Over Samen

Wij zijn Samen, Woonzorggroep Samen. Wij zijn úw partner bij het ouder worden. Als het thuis wat minder makkelijk gaat en u extra hulp nodig heeft, als u niet meer thuis kunt wonen vanwege de zorg die u nodig heeft, als u het allemaal niet meer zo goed weet en als u het allemaal nog prima weet maar uw lichaam niet zo goed meer wil, dan zijn wij er voor u. Samen met u en uw naasten zoeken we naar een oplossing. We helpen u uw kwaliteit van leven zoveel mogelijk te behouden, of soms zelfs te verbeteren.

Lees verder

Thuis of in één van onze locaties

Dat kan door te verhuizen naar een van onze locaties, maar in veel gevallen kunt u ook gewoon thuis blijven wonen. In uw eigen vertrouwde omgeving. Dan helpen wij u met thuiszorg of met een behandeling of therapie. Net waar u behoefte aan heeft.

Samen kwaliteit

In het Kwaliteitsplan Langdurige zorg 2019 zijn kwaliteitsinitiatieven beschreven die bijdragen aan ‘de bewoner in regie’ en meer op maat geleverde zorg en ondersteuning. Alle passend binnen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’. Ook is er aandacht voor de kwaliteitsverbeteringen gerelateerd aan leren en verbeteren ten behoeve van onze zorgprofessionals alsmede de rand voorwaardelijke thema’s zoals ICT, facilitair, leiderschap en goed bestuur. Het kwaliteitsplan vindt u hier.

Het plan wordt jaarlijks geëvalueerd in een kwaliteitsverslag, waarop een nieuwe versie van het kwaliteitsplan volgt.

Samen kunnen we meer

Één ding is zeker: u staat er niet alleen voor. We doen het Samen. Heeft u uzelf een doel gesteld? Dan gaan wij er samen voor om dit te behalen. En waar mogelijk betrekken we ook uw familie en naasten bij de zorg. Want samen kunnen we immers meer.

 
 
 

Samen Vrienden

Wij worden financieel ondersteund door verschillende 'vrienden'. Stichting Samen Vrienden, Stichting Vrienden van De Bron en Stichting Vrienden van De Zandstee bieden financiële ondersteuning om, ten behoeve van de cliënten, allerlei zaken te bekostigen die niet uit het normale budget betaald kunnen worden. Denk hierbij aan uitjes en activiteiten voor de bewoners, een rolstoelbus en de aanschaf van duofietsen.

Stichting Samen Vrienden richt haar ondersteuning op alle locaties van Woonzorggroep Samen, de Vrienden van De Bron doen dit specifiek voor De Bron in Schagen en de Vrienden van De Zandstee voor De Zandstee in 't Zand.
Alle drie de stichtingen werken met donateurs. Daarnaast organiseert Samen Vrienden regelmatig kofferbakmarkten, kerstmarkten en een oliebollenverkoop op oudjaarsdag.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Samen Vrienden vindt u op de website van Samen Vrienden. Voor meer informatie over Vrienden van De Bron en Vrienden van De Zandstee kunt u contact opnemen met de betreffende locaties.

Website Samen Vrienden
 
 

Cliëntenraden

Goede zorg lever je samen. De input van onze cliënten en bewoners is daarvoor van onschatbare waarde. De cliëntenraad behartigt de belangen van onze bewoners op het gebied van zorg- en dienstverlening en weten precies wat er leeft. Door regelmatig overleg met de cliëntenraad kunnen we zoveel mogelijk rekening houden met ieders wensen en behoeften.

In de cliëntenraad zitten zowel cliënten als relaties van cliënten die uw belangen behartigen. Zij praten mee over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Naast inspraak in het beleid, komt de cliëntenraad op voor de rechten van de cliënten.

Lokale en centrale cliëntenraad

Binnen Samen zijn er lokale cliëntenraden en er is een centrale cliëntenraad. De lokale cliëntenraad heeft periodiek overleg met de betreffende clustermanager. De leden van de centrale cliëntenraad zijn een afvaardiging van de lokale cliëntenraden. De centrale cliëntenraad heeft overleg met de Raad van Bestuur. Voor meer informatie of contact met de centrale cliëntenraad, kunt u de secretaris per mail benaderen of kunt u het jaaroverzicht raadplegen.

Mevrouw Kramer uit De Carrousel is lid van de cliëntenraad:

“De cliëntenraad is er ter verbetering van de zorg, met het oog op de toekomst. Wij houden goed in de gaten wat er gaande is. Het is wel veel werk hoor, lid zijn van de cliëntenraad. Je moet heel veel verslagen doorwerken, maar daardoor ben je wel altijd op de hoogte van wat er speelt bij Samen.” Mevrouw Kramer is ook het aanspreekpunt voor De Carrousel. “Iedereen weet dat ik in de cliëntenraad zit. Als er iets is, komen mijn buren bij mij. Dan kan ik hun punt bespreken in de cliëntenraad.”
 
 

Folders

Hier kunt u onze folders inzien. Wilt u de folders liever op papier ontvangen?

Stuur dan een e-mail met de door u gewenste folders en hoeveelheid, uw naam en uw adres naar klantenservice@woonzorggroepsamen.nl. Wij zorgen er dan voor dat u de folders zo snel mogelijk thuisbezorgd krijgt.

 
 

Feiten en cijfers

Woonzorggroep Samen bestaat uit 20 locaties in twee gemeenten: Schagen en Hollands Kroon.

Waar staan wij voor?

Ons hoger doel luidt als volgt: In uw omgeving is Woonzorggroep Samen dé partner bij het ouder worden Als géén ander begrijpen wij de eigenheid van uw leefwereld.

Het gewaagd doel van Samen is specifieker; wat is onze ambitie voor de komende jaren; het is een droom met een deadline: In 2016 kunnen ouderen bij Samen kiezen uit alle vormen van zorg- en dienstverlening in de eigen woonomgeving Met de ontwikkelingsmogelijkheden die wij iedere medewerker bieden, maken wij het verschil.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn actief, verbindend en oprecht.
Deze kernwaarden geven aan waar we voor staan, wat ons verbindt, waar we in geloven en wat essentieel is in onze houding en gedrag.

Overige feiten en cijfers

- Wij beschikken over een ISO 9001 HKZ-certificering

- Het centraal bureau is gevestigd in Magnushof, Schagen

- Bij Woonzorggroep Samen werken zo'n 1600 medewerkers, ruim 800 vrijwilligers en vele stagiaires

- Wij leveren intramurale en extramurale zorg, behandeling en overige diensten

- Wij beschikken over toelatingen voor de AWBZ- Wmo- en ZVW-functies huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, revalidatie, behandeling en verblijf

- In en vanuit al onze locaties leveren wij thuiszorg

- In Magnushof, De Trambaan, Noorderlicht en De Zandstee bieden wij intensieve zorg met behandeling

- Revalidatie- & Behandelcentrum Samen is gevestigd in Magnushof, Schagen

- Samenwerking staat bij ons hoog in het vaandel. Wij werken onder andere samen met Stichting Wonen plus Welzijn, Stichting Welzijn Ouderen, de Ouderenbonden in de gemeenten, de gemeenten Hollands Kroon en Schagen, zorgverzekeraars, andere zorgaanbieders uit de regio (waaronder het Gemini Ziekenhuis, Medisch Centrum Alkmaar, MagentaZorg, Evean en Omring)

- Onze cliënten hebben medezeggenschap via lokale cliëntenraden en een centrale cliëntenraad

KVK-nummer: 41241831
RSIN-nummer: 8066.37.869

 
 

Cliënttevredenheid

Goede zorg is belangrijk, maar minstens zo belangrijk zijn tevreden cliënten. Om te meten hoe tevreden onze cliënten zijn met onze zorg- en dienstverlening, houden wij eens in de twee jaar een cliënttevredenheidsonderzoek (CQ index). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau, via vragenlijsten en interviews met onze cliënten en hun vertegenwoordigers.

In 2013 kwamen uit het cliënttevredenheidsonderzoek de volgende resultaten:

  • Onze zorgcentra en het verpleeghuis worden gemiddeld met een 8.0 gewaardeerd
  • De zorgverleners in onze zorgcentra en het verpleeghuis krijgen gemiddeld een 8.1
  • De thuiszorg wordt gemiddeld met een 8.2 gewaardeerd en de medewerkers thuiszorg gemiddeld met een 8.4
 
 

Steunfonds Zuster Kueter

Stichting Steunfonds Zuster Kueter ondersteunt projecten binnen Stichting Woonzorggroep Samen. Bijvoorbeeld een gedeeltelijke of volledige bijdrage in de kosten van een project. Ook kan het steunfonds een lening verstrekken voor bouwinitiatieven binnen Stichting Woonzorggroep Samen.

Aanmelden project

Hieronder kunt u een aanvraag doen voor een project dat u graag gerealiseerd ziet, ten behoeve van cliënten van Woonzorggroep Samen of voor een activiteit of initiatief binnen het werkgebied van Woonzorggroep Samen.

Persoonlijke gegevens

Projectgegevens

Projectaanvragen worden alleen in overweging genomen met goed onderbouwde en gespecificeerde begroting, evenals een overzicht van de beoogde dekking van de kosten (dekkingsplan). Van belang hierbij is dat u aangeeft of en voor welk bedrag reeds elders subsidie voor het betreffende project werd verkregen of aangevraagd en de reden waarom het niet uit de reguliere financiering betaald kan worden.


Upload begroting:

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Hoe? Dat leest u in ons privacy statement.
U heeft ons privacystatement gelezen en gaat akkoord.

 
 

Nieuws

 
19 maart 2019

Annie & Antje on tour tijdens Dutch Week of Happiness

Annie & Antje namens Samen op pad om bij eenzame ouderen geluksmomentjes te brengen tijdens de Dutch Happiness Week in Schagen.

Lees verder