Column: Kiezen

Op woensdag, 22 november, mogen we weer naar de stembus. De zorg is, net als woningbouw en klimaat, een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Het is opvallend dat de partijprogramma’s van veel politieke partijen op elkaar lijken als het om zorg gaat. Ze willen gelijke toegang tot de zorg, meer regie bij zorgprofessionals en meer aandacht voor preventie en een gezonde levensstijl. Met dit soort algemeenheden zal niemand het oneens zijn. Het wordt pas interessant als het gaat over hóé we dat moeten doen, over welke keuzes gemaakt moeten worden. Daar hoor en lees ik weinig over de afgelopen weken. Dat is jammer, want in de zorg voelen we dat de politiek juist met deze vraagstukken snel aan de slag moet gaan.

In de ouderenzorg merken we nu al dat in de thuiszorg, bij de revalidatie en in de verpleeghuizen de vraag naar zorg groter is dan we met onze professionals kunnen behappen. Door de vergrijzing neemt de zorgvraag de komende jaren verder toe terwijl de arbeidsmarkt krimpt. Dit probleem wordt dus alleen maar groter. In debatten en discussies over de zorg gaat het vooral over geld, over de noodzaak om de zorguitgaven te beperken. Maar achter het geld gaan mensen schuil. Ouderen, hulpbehoevenden die zorg nodig hebben én zorgprofessionals die willen zorgen.

Het realistische verhaal over de uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt, dat horen we niet. Iedere Nederlander, van jong tot oud, krijgt de komende jaren met vergrijzing te maken. Als mantelzorger, als oudere of als beiden. In 2040 zijn er twee keer zoveel 75+ers als nu en verdubbelt het aantal mensen met dementie. En dat terwijl er nu al zoveel mensen zijn van wie de verwachtingen van de zorg niet waargemaakt kunnen worden.

Voor ons in de ouderenzorg gaan de verkiezingen over hoe er meer verschillende woonvormen  voor ouderen komen, zodat zij kunnen wonen daar waar het beste past. Over zorgmedewerkers die vertrouwen krijgen in plaats van controles en die een salaris krijgen waar ze van rond kunnen komen. Over duidelijkheid over welke zorg door wie geleverd kan worden. Dat vraagt om keuzes van de politiek.

Ik hoorde dat een week voor de verkiezingen de helft van de kiezers nog geen keuze heeft gemaakt. Voor alle nog zwevende kiezers een tip. Als je wilt kiezen voor een zorgzame samenleving met toekomstbestendige zorg, dan kan het Zorgkieskompas helpen bij het bepalen van je stem.

Deze column is op 17 november 2023 geplaatst op de website van Noordkop Centraal.

Meer verhalen