Professionals

Verwijzers zijn een onmisbare schakel in de zorgketen. Daarom vinden wij het belangrijk om goed met u samen te werken. Om de cliënt de beste zorg te kunnen bieden, is volledige en duidelijke informatie belangrijk.

Lees verder

Op deze pagina vindt u informatie over logeermogelijkheden, tijdelijke opnames en spoedopnames, eerste lijnsproducten en gespecialiseerde verpleging. Voor een totaaloverzicht van onze diensten en faciliteiten hebben we een overzichtspagina ingericht.

Ons Bemiddelingsbureau Zorg & Wonen helpt u graag de beste oplossing te zoeken voor u en uw cliënt. Via thuiszorg, of in één van onze locaties. Mensen kunnen bij ons tijdelijk verblijven of permanent in één van onze locaties komen wonen. Met en zonder indicatie.

Op de hoogte blijven ?
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen Woonzorggroep Samen? 1x per kwartaal brengen we een digitale nieuwsbrief uit. Meld u hier aan om onze nieuwsbrief te ontvangen.

Wachtlijstoverzicht

Wilt u weten in welke locaties en voor welke zorgvormen wij een wachtlijst hebben, en hoe lang de verwachte wachttijd is? Bekijk dan ons actuele wachtlijstoverzicht.

24/7 bereikbaar

Woonzorggroep Samen is 24 uur per dag bereikbaar. Ons Bemiddelingsbureau Zorg & Wonen is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur bereikbaar. Buiten deze uren wordt de telefoon bemand door onze avond-, nacht- en weekendhoofden. In geval van spoed kunt u dus altijd contact met ons opnemen.

Thuiszorg

Bij Thuiszorg Samen biedt alle vormen van zorg en dienstverlening die iemand helpen en ondersteunen om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen: huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleegkundige hulp, individuele begeleiding en alarmering. Wij werken met kleine, lokale teams vanuit al onze locaties. Hierdoor wordt de thuiszorg zoveel mogelijk gegeven door dezelfde mensen, die de cliënt en de omgeving als geen ander kennen.

Samen met de cliënt, en waar nodig in overleg met de huisarts of andere professionals, stelt onze wijkverpleegkundige vast welke ondersteuning de cliënt nodig heeft. Onze kracht ligt in samenwerking. Daarom kijken we ook naar wat de cliënt zelf nog kan en waar familie kan bijspringen. De wijkverpleegkundige zorgt, als spil binnen de zorgverlening, dat alle betrokken partijen op de hoogte blijven en optimaal samenwerken. Samen kunnen we immers meer.

Verpleegkundig Technisch Team

Het verpleegkundig technisch team (VTT) van Samen maakt het mogelijk om zorg die voorheen in het ziekenhuis werd verricht ook thuis te kunnen worden verricht.

Het VTT Samen bestaat uit een team van verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in het verrichten van en coachen op verpleegtechnische handelingen. In nauwe samenwerking met medisch specialisten, huisartsen, (wijk-)verpleegkundige en andere zorgprofessionals levert het VTT kwalitatief hoogwaardige zorg bij de cliënt thuis en bij cliënten binnen alle locaties van Samen. Meer informatie over het VTT vindt u hier.

Tijdelijk verblijf (Logeren bij Samen, kortdurende opname en crisisopname)

Wie tijdelijk niet thuis kan wonen kan bij ons terecht voor een tijdelijk verblijf. Met en zonder indicatie. Tijdelijk verblijf zonder indicatie heet Logeren bij Samen. Bij logeren bij Samen betaalt de client zelf voor het verblijf, net als in een hotel. Eventuele zorg wordt verleend via een thuiszorgindicatie of wordt particulier ingekocht. Tijdelijk verblijf met indicatie is een kortdurende opname of spoedopname. Spoedopname is wanneer er in geval van nood op zeer korte termijn een tijdelijke opname geregeld moet worden. In samenspraak met het Bemiddelingsbureau Zorg & Wonen wordt dan gekeken waar de meest geschikte plek is.

Tijdelijk verblijf is mogelijk in de locaties Magnushof, De Bron, De Zandstee, Noorderlicht, Lelypark, Kapellehof en De Trambaan.

Voor huisartsen is Samen een partner, die kan ondersteunen in de steeds zwaarder wordende zorgverlening aan thuiswonende cliënten. Binnen Woonzorggroep Samen hebben wij het Eerstelijns Verblijf (ELV). Het ELV is bedoeld voor kwetsbare mensen zonder WLZ indicatie die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor geen verblijf in ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling of (geriatrische) revalidatiezorg is aangewezen. Zorg in eerstelijns verblijf is gericht op herstel van de kwetsbare mensen en de situatie waarin deze zich bevindt en daarmee de terugkeer naar huis.

Voor de ELV stelt u als huisarts de verwijzing, (eventueel) in samenspraak met de transferverpleegkundige/wijkverpleegkundige/consulent bemiddelingsbureau.
Voor de verwijzing kunt u gebruik maken van het aanvraag-/triageformulier ELV.
Woonzorggroep Samen is 24 /7 voor Eerstelijns verblijf bereikbaar via 088-6194100.

Zoekt u een spoedopname plek? Bel dan 24/7 het Regionaal Triage Team Kop van Noord-Holland via 088- 2068920 of kijk voor de beschikbare plaatsen op www.herstelbedden.nu.

Samenwerking wijkverpleegkundigen, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde
Onze wijkverpleegkundigen werken samen met de huisartsen, specialisten ouderen geneeskunde, casemanagers (dementie) en het sociale netwerk rond de cliënt. De wijkverpleegkundige is de zichtbare schakel tussen de cliënt en onze domeinen wonen, welzijn, zorg, behandelen en preventie. Tevens zullen zij in de wijken en dorpen werken binnen of met de sociale wijkteams indien aanwezig. Daar vormen zij de verbinding tussen het zorg/medische en sociale domein.

Revalidatie- & Behandeling

Bij Revalidatie- & Behandelcentrum Samen kunnen mensen zowel terecht om te revalideren na een aandoening, operatie of ongeval, als voor eerstelijns behandelingen. Samen bepalen we wat het doel van de revalidatie of behandeling is en daar werken we aan. Pas wanneer dat doel bereikt is, is onze missie volbracht.

Revalidatie- & Behandelcentrum Samen is gespecialiseerd in de ouder wordende mens en de veel voorkomende aandoeningen bij ouderen. Wij hebben expertise op al deze gebieden:

Contracten zorgverzekeraars

Voor revalidatie, eerstelijns behandeling en wijkverpleging hebben wij voor 2016 contracten met diverse verzekeraars. Klik hier om te zien met welke verzekeraars wij precies contracten hebben afgesloten.

HKZ-keurmerk

HKZ-keurmerkWoonzorggroep Samen heeft het HKZ-keurmerk. Dit betekent dat Samen:

  • de zaken intern goed op orde heeft
  • de klant principieel centraal stelt
  • betrouwbare resultaten kan presenteren
  • voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening

Samenwerking

Dankzij onze samenwerkingsverbanden kunnen we het wonen, welzijn en de zorg rondom de cliënt zo passend mogelijk te regelen. Maar altijd samen met de cliënt.
Wij werken onder andere samen met:

 
 

Folders aanvragen

Wilt u onze folders in uw wachtkamer leggen of gebruiken bij de voorlichting van uw cliënten? Wij sturen ze u graag toe!

 


Hoeveel van bovenstaande folders wilt u bestellen?Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Hoe? Dat leest u in ons privacy statement.
U heeft ons privacystatement gelezen en gaat akkoord.

 
 

Nieuws

 

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen Samen? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief!