Column: Sneller Wassen

Kent u de wet van Baumol? Volgens deze wet kunnen we in bijna alle sectoren steeds productiever worden, behalve in de publieke dienstverlening. Je kunt wel steeds sneller telefoons maken, of auto’s. Maar het is onmogelijk om iemand nog sneller te wassen en aan te kleden. Hierdoor wordt de private sector steeds goedkoper en gaat een steeds groter deel van onze uitgaven naar de publieke dienstverlening, zoals de zorg en de hulpverlening. Als de economie groeit, geldt deze wet. Ik las dit in een artikel van Evelien Tonkes, hoogleraar burgerschap en humanistiek.

De zorgkosten stijgen dus. Als gevolg van de vergrijzing en ook door toenemende medische mogelijkheden, waardoor bijvoorbeeld kanker steeds vaker verandert van een dodelijke in een chronische ziekte. Daarmee investeren we in welvaart en geluk: geen weggegooid geld dus. 

De salarissen van zorgmedewerkers zijn ook onderdeel van de zorgkosten. Ook dat draagt bij aan onze welvaart. Van hun inkomen, betaald door de samenleving, kopen zorgmedewerkers immers concertkaartjes, betalen ze huur en boodschappen.

Die wet van Baumol moeten we wat mij betreft bij meer politici en beleidsmakers onder de aandacht brengen. Wat niet wegneemt dat we de zorgkosten natuurlijk waar mogelijk moeten beperken. Om te bezuinigen zou ik beginnen met het terugdringen van bureaucratisering. Minder regels, minder administratie, minder controle. Meer vertrouwen en meer ruimte voor de professionals. We slaan dan twee vliegen in één klap zonder dat de toegang tot of kwaliteit van zorg er onder lijdt: er zijn minder mensen nodig om regels en beleid te maken en om te controleren én de zorgsector wordt nóg aantrekkelijker om in te werken.

Er zijn en blijven komende jaren dus gelukkig veel baankansen in de zorg en de meeste mensen ervaren werken in de zorg als zinvol en verrijkend. We zien dat bij Samen aan het toenemend aantal zij-instromers: mensen die op zoek zijn naar zingeving; naar werk dat een bijdrage levert aan de gezondheid en het welzijn van ouderen.

Als u eens een kijkje wilt nemen in de mooie, vitale en belangrijke wereld van de zorg dan nodig ik u graag uit voor de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen tussen 18 en 22 maart. Zorg is zoveel meer dan wassen en aankleden.

Tanja Ineke

Deze column is op 5 maart 2024 geplaatst op de website van Noordkop Centraal.

Meer verhalen