Aanmelden huur appartement/woning

De toewijzing of voordracht van een woning vindt plaats op basis van o.a. de zorgurgentie, hierdoor kan uw plaats op de wachtlijst tussentijds wijzigen. Om deze reden verstrekt Woonzorggroep Samen geen informatie over uw plaats op de wachtlijst.

Woonzorggroep Samen berekent €15,00 als inschrijvingskosten. Nadat u het bedrag heeft overgemaakt op NL92RABO0377601357 t.n.v. WZG Samen Huren komt u definitief op de wachtlijst te staan.


Meld u aan voor een huurwoning


"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*

Indien gehuwd

Naam

Contactpersoon

Naam contactpersoon*
Adres contactperoon*
Ontvangt u zorg?*
Heeft u een zorgvraag zonder in het bezit te zijn van een zorgindicatie?
Voor welke woning(en) in welke plaats wilt u zich inschrijven?*