Verwijzers

Bent u verwijzer in de eerste- of tweedelijnszorg? En wilt u iemand plaatsen bij Woonzorggroep Samen? Wij staan voor u klaar. U kunt rechtstreeks naar al onze diensten verwijzen via ZorgDomein. Mocht u contact willen opnemen met onze collega’s over een verwijzing, dan vindt u hier de juiste contactgegevens.


Bent u verwijzer in de eerste- of tweedelijnszorg? En wilt u iemand plaatsen bij Woonzorggroep Samen? Wij staan voor u klaar. U kunt rechtstreeks naar al onze diensten verwijzen via ZorgDomein. Mocht u contact willen opnemen met onze collega’s over een verwijzing, dan vindt u hier de juiste contactgegevens.

Direct contact met onze collega's

Verwijzers

Verpleegkundig technisch team

Woonzorggroep Samen beschikt over een verpleegkundig technisch team (VTT) dat gespecialiseerd is in het verrichten en coachen van complexe verpleegtechnische handelingen. Het VTT kan worden ingezet binnen alle zorgproducten van Samen, is 24/7 beschikbaar en kan binnen 30 minuten ter plaatse zijn binnen ons werkgebied. Voor meer informatie over het VTT klikt u hier.

Thuiszorg Samen

Bent u verwijzer in de eerstelijnszorg? En wilt u iemand aanmelden voor thuiszorg bij Thuiszorg Samen? Na verwijzing (via ZorgDomein) zijn onze wijkverpleegkundigen uw eerste aanspreekpunt.

Tijdens kantoortijden belt u met een aanwezige wijkverpleegkundige via 088-619 4595. Zonder spoed kunt u onze wijkverpleegkundigen mailen om een afspraak in te plannen: wijkverpleegkundigen@wzgsamen.nl.
Voor direct contact met de wijkverpleegkundige in uw werkgebied vindt u de contactgegevens van de wijkverpleegkundigen per thuiszorgteam hier.

Spoed?
Buiten kantoortijden is het Verpleegkundig Technisch Team bereikbaar voor urgente vragen over thuiszorg via 088–619 4695.

Revalidatie- & Behandelcentrum Samen

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in Schagen. Wij hebben specifieke revalidatieprogramma’s voor ouderen. Revalidatie kan zowel plaatsvinden in ons revalidatiecentrum als vanuit huis.

Voor verwijzingen kunt u contact opnemen met het bemiddelingsbureau Zorg en Wonen via 088 – 619 4100 of mailt u ons via zorgbemiddeling@wzgsamen.nl.

Langdurige Zorg

Bent u verwijzer in de eerste of tweedelijnszorg? En u wilt iemand plaatsen in één van onze locaties?

Bel 088-619 4100 of mail ons Bemiddelingsbureau Zorg en Wonen via zorgbemiddeling@wzgsamen.nl.

Crisisopname

Tijdens kantoortijden belt u met het Bemiddelingsbureau Zorg en Wonen via 088-619 4100 of mail ons via zorgbemiddeling@wzgsamen.nl.

Buiten kantoortijden is het Verpleegkundig Technisch Team bereikbaar voor crisisopname somatiek via 088-619 4695. Voor crisisopname psychogeriatrie belt u met Geriant via 0223-648 100.

Eerstelijns verblijf in Schagen

Via www.herstelbedden.nu kunt u het aanbod vinden van beschikbare kamers met daarbij contactgegevens van het triageteam.

Op ZorgDomein vindt u het actuele aanbod van beschikbare kamers. Voor aanmelding ELV kunt u contact opnemen met het Regionaal Coördinatiepunt acute zorg: 088-2068 920.

Hospice Schagen

Tijdens kantoortijden belt u 06-36559429 of mailt u naar info@hospiceschagen.nl. Klik hier voor de website van Hospice Schagen.

Buiten kantoortijden belt u 0224-274 000.

Actuele wachtlijsten

Wilt u weten in welke locaties en voor welke zorgvormen wij een wachtlijst hebben, en hoe lang de verwachte wachttijd is? Bekijk dan ons actuele wachtlijstoverzicht.

HKZ-Keurmerk

Woonzorggroep Samen heeft het HKZ-keurmerk. Dit betekent dat Woonzorggroep Samen aan de kwaliteitseisen voldoet, die van een organisatie als Samen mogen worden verwacht. Bij Woonzorggroep Samen:

  • Werken we volgens de afgesproken richtlijnen binnen de branche;
  • Zijn we in staat om te leren van fouten en klachten en continu te verbeteren;
  • Gaan we goed om met risico’s en leveren veilige zorg.