Palliatieve en terminale zorg

Sterven hoort, net als geboren worden, bij het leven. Dat is gemakkelijk gezegd. Wanneer u te horen heeft gekregen dat het einde nabij is, is dat zwaar. Het verdriet dat hierbij komt kijken, kunnen wij niet wegnemen, wel een deel van de zorg.


Binnen Woonzorggroep Samen kunnen uw naasten verzekerd zijn van ondersteuning in deze meest kwetsbare fase van uw leven. Door een nauwe samenwerking van gespecialiseerd verpleegkundigen palliatieve zorg met huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde, verschillende disciplines en zorgteams (binnen zowel de thuiszorg als in de langdurige zorg) is er aandacht voor zowel de lichamelijke als psychosociale klachten.

Wij streven naar comfort en rust voor u en uw dierbaren.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van palliatieve en terminale zorg?

Neem dan contact op met onze gespecialiseerd verpleegkundigen palliatieve zorg.