CVA – Beroerte

Als u getroffen bent door een CVA, dan stort uw wereld in. CVA staat voor cerebro vasculair accident, beter bekend als een beroerte. De gevolgen van een CVA zijn voor u en uw omgeving behoorlijk ingrijpend. Een van de belangrijkste vragen is: ‘Hoe pak ik de draad weer op?’


Gevolgen van een beroerte

Soms worden de gevolgen van een CVA pas na langere tijd echt duidelijk. Verlammingsverschijnselen, spraakproblemen, verslikken en zichtproblemen beperken u bij het doen van alledaagse dingen.

Maar ook niet zichtbare gevolgen, zoals moeite met uw geheugen, het zoeken naar woorden, concentreren en plannen en het niet meer nemen van initiatief, veranderen uw leven. En zijn lastig uit te leggen aan uw omgeving. Onze behandelaars hebben specifieke kennis over de revalidatie en behandeling en helpen u graag op weg.

Wij helpen u waar nodig

We zoeken samen met u naar de beste combinatie van ondersteuning op het gebied van welzijn, behandeling en zorg. In overleg met u en uw naasten stellen we een pakket samen. U krijgt ondersteuning ‘op maat’ in het dagelijkse leven.

Meer informatie over CVA/beroerte vindt u ook bij de Nederlandse CVA-Vereniging.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Revalidatie- & Behandelcentrum Samen via 088 – 619 4100 of mail naar behandelcentrum@wzgsamen.nl.