Revalidatie Kort Verblijf geopend

2 februari 2023

Vanuit de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) is er een toenemende vraag naar extra bedden. Tegelijkertijd is de druk op de ziekenhuizen erg hoog.

“Om hieraan tegemoet te komen, breiden we onze revalidatiebedden uit”, aldus Carin Schaap, teamleider revalidatiezorg. “Ziekenhuizen kunnen zo eerder meerdere cliënten uitplaatsen naar de revalidatiezorg. Op die manier kan er vroegtijdig expertise ingezet worden vanuit de revalidatiezorg wat ten goede komt aan een kortere ligduur en een sneller herstel voor cliënten.”

Afgelopen maandag is Revalidatie Kort Verblijf geopend en de eerste cliënten zijn gearriveerd. De tien extra revalidatiebedden zijn vanaf maandag 30 januari dan ook in gebruik genomen.

Meer nieuws