Geestelijke verzorging

Als u of uw naaste (tijdelijk) in een locatie van Samen komt wonen of te maken krijgt met de gevolgen van een ziekte of lichamelijke beperking, dan is dat niet altijd gemakkelijk. Op momenten van grote verandering dienen levensvragen zich vaak aan.


Vragen als: ‘Waarom overkomt mij dit? Hoe moet het nu verder? Wat heeft mijn leven voor zin? Ben ik anderen niet alleen maar tot last? Waar put ik kracht uit?’ kunnen u bezighouden.

Het lucht vaak al op om dit te bespreken met medewerkers van de zorg. Aanvullend op deze gesprekken zijn de geestelijk verzorgers van Samen juist voor dit soort vragen beschikbaar, ongeacht uw levensvisie of geloof. Deze gesprekken zijn altijd vertrouwelijk en kunnen bijdragen aan het (her)vinden van uw innerlijke balans en het versterken van uw veerkracht. Er is ruimte voor uw beleving van de situatie, in vertrouwen en zonder oordeel.

De geestelijk verzorgers zijn beschikbaar voor iedereen, ongeacht geloofs- of levensbeschouwing, die op één van de locaties van Samen woont of werkt. Dat geldt ook voor naasten en/of mantelzorgers van bewoners. We sluiten altijd aan bij uw eigen identiteit, levensbeschouwing en levensverhaal. Bij wie u bent, hoe u de situatie ervaart en welke betekenis deze heeft voor ú op dit moment.

Ook als u zelfstandig woont, kunt u een beroep doen op de geestelijke verzorgers van Samen. Vraag in dat geval naar de kosten.