ANBI Gegevens

Samen heeft de zogenoemde ANBI-status. Dat staat voor ‘algemeen nut beogende instelling’ en houdt in dat de stichting met belastingvoordeel schenkingen kan doen en ontvangen.  Om aan de voorwaarden van de ANBI te voldoen, publiceren we de volgende gegevens op onze website.


Naam: Stichting Woonzorggroep Samen
RSIN/fiscaal nummer: 8066.37.869
KVK Nummer: 4124.1831

Post en bezoekadres

Jacob Ruijsdaellaan 30
1741 KW Schagen

Telefoon: 088-619 4000
Email: info@wzgsamen.nl

Doelstellingen

De doelstellingen van Samen staan omschreven op de pagina ‘Over Samen’.

Het beleidsplan

Jaarlijks brengen wij documenten uit waarin onze doelstelling, het beleid, het jaarverslag en de financiële verantwoording in omschreven staan.

Het jaardocument bevat operationele doelen en benoemt de vernieuwingen die we als organisatie het komende jaar willen verwezenlijken. Het meest recente jaardocument is te vinden via deze link.

Lees hier ons jaardocument

Bestuurders

Meer informatie over het bestuur van Samen leest u hier.

Het beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor het bestuur vindt u in het jaarverslag. Medewerkers van Samen worden beloond conform CAO VVT.

De financiële verantwoording en activiteiten

De financiële verantwoording en activiteiten van Samen leest u in ons jaardocument.