Zijn wie je bent

Samen vindt het van groot belang dat alle bewoners/cliënten zichzelf kunnen zijn. Intimiteit en seksualiteit horen bij (de kwaliteit van) het leven van ieder mens. Dus ook van onze bewoners/cliënten. Samen staat open voor de diversiteit van bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers. 

Uit onderzoek blijkt dat ouderen uit de regenbooggroep zich vaak niet veilig genoeg voelen om te spreken over hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit en bang zijn voor negatieve reactie van medebewoners in zorgorganisaties. Bewoners/cliënten durven minder gemakkelijk over hun seksuele oriëntatie te praten als er bijvoorbeeld automatisch van uitgegaan wordt dat ze hetero zijn.

Samen vindt het belangrijk om een veilige woon- en werkomgeving te zijn voor eenieder. “Zijn wie je bent” staat hoog in het vaandel. Respect, inclusie en openheid gelden als vaste waarden. Als je mensen gelijk wilt behandelen, moet je dit op verschillende manieren doen. Als je geen onderscheid maakt worden de specifieke behoeften of problemen van individuele bewoners/cliënten niet of onvoldoende gezien, herkend en erkend.

 

Roze loper

Samen is op weg naar het certificaat De Roze loper. De Roze loper is het keurmerk voor LHBTIQ+ vriendelijkheid in zorg en Welzijn en heeft als doel de sociale acceptatie van LHBTIQ+ personen in zorg- en welzijnsinstellingen te bevorderen. Dit leidt tot acceptatie van seksuele diversiteit, genderdiversiteit en seksediversiteit in zorg en welzijn.

We verwachten dat we in januari 2024 dit certificaat behalen voor de locaties Magnushof, De Bron en De Zandstee. De komende tijd gaan we voor elke locatie aan de slag voor de Roze loper, totdat we als Samen het certificaat mogen voeren. Dit certificaat geeft de zekerheid dat wij actief werken aan een sfeer van respect voor LHBTIQ+ personen.

Wat doet Samen om de sociale acceptatie van LHBTIQ+ personen in zorg en welzijn te bevorderen?
Om de bewustwording op gang te brengen gaan we in gesprek met medewerkers en vrijwilligers en geven workshops voor de diverse medewerkersgroepen. De werkgroep Zijn wie je bent, over inclusiviteit, intimiteit en seksualiteit, presenteert zich op medewerkersbijeenkomsten en plaatst informatie op het intranet. We besteden aandacht aan de Coming Out Day, Pride en andere bijzondere dagen voor LHBTIQ+ personen (Regenbooggroep).

De werkgroep stimuleert medewerkers om activiteiten te organiseren met een “roze randje” en activiteiten die er zijn een roze randje te geven.