Woonvormen

Binnen Samen hebben we diverse woonvormen afhankelijk van uw zorgvraag. Op deze pagina vindt u meer informatie over de mogelijkheden binnen Samen.


Wonen met zorg

Wanneer thuis wonen niet meer gaat wilt u het liefst dichtbij uw vertrouwde omgeving blijven wonen. Dit kan in één van onze locaties in Hollands Kroon en Schagen waar we u 24 uur per dag zorg en begeleiding bieden in diverse woonvormen. Bijvoorbeeld wanneer u een zwaardere vorm van dementie heeft, of als u een lichamelijke aandoening heeft. Al onze locaties hebben ieder hun eigen profiel en doelgroepen waar ze zich op richten maar met een gezamenlijke visie: oog voor eigenheid van onze bewoners.

In een locatie van Samen wonen betekent voor ons dat bewoners hun eigen leefgewoontes kunnen behouden. Het welzijn van bewoners staat bij ons centraal en wij blijven onszelf uitdagen om tegemoet te komen aan hun wensen.

Zorgtechnologie

Bij Samen maken we in onze locaties gebruik van zorgtechnologie. Belangrijke waarden als eigen regie, vrijheid, veiligheid, sociale interactie en comfort dragen bij aan de kwaliteit van leven en kunnen met de inzet van  zorgtechnologie versterkt worden.

Klik hier voor meer informatie over zorgtechnologie bij Samen

Kleinschalig wonen

Wanneer u dementie heeft en het thuis minder goed gaat kunt u ervoor kiezen om te komen wonen in één van de locaties van Samen die zich specialiseren in de doelgroep ouderen met dementie. In het expertisecentrum in Magnushof vindt u drie afdelingen met een woonvorm die speciaal gericht is op ouderen met dementie. Daarnaast bieden wij op verschillende locaties kleinschalig wonen aan waarbij u in een huiselijke woonomgeving woont met 6 tot 10 bewoners.

Zo veel mogelijk als thuis, dat is het idee achter kleinschalig wonen. Iedere bewoner heeft een eigen kamer, met zijn eigen meubels en spullen. Daarnaast is er een gemeenschappelijke woonkamer: een herkenbare, huiselijke en belevingsgerichte woonplek waar bewoners en medewerkers samen een huishouden runnen. Zo wordt er onder andere samen gekookt. Ieder krijgt de zorg en ondersteuning die hij of zij nodig heeft en familie is natuurlijk altijd welkom. Zij kunnen ook meehelpen in het huishouden of andere (dagelijkse) activiteiten, bijvoorbeeld door te helpen met koken en boodschappen te doen samen met de bewoners.

Wonen in buurtjes

Het buurtje is een geclusterde woonvorm van meerdere appartementen rondom de buurt- en ontmoetingsruimte. In het buurtje hebben de bewoners oog voor elkaar en is er een bepaalde mate van inclusie. De bewoners geven samen vorm aan de vorm van ontmoeting die passend is bij de behoefte. De woonbegeleider geeft hierin de nodige ondersteuning. Op een buurtje wordt de totale zorg en welzijn door een kleine groep medewerkers georganiseerd rondom de bewoners. In een buurtje wonen zes tot achter bewoners in ieder hun eigen appartement. 

CIZ indicatie

Voor wonen met zorg, kleinschalig wonen en voor kortdurende opname heeft u een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig. Hierin is omschreven waar u hulp en zorg bij nodig heeft. Kortdurende opname wordt voor een deel vergoed. Daarnaast betaalt u een bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en wordt geïnd door het CAK (Centraal administratie kantoor).

Wilt u meer weten over de mogelijkheden rondom wonen bij Samen, onze woonvormen, kleinschalig wonen of een kortdurende opname? Neem dan contact op met het Bemiddelingsbureau Zorg & Wonen.

 

WMO respijtzorg

Ook in situaties waarin u tijdelijk even niet thuis kunt wonen, kunt u bij ons terecht. Hiermee kunnen we ook uw mantelzorger tijdelijk ontlasten. Dit kan uitkomst bieden in een situatie waarin het even teveel wordt voor de mantelzorger of wanneer een mantelzorger wegvalt. In deze en andere gevallen waarin de zorg tijdelijk niet geboden kan worden, kan respijtzorg uitkomst bieden. Met wat extra zorg en toezicht wordt u ondersteund om snel weer naar huis te kunnen.

Via de gemeente Schagen kunt u een kortdurende indicatie aanvragen voor respijtzorg. U kunt dan tijdelijk bij ons komen wonen in locatie De Bron (Schagen). Respijtzorg is bedoeld voor cliënten zonder een WLZ indicatie.

Huren bij Samen

Op verschillende plekken in ons thuiszorggebied, Schagen en Hollands Kroon, zijn appartementen te huur waarbij u hulp en ondersteuning dichtbij heeft. Kijk op de pagina van onze thuiszorgteams om te zien welke mogelijkheden voor huurwoningen er zijn in dit gebied. Wanneer u een appartement huurt in één van deze locaties kunt u thuiszorg ontvangen van Samen. Klik hier voor meer informatie over Thuiszorg Samen.

De huur per locatie verschilt, maar alle huurwoningen vallen onder de sociale huurgrens m.u.v. De Caegstate. Dit houdt in dat u in aanmerking kunt komen voor een eventuele huurtoeslag.

Indien u zich wilt aanmelden voor een huurwoning in De Caegstate, Albert Cuypstraat, Wilhelminastraat of Maria Mater, stuur ons dan het ingevulde formulier ‘aanmelding huurappartement’ toe.

Algemene voorwaarden

Samen hanteert de landelijke, door brancheorganisaties en cliëntenorganisaties opgestelde, algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden staan de rechten en plichten van de cliënt en wat zorgorganisaties in de zorgovereenkomst en het zorgleefplan met de cliënt afspreken. Klik hier voor de voorwaarden.

Contact


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons bemiddelingsbureau zorg en wonen.Bemiddelingsbureau Zorg en Wonen


"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.