Hof van Wieringen & Ulkediep

In Hippolytushoef heeft het voormalig Noorderlicht plaatsgemaakt voor twee nieuwbouw locaties: Hof van Wieringen en Ulkediep. Hippo in de volksmond, is het grootste dorp van het voormalige eiland Wieringen. Het dorp heeft daardoor een regiofunctie met diverse winkels en verschillende restaurants. Hof van Wieringen en Ulkediep liggen op loopafstand van alle voorzieningen.

Wonen in Hof van Wieringen of Ulkediep betekent dat u kunt wonen in een veilige woonomgeving, waarin men bereid is naar elkaar om te kijken. Een sociale woonomgeving waarin men elkaar kan ontmoeten en waar activiteiten met elkaar worden georganiseerd. Het is van belang dat bewoners hun eigen leven kunnen leiden, zoals zij dit altijd hebben gedaan. Juist omdat zij kunnen vertrouwen op ondersteuning en zorg die volgens afspraak wordt geleverd, maar ook altijd op niet geplande momenten kunnen oproepen in het geval van nood.

In beide gebouwen is plaats voor 32 ruime appartementen die geschikt zijn voor één of twee personen. Wonen en leven op je eigen manier is de kern van het zorgconcept in Hof van Wieringen en Ulkediep.


Parklaan 41
1777 BA Hippolytushoef
088 619 4000

Kenmerken locatie

Woonvormen
  • Wonen met zorg
  • Wonen in buurtjes
  • Gespikkeld wonen
Voorzieningen
  • Activiteitenprogramma
  • Duo-fiets
  • Fietslabyrint
Locatie
  • Openbaar vervoer op loopafstand
  • Ruim winkelaanbod op loopafstand
  • Gratis parkeermogelijkheid

Wonen met zorg in Hof van Wieringen & Ulkediep

In Hof van Wieringen & Ulkediep bieden wij 24 uurs zorg in uw appartement, welke u naar eigen smaak kunt inrichten. Liefdevolle zorg wordt geleverd door deskundige medewerkers die op een persoonlijke wijze met onze bewoners omgaan. De medewerker kent de identiteit en achtergrond van de bewoner, respecteert deze en komt bovenal tegemoet aan de zorg-, leef- en welzijnsgewoonten. Dit maakt dat de bewoners bij ons kunnen wonen zoals ze dat thuis gewend waren.

Naast het verlenen van zorg, betrekt en stimuleert de medewerker de bewoner bij de voor de bewoner betekenisvolle activiteiten. Door de stimulerende houding van onze medewerkers zorgen we voor een positieve sfeer in de leefomgeving, zodat onze bewoners zich veilig en prettig voelen en ook mantelzorgers en vrijwilligers zich welkom voelen. Dit betekent met name meer oog voor eigen regie, de eigenheid van bewoners, en de gewoonten van vroeger. Meer informatie over onze visie op wonen en welzijn vindt u hier.

Wonen in buurtjes

In Hof van Wieringen en Ulkediep woont u in een buurtje. Een buurtje is een geclusterde woonvorm van meerdere appartementen rondom de buurtkamer en ontmoetingsruimte. Bewoners geven samen vorm aan de vorm van ontmoeting die passend is bij de behoefte. De woonbegeleider geeft hierin de nodige ondersteuning. Op een buurtje wordt de totale zorg en welzijn door een kleine groep medewerkers georganiseerd rondom de bewoners.

Hof van Wieringen

Hof van Wieringen verwijst voor ons naar de vroegere hofjes. Deze werden in 1957 geopend door de toenmalige burgemeester en bestonden uit een rond groen veld met daar omheen lage bejaardenwoningen. Hier woonden de ouderen van Wieringen net zoals thuis, samen in een buurtje. In de nieuwbouw draait het ook om het wonen in buurtjes, we hopen de sfeer en saamhorigheid van weleer dan ook terug te brengen.

Ulkediep

De naam Ulkediep geeft de verbinding met het water aan, in 1924 kwam aan het eilandbestaan een einde, doordat het Amsteldiep samen met het Ulkediep werd afgesloten. Met deze naam maken we de verbinding met het water en tevens de verbinding met het eiland. Beide zijn zeer belangrijk voor deze omgeving en voor een groot deel van onze bewoners. Deze sferen vinden we straks terug in Ulkediep, maar ook in Hof van Wieringen.

 

Specialistische zorg

Bij Samen bieden we gespecialiseerde en persoonlijke zorg voor uw aandoening en gezondheidsprobleem. Samen met u stemmen we af hoe we u het beste kunnen ondersteunen.

Specialistische zorg

Medisch Specialisten

Bij Samen hebben we diverse medisch specialisten. Klik hier voor meer informatie.

Gespecialiseerd Verpleegkundigen

Binnen Samen zijn verschillende gespecialiseerd verpleegkundigen werkzaam. Zij verlenen niet alleen verpleegkundige zorg, maar ondersteunen ook collega’s wanneer het gaat om complexe zorg- en behandelvragen. Klik hier voor meer informatie.

Psycholoog

Onze psychologen hebben veel kennis van problemen die kunnen voorkomen bij de ouder wordende mens. Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheden.

Geestelijke verzorging

De geestelijk verzorgers zijn beschikbaar voor iedereen, ongeacht geloofs- of levensbeschouwing, die op één van de locaties van Samen woont of werkt. Dat geldt ook voor naasten en/of mantelzorgers van bewoners. Klik hier voor meer informatie.

Werken in Hof van Wieringen & Ulkediep?

We zijn op zoek naar enthousiaste collega’s. Ga naar werkenbijsamen.nl voor ons huidige vacatureaanbod!

Kosten en indicatie

Om in Hof van Wieringen of Ulkediep te kunnen wonen, heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Het CIZ bepaalt op welke zorg u recht heeft. Met een indicatie kunt u het grootste deel van de kosten via de wet langdurige zorg (wlz) vergoed krijgen. Wel wordt een eigen bijdrage gevraagd, die door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt geïnd. Voor meer informatie over uw eigen bijdrage kunt u terecht op de website van het CAK.

Volg ons op Facebook

Samen Vrienden

“Stichting Samen Vrienden” financiert regelmatig extra activiteiten voor bewoners van Samen. Een dagje uit bijvoorbeeld. Hiervoor is dan een rolstoelbus nodig. Samen Vrienden bezit twee rolstoelbussen en samen met vrijwillige chauffeurs zorgen zij ervoor dat bewoners van Samen daarvan gebruik kunnen maken. Klik hier voor meer informatie.

Contact

Evelien de Boer

Jorine Harder


Evelien de Boer en Jorine Harder zijn uw eerste aanspreekpunt wanneer u in Hof van Wieringen of Ulkediep wilt gaan wonen. Zij begeleidt u van het eerste gesprek tot de uiteindelijke opname.

Wilt u weten hoe lang de verwachte wachttijd voor een woning in Hof van Wieringen & Ulkediep is? Bekijk hier ons actuele wachtlijstoverzicht.

Evelien de Boer en Jorine Harder zijn te bereiken via:Bemiddelingsbureau Zorg en Wonen


"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.