Over Samen

Wij zijn Samen, Woonzorggroep Samen. Wij zijn úw partner bij het ouder worden. Als het thuis wat minder makkelijk gaat en u extra hulp nodig heeft, als u niet meer thuis kunt wonen vanwege de zorg die u nodig heeft, als u het allemaal niet meer zo goed weet en als u het allemaal nog prima weet maar uw lichaam niet zo goed meer wil, dan zijn wij er voor u. Samen met u en uw naasten zoeken we naar een oplossing. We helpen u uw kwaliteit van leven zoveel mogelijk te behouden, of soms zelfs te verbeteren.

Lees verder

Thuis of in één van onze locaties

Dat kan door te verhuizen naar een van onze locaties, maar in veel gevallen kunt u ook gewoon thuis blijven wonen. In uw eigen vertrouwde omgeving. Dan helpen wij u met thuiszorg of met een behandeling of therapie. Net waar u behoefte aan heeft.

Samen kwaliteit

In het Kwaliteitsplan Langdurige zorg 2020 zijn kwaliteitsinitiatieven beschreven die bijdragen aan ‘de bewoner in regie’ en meer op maat geleverde zorg en ondersteuning. Alle passend binnen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’. Ook is er aandacht voor de kwaliteitsverbeteringen gerelateerd aan leren en verbeteren ten behoeve van onze zorgprofessionals alsmede de rand voorwaardelijke thema’s zoals ICT, facilitair, leiderschap en goed bestuur. Het kwaliteitsplan vindt u hier.

Het plan wordt jaarlijks geëvalueerd in een kwaliteitsverslag, waarop een nieuwe versie van het kwaliteitsplan volgt.

Samen kunnen we meer

Één ding is zeker: u staat er niet alleen voor. We doen het Samen. Heeft u uzelf een doel gesteld? Dan gaan wij er samen voor om dit te behalen. En waar mogelijk betrekken we ook uw familie en naasten bij de zorg. Want samen kunnen we immers meer.

 
 
 

Samen Vrienden

Wij worden financieel ondersteund door verschillende 'vrienden'. Stichting Samen Vrienden, Stichting Vrienden van De Bron en Stichting Vrienden van De Zandstee bieden financiële ondersteuning om, ten behoeve van de cliënten, allerlei zaken te bekostigen die niet uit het normale budget betaald kunnen worden. Denk hierbij aan uitjes en activiteiten voor de bewoners, een rolstoelbus en de aanschaf van duofietsen.

Stichting Samen Vrienden richt haar ondersteuning op alle locaties van Woonzorggroep Samen, de Vrienden van De Bron doen dit specifiek voor De Bron in Schagen en de Vrienden van De Zandstee voor De Zandstee in 't Zand.
Alle drie de stichtingen werken met donateurs. Daarnaast organiseert Samen Vrienden regelmatig kofferbakmarkten, kerstmarkten en een oliebollenverkoop op oudjaarsdag.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Samen Vrienden vindt u op de website van Samen Vrienden. Voor meer informatie over Vrienden van De Bron en Vrienden van De Zandstee kunt u contact opnemen met de betreffende locaties.

Website Samen Vrienden
 
 

Cliëntenraden

Door de komst van de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is halverwege 2018 gestart met het formeren van een nieuwe Centrale Cliëntenraad voor Samen. Anders dan voorheen worden de leden niet meer vanuit de lokale raden benoemd. Het welzijn en de belangen van alle cliënten en hun naasten staan ook bij de uitvoering van de nieuwe wet voorop.

De nieuwe raad brengt vanuit een overkoepelende positie advies uit aan de Raad van Bestuur. Dit omdat een deel van de cliënten niet meer in staat zijn om op te komen voor hun belangen. Daarnaast is de centrale cliëntenraad een klankbord om ideeën en wensen van cliënten en hun naasten goed te kunnen beoordelen. Daartoe hebben zij contact met de lokale raden en de teamleiders.

Het behouden en verbeteren van de zorg en de veiligheid van de cliënten staan daarbij, ook voor de nieuwe Cliëntenraad, centraal. De werkwijze van de centrale cliëntenraad is naast adviseren, verbinden, kritisch zijn en actief signaleren. De centrale cliëntenraad, de bestuurder en de andere medezeggenschapsorganen zijn daarbij partners in een organisatie die goed is voor de cliënten.

Eind 2018 zijn er 5 nieuwe leden benoemd die inmiddels per 1 januari 2019 aan de slag zijn gegaan met de volgende verdeling:
Revalidatie en behandeling; Aandachtsgebied Financiën: de heer Arco Olofsen, tevens vice-voorzitter.
Welzijn, Services en diensten; Aandachtsgebied Vastgoed: de heer Elzo van Oosterom.
Langdurige zorg; Aandachtsgebied ICT: mevrouw Leontien Josée.
Thuiszorg; Aandachtsgebied Contacten/Communicatie: mevrouw Gerda Mechielsen.
Informele zorg; Project Radicale Vernieuwing, secundus portefeuilles: de heer Fedde de Boo,voorzitter.

Voor meer informatie of contact met de Centrale Cliëntenraad, kunt u contact opnemen door te mailen naar CCR@woonzorggroepsamen.nl.

 
 

Folders

Hier kunt u onze folders inzien. Wilt u de folders liever op papier ontvangen?

Stuur dan een e-mail met de door u gewenste folders en hoeveelheid, uw naam en uw adres naar bemiddelingsbureau@woonzorggroepsamen.nl. Wij zorgen er dan voor dat u de folders zo snel mogelijk thuisbezorgd krijgt.

 
 

Feiten en cijfers

Woonzorggroep Samen bestaat uit 20 locaties in twee gemeenten: Schagen en Hollands Kroon.

Waar staan wij voor?

Ons hoger doel luidt als volgt: In uw omgeving is Woonzorggroep Samen dé partner bij het ouder worden Als géén ander begrijpen wij de eigenheid van uw leefwereld.

Het gewaagd doel van Samen is specifieker; wat is onze ambitie voor de komende jaren; het is een droom met een deadline: In 2016 kunnen ouderen bij Samen kiezen uit alle vormen van zorg- en dienstverlening in de eigen woonomgeving Met de ontwikkelingsmogelijkheden die wij iedere medewerker bieden, maken wij het verschil.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn actief, verbindend en oprecht.
Deze kernwaarden geven aan waar we voor staan, wat ons verbindt, waar we in geloven en wat essentieel is in onze houding en gedrag.

Overige feiten en cijfers

- Wij beschikken over een ISO 9001 HKZ-certificering

- Het centraal bureau is gevestigd in Magnushof, Schagen

- Bij Woonzorggroep Samen werken zo'n 1600 medewerkers, ruim 800 vrijwilligers en vele stagiaires

- Wij leveren intramurale en extramurale zorg, behandeling en overige diensten

- Wij beschikken over toelatingen voor de AWBZ- Wmo- en ZVW-functies huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, revalidatie, behandeling en verblijf

- In en vanuit al onze locaties leveren wij thuiszorg

- In Magnushof, De Trambaan, Noorderlicht en De Zandstee bieden wij intensieve zorg met behandeling

- Revalidatie- & Behandelcentrum Samen is gevestigd in Magnushof, Schagen

- Samenwerking staat bij ons hoog in het vaandel. Wij werken onder andere samen met Stichting Wonen plus Welzijn, Stichting Welzijn Ouderen, de Ouderenbonden in de gemeenten, de gemeenten Hollands Kroon en Schagen, zorgverzekeraars, andere zorgaanbieders uit de regio (waaronder het Gemini Ziekenhuis, Medisch Centrum Alkmaar, MagentaZorg, Evean en Omring)

- Onze cliënten hebben medezeggenschap via lokale cliëntenraden en een centrale cliëntenraad

KVK-nummer: 41241831
RSIN-nummer: 8066.37.869

 
 

Cliënttevredenheid

Goede zorg is belangrijk, maar minstens zo belangrijk zijn tevreden cliënten. Om te meten hoe tevreden onze cliënten zijn met onze zorg- en dienstverlening vragen we regelmatig om feedback. Dit doen we door cliëntevaluaties en we vragen cliënten om een ervaring achter te laten op www.zorgkaartnederland.nl.

 
 

Steunfonds Zuster Kueter

Stichting Steunfonds Zuster Kueter ondersteunt projecten binnen Stichting Woonzorggroep Samen. Bijvoorbeeld een gedeeltelijke of volledige bijdrage in de kosten van een project. Ook kan het steunfonds een lening verstrekken voor bouwinitiatieven binnen Stichting Woonzorggroep Samen.

Aanmelden project

Hieronder kunt u een aanvraag doen voor een project dat u graag gerealiseerd ziet, ten behoeve van cliënten van Woonzorggroep Samen of voor een activiteit of initiatief binnen het werkgebied van Woonzorggroep Samen.

Persoonlijke gegevens

Projectgegevens

Projectaanvragen worden alleen in overweging genomen met goed onderbouwde en gespecificeerde begroting, evenals een overzicht van de beoogde dekking van de kosten (dekkingsplan). Van belang hierbij is dat u aangeeft of en voor welk bedrag reeds elders subsidie voor het betreffende project werd verkregen of aangevraagd en de reden waarom het niet uit de reguliere financiering betaald kan worden.


Upload begroting:

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Hoe? Dat leest u in ons privacy statement.
U heeft ons privacystatement gelezen en gaat akkoord.

 
 

Nieuws

 
07 januari 2020

Plaatsing tijdelijke units parkeerterrein Magnushof

Deze week is gestart met het plaatsen van de tijdelijke units op het parkeerterrein van Magnushof. Deze tijdelijke locatie zal voor een periode van zes jaar geplaatst worden op de parkeerplaats van Magnushof. Vanaf maart zal hier de ELV (Eerstelijns Verblijf) zorg gehuisvest worden.

Lees verder