Parkinson

Als u moet leven met de ziekte van Parkinson, dan reageert uw lichaam – uw belangrijkste instrument – soms ineens niet meer zoals u gewend bent. Dat is ingrijpend voor u en uw omgeving. Onze deskundigen geven u handvatten om zoveel mogelijk grip op uw leven te behouden.

We vinden het belangrijk dat u zo lang mogelijk kunt blijven doen wat u nu doet. Samen met uw mantelzorger kunt u bij ons terecht als u behoefte heeft aan informatie, advies en behandeling.


Experts helpen bij Parkinson

Onze behandelaars zijn experts op het gebied van de ziekte van Parkinson en werken nauw met elkaar samen. Ze zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Of u nu hulp nodig heeft bij dagelijkse bezigheden, stem- of slikproblemen, gewichtsbeheersing of u wilt gewoon blijven bewegen, of meer informatie over het beloop van uw ziekte, we zijn er voor u. 

De Parkinson beweeggroep is speciaal voor mensen met de ziekte van Parkinson(isme), waarbij er geoefend wordt met kleine groepen van ongeveer vier personen. Tijdens de beweeggroep worden oefeningen gegeven gericht op kracht, conditie en balans. Voorafgaand aan deelname worden individuele metingen gedaan om het niveau van de deelnemer te bepalen. Na ongeveer drie maanden worden de metingen herhaald om te kijken of er vooruitgang geboekt is. Voor deelname is een verwijzing van de huisarts of specialist verplicht.

De ergotherapeut

De ergotherapeut behandelt cliënten die beperkingen ondervinden tijdens de persoonlijke verzorging, het huishouden, betaald of onbetaald werk, hobby’s en mobiliteit in -en buitenshuis. Het begeleiden van mantelzorgers bij het verzorgen van de cliënt behoort ook tot ons vakgebied. Het doel van de ergotherapie bij de ziekte van Parkinson is het behouden of optimaliseren van het dagelijkse handelen en het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten.  

De diëtist

Bij de ziekte van Parkinson kan het eten en drinken op den duur moeizamer gaan. Hierdoor is er vaak een verminderde eetlust, kauw- en slikproblemen met gewichtsverlies tot gevolg. Maar ook door de bijbehorende medicijnen kunnen er klachten zoals misselijkheid en obstipatie (verstopping) voorkomen. Soms is de werking van Levodopa te optimaliseren door een goede eiwitverdeling over de dag. Een diëtist kan u advies geven om deze klachten te verminderen en/of te verhelpen. Soms lukt het niet om voldoende voedingstoffen binnen te krijgen en is het verstandig om als aanvulling drinkvoeding te gebruiken. Dit kan een diëtist voor u regelen. 

De Parkinsonverpleegkundige

Soms is het lastig om alles weer even in een helder perspectief te zien, alle tips en adviezen die u krijgt vorm te geven. De Parkinsonverpleegkundige kan u hierbij helpen, zij geeft voorlichting advies en educatie en kan helpen bij u ziekte- en medicatiemanagement. Naast het ondersteunen van de de zorgvrager, ondersteunt zij ook mantelzorgers en zorgverleners. Onze Parkinsonverpleegkundige vervangt de Parkinsonverpleegkundige in het ziekenhuis niet maar werkt daar nauw mee samen. 

Parkinsondisciplines binnen Samen

Binnen Revalidatie- & Behandelcentrum Samen hebben wij de volgende Parkinsondisciplines:

  • Diëtist 
  • Ergotherapeuten 
  • Fysiotherapeuten/bewegingstherapeut 
  • Verpleegkundige 


Wilt u graag meer informatie? 

Bel dan naar 088 – 619 4100 of mail naar zorgbemiddeling@wzgsamen.nl