Woonzorggroep Samen tekent het inclusie akkoord van de gemeente Schagen

26 april 2022

Woensdag 20 april tekende Tanja Ineke namens Woonzorggroep Samen het inclusie akkoord van de gemeente Schagen samen met een 20 tal andere organisaties. De gemeente Schagen wil een toegankelijke en inclusieve gemeente zijn. Een Schagen waarin iedereen erbij hoort. En waarin iedereen onbeperkt kan meedoen. Door allemaal een belofte te doen, blijft het niet bij enkel woorden. Het hele akkoord leest u op de website van gemeente Schagen.

De acties waar Woonzorggroep Samen mee aan de slag gaat zijn: 

  • wij gaan op 12 mei 2022, de dag van de verpleging, onze collega’s laten weten dat we diversiteit actiever en meer zichtbaar als thema willen omarmen. 
  • wij organiseren voor onze cliënten, bewoners en collega’s door het jaar heen (o.a. in de regenboogweek Schagen) regelmatig leuke activiteiten waarin specifiek aandacht is voor diversiteit  
  • wij dragen actief onze gedragscode uit, waarin we benadrukken dat wij respectvol met elkaar omgaan. 
  • wij gaan een workshop diversiteit ontwikkelen voor onze collega’s bij Samen 
  • we spannen ons in om het thema ‘intimiteit, seksualiteit en diversiteit’ in opleidingen voor de zorg te vervlechten 
  • We zetten nog een tandje bij de inspanningen die we leveren om mensen met een afstand tot een afstand tot de arbeidsmarkt een stage of werkplek te bieden 
  • Bij vernieuwing van onze website verbeelden we meer diversiteit aan mensen en samenlevingsvormen 

 

Meer nieuws