Klachten

Binnen Samen streven wij ernaar om onze bewoners en cliënten een omgeving te bieden die zoveel mogelijk aansluit bij zijn of haar wensen en zorgbehoeften. Wij blijven daarom graag in gesprek met de cliënt en/of diens mantelzorger om af te stemmen wat u gewend bent en wat Samen hierin voor u kan betekenen. Wij vinden het belangrijk dat u zich prettig bij ons voelt en tevreden bent over onze zorg en diensten.


Klachtenfunctionaris

In de praktijk kan het zijn dat u ergens ontevreden over bent. De eerste stap is dan een gesprek met de betreffende medewerker en/of diens leidinggevende. Als u na dat gesprek nog niet tevreden bent, kunt u een beroep doen op onze klachtenfunctionaris. U kunt bij onze klachtenfunctionaris terecht voor het indienen van een formele klacht, opvang, bemiddeling, informatie en voor advies over uw klacht. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de onafhankelijk klachtenfunctionaris Facit en zijn we aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Zorg en Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg.

Contact

Patrick Breed


U kunt direct contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. Dit kan zowel telefonisch, per email of via het onderstaande contactformulier.
Of vul onderstaande formulier in.Toestemming

Externe klachtencommissie Facit
Als het indienen van een formele klacht of de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet het gewenste resultaat heeft, kunt u uw klacht indienen bij de externe klachtencommissie Facit waarbij we zijn aangesloten. Zie hiervoor het reglement op de website van Facit. Het staat u vrij om uw klacht direct bij de externe klachtencommissie in te dienen. Als u dat wilt, begeleidt onze klachtenfunctionaris u bij het officieel indienen van een klacht en bij het traject dat daarna volgt.

Geschillencommissie Zorg
Woonzorggroep Samen is aangesloten bij de geschillencommissie. Als er een geschil is tussen u en ons over de inhoud van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst of de totstandkoming of uitvoering daarvan, kunt u een geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg volgens het reglement van de Geschillencommissie. Deze vindt u hier.

Ook vanuit de organisatie kunnen wij een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Daarvoor hebben wij wel uw instemming nodig.

Klachten Wet Zorg en Dwang (WZD)

Indien u een klacht heeft die betrekking heeft op de Wet Zorg en Dwang, dan kunt u deze indienen bij de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). Op de website van het KCOZ vindt u meer informatie over de procedure en de wijze waarop u uw klacht kunt indienen.