Column: Zélf haren kammen

‘De IGJ komt volgende week bij de Thuiszorg’, vertelde het secretariaat toen ik ’s ochtends Magnushof binnenkwam. Zo’n mededeling doet wel even wat. De IGJ is de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd. Ze toetsen de kwaliteit van zorg en stimuleren zorgverleners om de zorg te verbeteren. En waar nodig zetten ze maatregelen in zoals een boete of verscherpt toezicht. En als ze teveel risico’s voor de veiligheid van de cliënten zien, kunnen ze de zorg zelfs onmiddellijk laten stopzetten. Inspectiebezoek betekent ook: die dag de agenda’s leeg vegen, diverse documenten verzamelen en opsturen, een geschikte thuiszorgroute zoeken. En de cliënten vragen of het goed is dat een inspecteur meekijkt tijdens de momenten van zorgverlening.

De inspectie start met een gesprek over ons beleid op het gebied van zorg en thuiszorg en vervolgens gaan ze toetsen of ze dat beleid in de praktijk terugzien. Werken we echt vanuit Positieve Gezondheid, waarbij centraal staat wat voor de cliënt belangrijk is, geven we de cliënt echt zoveel mogelijk eigen regie en betrekken we waar mogelijk het netwerk van de cliënt?

We hebben het inspectierapport inmiddels ontvangen. Daarin staan voorbeelden van praktijksituaties waar we blij van worden. ‘Zorgverlener helpt een cliënt met douchen, maar laat cliënt zelf de haren kammen’. ‘De cliënt wil minder vaak gedoucht worden dan de familie heeft gevraagd. Zorgverlener gaat uit van wat de cliënt wil’. ‘Zorgverleners leggen bij elke cliënt vast welke relaties betrokken zijn.’ En ‘zorgverleners stemmen de zorg rondom de cliënt goed met elkaar af. Ouderenzorgorganisaties, apotheken, ziekenhuizen en huisartsen vinden elkaar steeds beter’.

Als het een examen zou zijn geweest dan waren we geslaagd, maar daar gaat het niet om. Wat echt mooi is om te lezen, dat onze cliënten goede zorg krijgen op een manier die past bij deze tijd: zoveel mogelijk zelf doen en oplossen, waar nodig met hulp. En dat, al is de werkdruk hoog, de collega’s professionele ruimte ervaren en met plezier in de zorg werken.

Dat is wat we willen en waar we in de regio met collega zorgorganisaties hard aan werken. We weten dat de zorgvraag flink toeneemt de komende jaren. Alleen als we de zorg met elkaar slim organiseren, dan blijft er voldoende tijd om iedereen zorg te blijven leveren die écht nodig is.

Zo levert een spannend inspectiebezoek méér op dan alleen complimenten en verbeterpunten: vertrouwen in de toekomst, mét toenemende zorgvraag en al.

Tanja Ineke

Deze column is op 4 juni 2024 geplaatst op de website van Noordkop Centraal.

Meer verhalen