Visie op wonen en welzijn

Binnen Samen bieden wij onze bewoners een omgeving die zoveel mogelijk aansluit bij zijn of haar wensen en zorgbehoeften. Wij willen de overgang naar wonen bij Samen zo gemakkelijk mogelijk laten verlopen en iedereen die bij ons komt wonen een zo prettig mogelijk leven laten leiden. De visie op Wonen en Welzijn binnen de langdurige zorg is onderdeel van de identiteit van Samen en beschrijft hoe we invulling geven aan wonen, zorg en welzijn van bewoners.


Onze visie in het kort

De visie is bedoeld voor (aanstaande) bewoners, mantelzorgers en schetst hoe wij binnen Samen kijken naar onze bewoners en de zorg die wij leveren binnen
de langdurige zorg. Voor de medewerkers van Samen vormt dit document één van de basiselementen van waaruit zij hun werkzaamheden uitvoeren.

Onze medewerkers blijven daarom in gesprek met bewoners en/of diens mantelzorgers om hierover af te stemmen wat u gewend bent en wat Samen hierin voor u kan betekenen:

  • Leefgewoontes zoveel als mogelijk behouden blijven. Wij willen dat cliënten hun eigen gebruiken en gewoontes zoveel mogelijk behouden, waarbij autonomie en eigen regie de basis zijn en gestimuleerd worden.
  • Cliënten krijgen bij ons liefdevolle zorg op maat. Hierbij draait het om persoonlijke aandacht en een huiselijke sfeer, geboden door goed opgeleide medewerkers die trots zijn op hun werk in samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers.
  • Welzijn en gezondheid van de cliënten zijn voor ons belangrijk. Geborgenheid, veiligheid en levenszin zijn hierbij thema’s die we vooropstellen, evenals het behouden van (eigen) sociale contacten.
  • Onze deskundige zorg, begeleiding en behandeling sluit zoveel mogelijk aan bij de persoonlijke welzijns- en zorgbehoefte en wensen van onze cliënten.

 Wilt u meer weten over onze visie? Klik dan hier.