Herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging

29 september 2022

Meer tijd voor zorg, betere zorg en meer werkplezier in de wijkverpleging. Voor projecten die hierbij aansluiten, stelde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) open. Evean, Omring, en Woonzorggroep Samen (EOS) dienden gezamenlijk het project EOS: Het opzetten van een duurzaam team ‘herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging Evean, Omring en Woonzorggroep Samen’ in en ontvingen financiële steun om de samenwerking in de wijk te verbeteren.


Twee pilotwijken

De drie organisaties werken al langere tijd samen op het gebied van onplanbare nachtzorg, Eerstelijnsverblijf-coördinatie, verpleegtechnische zorg, verpleegkundige ouderenzorg in de huisartsenpraktijk en gegevensuitwisseling tussen VVT en ziekenhuis. Met het project EOS willen de partners deze ingezette samenwerking verder aanscherpen en verbeteren. De EOS-stuurgroep wees twee pilotwijken aan: Schagen en Wieringerwerf. Beide wijken hebben een eigen projectgroep. Het doel van de projectgroepen is het verkennen wat nodig is om de eigen wijk op lokaal niveau meer herkenbaar en aanspreekbaar te organiseren. Anderzijds is het de bedoeling dat de projectgroep gaat onderzoeken hoe we een duurzame, gelijkwaardige samenwerking onderling en met de cliënt kunnen aangaan op de onderdelen: preventie, beperken van  praktijkvariatie en positieve gezondheid.

Partnerschapskaart en wijkanalyse

“Eén van de eerste acties van de stuurgroep was het ontwikkelen van een partnerschapskaart,” vertelt Francien Okkinga, wijkverpleegkundige bij Woonzorggroep Samen. “Deze dient als ‘kapstok’ voor de  projectgroepen, geeft de kaders weer en de doelen waar we naartoe werken.” Na het invullen van de partnerschapskaart gingen de projectgroepen aan de slag met de wijkanalyse. “We hebben daarvoor demografische gegevens gebruikt van bijvoorbeeld het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en we hebben een wijkobservatie gedaan en gesprekken gevoerd met bewoners in de wijk en met netwerkwerkpartners die in de wijk betrokken zijn,” licht Stefanie Kuilman, wijkverpleegkundige bij Omring, toe. “Een goede analyse van de wijk geeft je inzicht in de huidige situatie en eventuele knelpunten die je moet oplossen om de gestelde  projectdoelen te behalen.” Aan de hand van de wijkanalyse hebben de projectgroepen een Plan van Aanpak geschreven.

Samen maakt zichtbaar

De projectgroepen van de twee pilotwijken overleggen regelmatig met elkaar over de voortgang. Daarbij brengen de projectgroepen onder andere wijk- en organisatieoverstijgende punten in kaart om de toekomstige uitrol van dit project naar andere wijken te vergemakkelijken. “We merken nu al dat we elkaar gemakkelijker kunnen vinden en dat we steeds beter weten welke vraag we waar neer moeten leggen om de zorg voor  onze cliënten efficiënter in te richten,” aldus Bernadine Bakker, wijkverpleegkundige bij Evean. Naar aanleiding van de wijkanalyse heeft de projectgroep doelen geformuleerd om de wijk op lokaal niveau herkenbaar en aanspreekbaar te organiseren. De projectgroep gaat hierbij gebruik maken van de wijkvereniging Groeneweg in Schagen in samenwerking met Wonen plus Welzijn en doet een beroep op elkaars expertise en de faciliteiten die de organisaties bieden om de bewoners en cliënten passende zorg te bieden.

Meer nieuws

27 september 2023
Dorpsbijeenkomst op 9 oktober – Mooi Leven in Warmenhuizen

Mooi Leven is een initiatief van, voor en met inwoners van Warmenhuizen om te zorgen voor een omgeving waar mensen langer in goede gezondheid en met plezier kunnen blijven wonen.

Lees het hele bericht
3 mensen die in de woonkamer aan het praten zijn met elkaar
4 september 2023
Uitzending Nieuwsuur over project Langer Vitaal Thuis

2 september heeft Nieuwsuur aandacht besteedt aan ons innovatieve project Langer Vitaal Thuis. Het doel van dit project is om de zelfstandigheid van hulpbehoevende ouderen te vergroten.

Lees het hele bericht
4 juli 2023
Wijkoverleg project EOS draagt bij aan betere samenwerking 

In 2022 startten Omring, Evean en Woonzorggroep Samen project EOS: Het opzetten van herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging. De projectorganisatie bracht twee wijken in kaart om de samenwerking...

Lees het hele bericht