Medisch specialisten

Als u wordt opgenomen in één van onze locaties op een afdeling voor kleinschalig wonen, groepswonen dementie of gaat revalideren, dan neemt de specialist ouderengeneeskunde de taak van de huisarts over. De specialist ouderengeneeskunde is er speciaal voor ouderen en heeft specialistische kennis ten aanzien van aandoeningen die gepaard gaan bij het ouder worden.


De specialisten ouderengeneeskunde werken nauw samen met de basisartsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants van Samen. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het totale zorgproces.