Over Samen

Wij zijn Samen, Woonzorggroep Samen. Wij zijn úw partner bij het ouder worden. Als het thuis wat minder makkelijk gaat en u extra hulp nodig heeft, als u niet meer thuis kunt wonen vanwege de zorg die u nodig heeft, als u het allemaal niet meer zo goed weet en als u het allemaal nog prima weet maar uw lichaam niet zo goed meer wil, dan zijn wij er voor u. Samen met u en uw naasten zoeken we naar een oplossing. We helpen u uw kwaliteit van leven zoveel mogelijk te behouden, of soms zelfs te verbeteren.

Lees verder

Thuis of in één van onze locaties

Dat kan door te verhuizen naar een van onze locaties, maar in veel gevallen kunt u ook gewoon thuis blijven wonen. In uw eigen vertrouwde omgeving. Dan helpen wij u met thuiszorg of met een behandeling of therapie. Net waar u behoefte aan heeft.

Samen kwaliteit

In het Kwaliteitsplan Langdurige zorg 2020 zijn kwaliteitsinitiatieven beschreven die bijdragen aan ‘de bewoner in regie’ en meer op maat geleverde zorg en ondersteuning. Alle passend binnen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’. Ook is er aandacht voor de kwaliteitsverbeteringen gerelateerd aan leren en verbeteren ten behoeve van onze zorgprofessionals alsmede de rand voorwaardelijke thema’s zoals ICT, facilitair, leiderschap en goed bestuur. Het kwaliteitsplan vindt u hier.

Het plan wordt jaarlijks geëvalueerd in een kwaliteitsverslag, waarop een nieuwe versie van het kwaliteitsplan volgt.

Samen kunnen we meer

Één ding is zeker: u staat er niet alleen voor. We doen het Samen. Heeft u uzelf een doel gesteld? Dan gaan wij er samen voor om dit te behalen. En waar mogelijk betrekken we ook uw familie en naasten bij de zorg. Want samen kunnen we immers meer.

 
 
 

Samen Vrienden

Wij worden financieel ondersteund door verschillende 'vrienden'. Stichting Samen Vrienden, Stichting Vrienden van De Bron en Stichting Vrienden van De Zandstee bieden financiële ondersteuning om, ten behoeve van de cliënten, allerlei zaken te bekostigen die niet uit het normale budget betaald kunnen worden. Denk hierbij aan uitjes en activiteiten voor de bewoners, een rolstoelbus en de aanschaf van duofietsen.

Stichting Samen Vrienden richt haar ondersteuning op alle locaties van Woonzorggroep Samen, de Vrienden van De Bron doen dit specifiek voor De Bron in Schagen en de Vrienden van De Zandstee voor De Zandstee in 't Zand.
Alle drie de stichtingen werken met donateurs. Daarnaast organiseert Samen Vrienden regelmatig kofferbakmarkten, kerstmarkten en een oliebollenverkoop op oudjaarsdag.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Samen Vrienden vindt u op de website van Samen Vrienden. Voor meer informatie over Vrienden van De Bron en Vrienden van De Zandstee kunt u contact opnemen met de betreffende locaties.

Website Samen Vrienden
 
 

Cliëntenraden

De lokale- en centrale cliëntenraad gaan ervan uit dat ieder individu passend en zo optimaal mogelijk invloed op het eigen leven en de invulling daarvan moet hebben. Hoe dat er ook uit mag zien. Vanuit deze visie heeft de stem van cliënten een plek èn rol in hoe de organisatie zijn beleid en uitvoering daarvan vorm geeft. Goede zorg gaat over de behoeften van de cliënt en hoe zij vinden dat hun leven er uit moet zien. Daarom kunnen cliënten en mantelzorgers gebruik maken van deze medezeggenschapsraden. Verdere informatie daarover vindt u hier.


 
 

Folders

Hier kunt u onze folders inzien. Wilt u de folders liever op papier ontvangen?

Stuur dan een e-mail met de door u gewenste folders en hoeveelheid, uw naam en uw adres naar bemiddelingsbureau@woonzorggroepsamen.nl. Wij zorgen er dan voor dat u de folders zo snel mogelijk thuisbezorgd krijgt.

 
 

Cliënttevredenheid

Goede zorg is belangrijk, maar minstens zo belangrijk zijn tevreden cliënten. Om te meten hoe tevreden onze cliënten zijn met onze zorg- en dienstverlening vragen we regelmatig om feedback. Dit doen we door cliëntevaluaties en we vragen cliënten om een ervaring achter te laten op www.zorgkaartnederland.nl.

 
 

Steunfonds Zuster Kueter

Stichting Steunfonds Zuster Kueter houdt op met bestaan. U kunt geen project meer aanmelden.


 
 

Nieuws