Gespecialiseerd verpleegkundigen

Binnen Samen zijn verschillende gespecialiseerd verpleegkundigen werkzaam. Zij verlenen niet alleen verpleegkundige zorg, maar ondersteunen ook collega’s wanneer het gaat om complexe zorg- en behandelvragen. De gespecialiseerd verpleegkundigen van Samen zijn ervaren verpleegkundigen met een gespecialiseerde opleiding. Zij werken vanuit de behandeldienst, veelal op consultbasis.


De gespecialiseerd verpleegkundigen fungeren als een adviseur/expert/vraagbaak voor heel Samen. Binnen Samen hebben we gespecialiseerd verpleegkundigen voor onderstaande aandachtsgebieden:

 • GGZ-verpleegkundigen
 • Palliatieve- en oncologische zorg
 • Wondverpleegkundigen
 • Longverpleegkundigen
 • CVA-verpleegkundigen
 • Parkinsonverpleegkundigen
 • Consulent gedrag en positieve gezondheid

GGZ-Verpleegkundigen

Onze GGZ-verpleegkundigen zijn voor alle locaties van Samen inzetbaar als adviseur voor alle zorgteams. Zij richten zich met name op het ondersteunen van de zorgverleners bij complexe zorg- en behandelvragen van cliënt, met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van zorg en welzijn rondom de cliënt. Ook geven zij persoonlijke begeleiding aan bewoners en familieleden van mensen met een psychiatrisch verleden al dan niet gecombineerd met probleemgedrag. De GGZ-verpleegkundigen geven scholingen en trainingen op het gebied van hun specialismen en functioneren als gesprekspartner voor de behandelaars en mantelzorgers.

Palliatieve- en oncologische zorg

De gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve en oncologische zorg zijn inzetbaar binnen de gehele organisatie bij zowel de langdurige zorg als thuiszorg. De verpleegkundigen kijken objectief mee met de zorgmedewerker in het dossier en op de werkvloer. De combinatie van kennis in de thuiszorg, wijkverpleegkundige, langdurige zorg, hospice care en ziekenhuiservaring maakt dat zij alles in huis hebben om de palliatieve en terminale cliënt goed te kunnen begeleiden samen met hun naasten, de desbetreffende zorgverleners en (huis) artsen.

Wondverpleegkundigen

De wondverpleegkundigen van Samen zijn gespecialiseerd in allerlei vragen rondom wondzorg. Zij begeleiden en adviseren cliënten bij complexe wonden en ondersteunen collega’s die de reguliere wondzorg uitvoeren. Zij geven trainingen aan zorgmedewerkers in zwachtelen en wondzorg.

Een wondverpleegkundige is gespecialiseerd in wonden, ook als deze moeilijk genezen. Zij geeft nuttige informatie en stelt samen met de behandelaar een wondbehandelplan op. Zij bieden begeleiding, behandeling en ondersteuning. Verschillende soorten wonden en wondbehandelingen zijn in deskundige handen bij de wondverpleegkundigen met ondersteuning van deskundige zorgmedewerkers:

 • Brandwonden;
 • Chirurgische wonden;
 • Decubitus;
 • Diabetes voet ulcus;
 • Oncologische ulcus en Oncologische wonden;
 • Ulcus cruris;
 • Vochtletsel/ IAD;
 • Ambulante compressietherapie;
 • Debridement;
 • Negatieve druk therapie.

De gespecialiseerd wondverpleegkundigen van Samen zijn inzetbaar voor de langdurige zorg, revalidatiezorg en in de thuissituatie.

Longverpleegkundigen

Leven met een chronische aandoening heeft impact op je hele leven. Voor mensen die te maken hebben met een chronische longaandoening, zoals astma of COPD, en hun naasten, kunnen de longverpleegkundigen ondersteuning bieden. De ondersteuning die zij bieden kan bestaan uit:

 • Het geven van informatie over de longaandoening en het omgaan met klachten als kortademigheid en hoesten;
 • Het ondersteunen van zelfmanagement, bijvoorbeeld door het gezamenlijk opstellen van een longaanvalsactieplan;
 • Het geven van uitleg over de werking en het gebruik van inhalatiemedicatie. Jaarlijks wordt de inhalatietechniek gecontroleerd;
 • Als er hulpmiddelen nodig zijn voor bijvoorbeeld het ophoesten van sputum of vernevelen thuis, dan kan de longverpleegkundige die voor u aanvragen. Mocht de longarts zuurstof voorschrijven, dan geven de longverpleegkundigen informatie en uitleg over het gebruik hiervan;
 • Begeleiding en ondersteuning bieden in de palliatieve fase;
 • Begeleiding bieden in het stoppen met roken.

De longverpleegkundigen van Samen hebben een jarenlange ervaring op het gebied van longzorg in de eerste- en tweedelijnszorg. Zij zijn inzetbaar in de langdurige zorg, bij revalidatie en thuiszorg. 

CVA-Verpleegkundigen

De CVA-verpleegkundige is gespecialiseerd in het ziektebeeld CVA, een acute aandoening in de hersenen.

Zij begeleidt cliënten in het traject aansluitend aan een revalidatie periode of ziekenhuisopname. Ook begeleidt zij hierin familie en/of mantelzorgers.

Hiernaast is zij ook een laagdrempelige vraagbaak bij neurologische vraagstukken, scholingsbehoefte of casussen (m.u.v. Parkinson). Ze kan interactieve lessen op maat verzorgen die zowel individueel of in teamverband te volgen zijn. Ook zal zij in de nabije toekomst inloopspreekuren openen die te bezoeken zijn voor cliënten, familie en collega’s.

De gespecialiseerd CVA-verpleegkundige van Samen is inzetbaar voor de langdurige zorg, revalidatiezorg en in de thuissituatie.

Parkinsonverpleegkundigen

De Parkinsonverpleegkundige begeleidt en ondersteunt mensen met de ziekte van Parkinson, Parkinsonisme en hun naasten. Ook is zij beschikbaar voor de zorgmedewerkers die deze mensen verzorgen. De Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme zijn progressief, maar het precieze beloop van symptomen varieert per persoon. Dit maakt het werken of omgaan met deze mensen intensief. De Parkinsonverpleegkundige ziet minimaal vier keer per jaar de zorgvrager of diens naaste en zo nodig of gewenst vaker. Zij geeft voorlichting, educatie, ziekte- en medicatiemanagement en werkt multidisciplinair samen met andere behandelaars.

De Parkinsonverpleegkundige kan ingeschakeld worden als de diagnose Parkinson door de neuroloog is gesteld. Voor vragen over Parkinson of Parkinsonisme door zorgverleners of mantelzorgers kan er ook contact worden opgenomen met de Parkinsonverpleegkundige.

Consulent gedrag en positieve gezondheid

De consulent gedrag en positieve gezondheid is inzetbaar voor alle locaties van Samen en als adviseur voor de thuiszorgteams. De consulent gedrag en positieve gezondheid richt zich met name op het ondersteunen van de zorgverleners bij complexe zorg- en benaderingsvragen van de cliënten op het gebied van dementie. Het doel hiervan is het optimaliseren van de kwaliteit van zorg en welzijn rondom de cliënten, zodat zij meer kwaliteit van leven ervaren.

Positieve gezondheid past daar heel goed bij. We willen als organisatie graag werken met het model positieve gezondheid als basis, omdat dit goed bij onze visie past. De consulent gedrag en positieve gezondheid geeft trainingen, doet gesprekken en is contactpersoon voor heel Samen in het regionetwerk “Noordkop gezond voor elkaar”.

Advies nodig van één van onze gespecialiseerd verpleegkundigen?

De gespecialiseerd verpleegkundigen worden vergoed vanuit de behandelcomponent (langdurige zorg). Behandeling en begeleiding door de gespecialiseerd verpleegkundigen binnen de revalidatiezorg en in de thuissituatie worden vergoed door de zorgverzekeraar. Neem contact op met uw zorgverlener wanneer u één van de gespecialiseerd verpleegkundigen van Samen wilt inschakelen.