Veelgestelde vragen

Algemeen

 • In welke regio levert Woonzorggroep Samen haar diensten?

  Woonzorggroep Samen levert zorg, dienstverlening en behandeling in de kop van Noord Holland, in gemeenten Schagen en Hollands Kroon. In deze regio heeft Samen twintig locaties. Ook bieden we hier thuiszorg, revalidatie en behandeling.

  Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op via 0224-211136.

 • Welke vormen van zorg- en dienstverlening biedt Samen?

  Woonzorggroep Samen is een ouderenzorgorganisatie. Samen biedt zorg, welzijnsdiensten en behandeling, in onze twintig locaties, maar ook bij mensen thuis. Onze thuiszorgteams zijn klein en lokaal georiënteerd, waardoor cliënten zoveel mogelijk dezelfde mensen krijgen. Voor behandeling kunnen mensen terecht bij Revalidatie- & Behandelcentrum Samen, dat gevestigd is in Schagen. Samen met de cliënt kijken we naar wat er nodig is en waar naasten kunnen bijspringen. Zo helpen we ouderen hun kwaliteit van leven zoveel mogelijk te behouden, of soms zelfs te verbeteren.

  Alle vormen van zorg- en dienstverlening vindt u in het overzicht diensten en faciliteiten op deze website.

  Diensten en faciliteiten
 • Zijn er wachtlijsten bij Woonzorggroep Samen?

  Het kan zijn dat er een wachtlijst is voor de locatie van uw voorkeur. Wij proberen u echter altijd zo snel mogelijk te helpen en de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden. Is er een wachtlijst, maar heeft u dringend zorg nodig? Dan zoeken we samen met u altijd naar een andere (tijdelijke) oplossing.
  Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0224-21136.

 • Ik wil graag overstappen naar Woonzorggroep Samen, kan dat?

  Uiteraard is het mogelijk om over te stappen naar een andere zorgorganisatie. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0224-211136.

 • Zijn er bezoektijden in de locaties van Woonzorggroep Samen?

  Bezoek is altijd welkom! U kunt dus de hele dag op bezoek komen. Natuurlijk zijn er tijden waarop bezoek niet altijd uitkomt. Bijvoorbeeld wanneer iemand hulp krijgt bij de dagelijkse verzorging, therapie krijgt of mee wil doen aan een activiteit. U kunt dus het beste met de persoon die u wilt bezoeken afstemmen wanneer u langs kunt komen.

Indicaties

 • Wat is een indicatie?

  Voor alle diensten die gericht zijn op zorg, behandeling of sociale begeleiding heeft u een indicatie nodig. Hierin staat beschreven welke en hoeveel zorg u vergoed krijgt.

  Voor de verschillende vormen van zorg, behandeling en begeleiding zijn er verschillende soorten indicaties.

  Huishoudelijke hulp en begeleiding thuis
  Voor huishoudelijke hulp en begeleiding thuis heeft u een indicatie nodig van de gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

  Thuiszorg (verzorging en verpleging thuis)
  Voor de thuiszorg heeft u een beschikking thuiszorg nodig. Deze wordt vastgesteld door onze wijkverpleegkundigen. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeringswet

  Zorg met verblijf of volledig pakket thuis
  Wanneer u zorg met verblijf in één van onze locaties nodig heeft, of het volledig pakket thuis ontvangt, heeft u een indicatie nodig in het kader van de Wet Langdurige Zorg (wlz). Deze indicaties worden uitgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 

  Revalidatie
  Revalidatie wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. Hiervoor wordt een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) opgesteld, waarin staat hoe uw behandelplan eruit ziet.

  Onze medewerkers geven u graag meer informatie en kunnen u helpen bij het aanvragen van een indicatie. Neem contact met ons op via 0224-211136.

  Of stuur een e-mail
 • Wat is een beschikking thuiszorg?

  Een beschikking thuiszorg is een besluit waarin staat op hoeveel verzorging en verpleging thuis u recht heeft. De beschikking thuiszorg wordt in overleg met u vastgesteld door onze wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige komt bij u thuis en bespreekt met u aan welke zorg of ondersteuning u behoefte heeft, wat u zelf nog kunt doen en waar uw omgeving kan bijdragen. Waar nodig overlegt de wijkverpleegkundige ook met uw naasten en/of uw huisarts.

  Zodra de beschikking thuiszorg is vastgesteld kan de zorg direct van start gaan. Alle zorg die in de beschikking thuiszorg is vastgesteld wordt vergoed door uw zorgverzekering, vanuit het basispakket. Hiervoor geldt geen eigen risico.

 • Wat is een WMO-indicatie?

  Om voor huishoudelijke hulp en begeleiding in aanmerking te komen heeft u een WMO-indicatie van de gemeente nodig in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De gemeente onderzoekt of u recht heeft op huishoudelijke hulp en begeleiding. In het indicatieadvies staat wat uw zorgbehoefte is en hoeveel uur per week u deze hulp kunt ontvangen. Onze medewerkers kunnen u helpen bij het aanvragen van de indicatie.

 • Hoe vraag ik een beschikking thuiszorg aan?

  Om een beschikking thuiszorg vast te stellen komt de wijkverpleegkudige bij u thuis langs. In overleg met u stelt hij of zij vast welke hulp en ondersteuning u nodig heeft, wat u zelf nog kunt doen en waar uw omgeving in kan bijdragen. Waar nodig overlegt de wijkverpleegkundige ook met uw naasten en/of uw huisarts.

 • Hoe vraag ik een WMO-indicatie aan?

  Voor de huishoudelijke hulp en/of begeleiding thuis kunt u een indicatie in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bij de gemeente aanvragen.

  Dit doet u door naar het WMO-loket van de gemeente te gaan. U voert daar een gesprek met de gemeente over uw situatie. Tijdens dat gesprek geeft u aan waar u hulp bij nodig heeft. Ook kunt u uw voorkeur voor Woonzorggroep Samen tijdens het gesprek uitspreken. De gemeente kijkt eerst naar wat u zelf nog kunt doen en waar uw omgeving u bij kunt helpen. Wanneer u het zelf en met hulp van uw omgeving niet meer redt, kan de gemeente in het kader van de WMO voorzieningen bieden. Na afloop van het gesprek wordt besloten op welke hulp u recht hebt. Als u recht heeft op huishoudelijke hulp, wordt er een indicatie uitgegeven. Hierin staat op hoeveel en welke hulp u recht heeft.

  Zodra de indicatie voor huishouding bij ons binnen is, neemt één van onze medewerkers binnen vier dagen contact met u op. Samen stemmen we af waar we u mee helpen en hoe vaak we komen. Dit doen we aan de hand van de afgegeven indicatie. Vervolgens starten we de huishoudelijke hulp.

  Voor hulp via de WMO is een eigen bijdrage verschuldigd. Deze wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

  Gemeente Hollands Kroon
  Woont u in de gemeente Hollands Kroon? Neem dan contact op met de gemeente via tel. (088) 32 15 000. De gemeente Hollands Kroon is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. U kunt ook langskomen bij het Wmo-loket in MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1 in Anna Paulowna. Het Wmo-loket is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.hollandskroon.nl.

  Gemeente Schagen
  Woont u in de Gemeente Schagen? Neem dan contact op met de gemeente via (0224) 210 400. De gemeente Schagen is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur. U kunt ook langskomen bij het WMO-loket in het gemeentehuis op Laan 19 in Schagen. Het WMO-loket is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en op woensdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.schagen.nl.

 • Wat is het CIZ?

  Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) is een onafhankelijke organisatie die onderzoekt of u recht heeft op zorg met verblijf volgens de Wet Langdurige Zorg (WLZ). In een zogenaamd CIZ-indicatiebesluit staat wat uw zorgbehoefte is en hoeveel uur per week u deze zorg nodig heeft. Onze medewerkers kunnen u helpen bij het aanvragen van de indicatie.

 • Hoe vraag ik een CIZ-indicatie aan?

  Voor zorg met verblijf heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wij helpen u graag bij het aanvragen van deze indicatie. Zo nemen we u een boel administratie uit handen, maar u kunt natuurlijk ook zelf zorg aanvragen bij het CIZ via telefoonnummer 0900-1404 of via het aanvraagformulier op www.ciz.nl. Zorg dat u uw Burgerservicenummer bij de hand heeft.

  Nadat u de aanvraag ingediend heeft, kan het zijn dat het CIZ nog aanvullende vragen heeft. In dat geval bellen ze u, of ze komen (op afspraak) bij u op bezoek om een beter beeld te krijgen van uw woon- en leefomstandigheden. In sommige gevallen vraagt het CIZ informatie op bij uw huisarts of specialist. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

  De meeste aanvragen worden binnen enkele weken afgehandeld. U krijgt het indicatiebesluit per post thuisgestuurd. Als u uw voorkeur voor Woonzorggroep Samen heeft aangegeven, krijgen wij de indicatie automatisch binnen. Een van onze medewerkers neemt dan, na het afgeven van het indicatiebesluit, binnen vier dagen contact met u op. Samen stemmen we af wanneer de zorg van start gaat, of wanneer u gaat verhuizen. Ook nemen we uw zorgplan door. Samen bepalen we waar u hulp en ondersteuning bij nodig heeft, en wat u zelf nog kunt. Dit doen we aan de hand van de afgegeven indicatie.

  Met deze indicatie kunt u het grootste deel van de kosten voor de geïndiceerde zorg via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) vergoed krijgen. Wel wordt een eigen bijdrage gevraagd, die door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt geïnd.

 • Wat is een ZZP?

  De zorg die iemand nodig heeft, wordt beschreven in een zorgzwaartepakket (ZZP). Het zorgzwaartepakket bepaalt ook hoeveel geld een instelling krijgt voor de zorg aan de cliënt. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft de indicatiebesluiten af en bepaalt welk zorgzwaartepakket daarbij hoort.

 • Hoeveel eigen bijdrage moet ik betalen?

  Als u zorg met verblijf heeft, betaalt u een eigen bijdrage. Deze wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De eigen bijdrage is afhankelijk van uw verzamelinkomen, vermogen en de samenstelling van uw huishouden.

  Wilt u alvast weten wat u ongeveer moet betalen? Op www.hetcak.nl staat een eenvoudig rekenprogramma om zelf de eigen bijdrage te berekenen.

 • Ik kom niet in aanmerking voor een indicatie of beschikking thuiszorg, wat nu?

  Wanneer u niet in aanmerking komt voor een indicatie of beschikking thuiszorg, of deze niet toereikend is, kunnen we u ook particuliere hulp bij het huishouden en/of thuiszorg bieden. Bel voor meer informatie naar 0224-211136

  Of stuur een e-mail
 • Heb ik ook een indicatie nodig om te revalideren bij Samen?

  Revalidatie valt onder de zorgverzekeringswet. U heeft recht op deze revalidatie als dit aansluit op een opname in het ziekenhuis met medisch specialistische zorg. Denk aan revalideren na een ongeluk, operatie of ziekte. U kunt in het ziekenhuis uw voorkeur voor Samen aangeven. De transferverpleegkundige in het ziekenhuis legt contact met ons. Samen met de transferverpleegkundige regelen we uw opname bij ons. U heeft hier verder geen werk aan.

  Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor revalidatie grotendeels vanuit de basisverzekering. U betaalt alleen het eigen risico op uw zorgverzekering, wat u voor dat jaar nog heeft openstaan.

  Langdurige revalidatie
  Wanneer uw herstel naar verwachting langer dan een half jaar gaat duren, is er sprake van langdurige revalidatie. Dan wordt de zorg vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). U heeft hiervoor een indicatie nodig van het CIZ. Wij helpen u graag bij het aanvragen van deze indicatie. Zo nemen we u een boel administratie uit handen, maar u kunt natuurlijk ook zelf zorg aanvragen bij het CIZ via telefoonnummer 0900-1404 of via het aanvraagformulier op www.ciz.nl. Zorg dat u uw Burgerservicenummer bij de hand heeft.

  Nadat u de aanvraag ingediend heeft, kan het zijn dat het CIZ nog aanvullende vragen heeft. In dat geval bellen ze u, of ze komen (op afspraak) bij u op bezoek om een beter beeld te krijgen van uw woon- en leefomstandigheden. In sommige gevallen vraagt het CIZ informatie op bij uw huisarts of specialist. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

  De meeste aanvragen worden binnen enkele weken afgehandeld. U krijgt het indicatiebesluit per post thuisgestuurd. Als u uw voorkeur voor Woonzorggroep Samen heeft aangegeven, krijgen wij de indicatie automatisch binnen. Een van onze medewerkers neemt dan, na het afgeven van het indicatiebesluit, binnen vier dagen contact met u op. Samen stemmen we af wanneer de zorg van start gaat, of wanneer u gaat verhuizen. Ook nemen we uw zorgplan door. Samen bepalen we waar u hulp en ondersteuning bij nodig heeft, en wat u zelf nog kunt. Dit doen we aan de hand van de afgegeven indicatie.

  Met deze indicatie kunt u het grootste deel van de kosten voor de geïndiceerde zorg via de AWBZ-regeling vergoed krijgen. Wel wordt een eigen bijdrage gevraagd, die door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt geïnd.

Thuiszorg

 • Ik wil zelfstandig blijven wonen maar kan ondersteuning gebruiken. Wat zijn de mogelijkheden?

  Wanneer u thuis hulp nodig heeft kunt u denken aan thuiszorg van Thuiszorg Samen. Thuiszorg Samen biedt verschillende manieren van zorg waaronder verzorging en verpleging maar ook hulp bij het huishouden.

  Kijk voor meer informatie op de pagina Thuiszorg.

  Thuiszorg
 • Mijn dochter verzorgt mij thuis. Ze wil graag op vakantie. Kan de zorg tijdelijk van haar overgenomen worden?

  Afhankelijk van de zorg die u nodig heeft zijn er een aantal mogelijkheden. U kunt komen logeren bij Samen. U verblijft dan tijdelijk in één van onze locaties, in een volledig ingerichte logeerkamer. De zorg die u nodig heeft kunt u afnemen via thuiszorg. Voor meer informatie, klik hier.

  U kunt ook bij ons terecht voor een kortdurende opname. Dit is voor mensen die wat zwaardere zorg nodig hebben. Ook dan verblijft u tijdelijk in één van onze locaties, alleen wordt uw zorg en verblijf vergoed via een indicatie. Voor meer informatie, klik hier.

  Het is ook mogelijk om voor een korte periode thuiszorg te ontvangen, gewoon in uw eigen vertrouwde omgeving. Klik hier voor meer informatie.

  Voor meer informatie kunt u contact openemen met onze klantenservice. Deze kan u adviseren en helpen bij het aanvragen van een indicatie. Tel: 0224-211136

  Of stuur een e-mail
 • Ik woon alleen en krijg binnenkort een nieuwe heup. Ik weet niet of ik dan alleen thuis kan blijven. Wat zijn de mogelijkheden?

  Afhankelijk van de zorg die u nodig heeft zijn er een aantal mogelijkheden. Mocht u nog niet naar huis terug kunnen, kunt u revalideren bij Revalidatie- & Behandelcentrum Samen. Klik hier voor meer informatie.

  Wanneer u wel naar huis kunt, maar u voelt zich hier nog niet klaar voor, kunt u komen logeren bij Samen. U verblijft dan tijdelijk in één van onze locaties, in een volledig ingerichte logeerkamer. De zorg die u nodig heeft kunt u afnemen via thuiszorg. Voor meer informatie, klik hier.

  Het is ook mogelijk om voor een korte periode thuiszorg te ontvangen, gewoon in uw eigen vertrouwde omgeving. Klik hier voor meer informatie.

  Voor meer informatie kunt u contact openemen met onze klantenservice. Deze kan u adviseren en helpen bij het aanvragen van een indicatie. Tel: 0224-211136

  Of stuur een e-mail
 • Wat moet ik doen als ik niet thuis ben op het moment dat de thuiszorgmedewerker komt?

  Wanneer u thuiszorg van Samen ontvangt, heeft u een zorgmap met informatie. Hierin staan telefoonnummers die u kunt bellen wanneer u wilt doorgeven dat u niet aanwezig bent op het moment dat de thuiszorgmedewerker komt.

 • Kan ik in geval van nood de hulp van Samen inschakelen?

  Ja, dat kan als u persoonsalarmering van Samen heeft. U krijgt dan een halsalarm waarmee u in geval van nood direct contact met ons kunt maken, 24 uur per dag. En als het nodig is komen we direct naar u toe. Wel zo'n veilig gevoel!

  U kunt persoonsalarmering ook bij ons afnemen als u nog geen thuiszorg bij ons afneemt.

  Persoonsalarmering
 • Wat is een eigen bijdrage WMO?

  Voor hulpmiddelen en voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalt u soms een eigen bijdrage, zoals voor een rolstoel, huishoudelijke hulp of aanpassingen aan uw woning. De rest van de kosten worden vergoed vanuit de Wmo.

  Niet alle gemeenten vragen voor alle hulpmiddelen en voorzieningen een eigen bijdrage. Daarnaast kan de hoogte van de eigen bijdrage per gemeente verschillend zijn. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) stelt de hoogte van uw eigen bijdrage vast en int deze.

  Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is voor hulp en ondersteuning uit de Wmo.

 • Wat is hulp en ondersteuning vanuit de WMO?

  Om fijn en zelfstandig te kunnen blijven wonen is soms hulp of ondersteuning nodig. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de hulp en ondersteuning ontvangen die ze nodig hebben. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente.

  Voorbeelden van hulp en ondersteuning
  Onder hulp en ondersteuning uit de Wmo vallen bepaalde hulpmiddelen die u helpen om prettiger te leven, zoals een rolstoel of een scootmobiel. Ook woningaanpassingen vallen onder de Wmo, zoals een traplift, een douchestoel of een verhoogd toilet. Bij ondersteuning gaat het bijvoorbeeld om hulp in de huishouding (wassen, opruimen, schoonmaken of ramen zemen) of om hulp bij het ondernemen van sociale activiteiten. Vanaf 1 januari 2015 valt begeleiding ook onder de Wmo.

  De Wmo ondersteunt ook mantelzorgers die zich inzetten voor hun familie en vrienden, of voor mensen uit de buurt.

 • Hoe vraag ik hulp en ondersteuning uit de WMO aan?

  Iedere gemeente heeft een Wmo-loket. Daar kunt u hulp en ondersteuning aanvragen. In een gesprek bekijkt u samen met de gemeente wat u nodig heeft. Ook wordt gekeken wat mensen uit uw eigen omgeving u aan hulp en ondersteuning kunnen bieden. Samen met de gemeente zoekt u naar de beste oplossing voor uw situatie.

  U kunt bij het WMO-loket van de gemeente aangeven dat u specifiek hulp bij het huishouden of begeleiding wilt ontvangen van Woonzorggroep Samen.

 • Wat is Volledig Pakket Thuis (VPT)?

  Volledig Pakket Thuis is intensieve thuiszorg voor mensen die een indicatie hebben voor zorg met verblijf, maar liever zelfstandig blijven wonen. Met dit pakket ontvangt u thuis de zorg alsof u in een wonen met zorg-locatie woont.

Wonen bij Samen

 • Kan ik zelf kiezen in welke locatie van Samen ik wil wonen?

  In principe kunt u zelf kiezen in welke locatie van Samen u wilt wonen. Uiteraard is dit wel afhankelijk van het type zorg en uw persoonlijke situatie. Het kan zijn dat er een wachtlijst is voor de locatie van uw keuze. Wanneer een situatie echt acuut is, kijken we in welke locatie er op dat moment plaats voor u is. Het kan het daardoor voorkomen dat u (tijdelijk) op een locatie komt te wonen die niet uw eerste keuze is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice via 0224-211136.

  Onze locaties
 • Mijn ouders willen graag bij elkaar blijven wonen kan dat?

  Ja, in bijna al onze locaties zijn er appartementen voor echtparen. Voor meer informatie kunt u kijken op de pagina locaties. U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice via 0224-211136

  Locaties
 • Hoe kom ik in aanmerking voor een huurappartement?

  Dat hangt er vanaf in welke locatie u wilt wonen. In een aantal van onze locaties verhuren wij de appartementen zelf, maar er zijn ook locaties waar dit door de woningcoorporatie gedaan wordt. Dit kan zijn de Wooncompagnie, Woonzorg Nederland, Woningbouwvereniging Anna Paulowna of Beter Wonen.

  Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice via 0224-211136 of kijk op de pagina Huren bij Samen.

  Huren bij Samen
 • Waar kan ik wonen als ik zorg nodig heb?

  In veel gevallen kunt u gewoon thuis blijven wonen, in uw eigen vertrouwde omgeving. Wij ondersteunen u dan met thuiszorg. U kunt er ook voor kiezen om te verhuizen naar een locatie waar u nog zelfstandig woont, maar waar de zorg en voorzieningen binnen handbereik zijn. Huren bij Samen noemen we dat. Als u meer zorg nodig heeft, kunt u verhuizen naar een wonen met zorg-locatie waar de zorg en ondersteuning 24 uur per dag aanwezig zijn. En als u echt 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig heeft kunt u terecht in onze locaties voor intensieve zorg.

  Woonvormen
 • Wat kost het om in een locatie van Samen te wonen?

  Als u huurt bij Samen betaalt u iedere maand huur. Dit bedrag verschilt per locatie, maar ligt altijd onder de sociale huurgrens. Neemt u daarnaast nog thuiszorg af, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage.

  Als u woont met zorg, krijgt u zowel uw zorg als verblijf vergoed. Al moet u sommige zaken wel zelf betalen. U betaalt ook een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor.

  Meer informatie over de kosten is te vinden op de pagina over de locatie.

  Wat kunt u van ons verwachten?
 • Hoe vind ik een locatie bij mij in de buurt?

  Kijk dan op het overzicht van al onze locaties.

  Locaties
 • Wat is het verschil tussen een verpleeghuis, zorgcentrum, woonzorgcomplex en bejaardenhuis?

  Voorheen was er een veel striktere scheiding tussen deze woonvormen dan nu. Nu mensen steeds langer thuis blijven wonen, komen mensen met een veel zwaardere zorgvraag in de zorglocaties terecht. De scheiding tussen woonzorgcomplex, zorgcentrum en verpleeghuis vervaagd hierdoor.

  Kort gezegd is een verpleeghuis een locatie voor mensen met intensieve zorg. Een zorgcentrum, ook wel bejaardenhuis genoemd, is een wonen met zorg-locatie waar de zorg 24 uur per dag beschikbaar is. En een woonzorgcomplex is een locatie waar mensen zelfstandig wonen en de zorg krijgen via thuiszorg. In de praktijk bieden wij in veel huizen verschillende woonvormen aan, waardoor een locatie zowel verpleeghuis, zorgcentrum als woonzorgcomplex in één is.

  Verschillende woonvormen
 • Welke locatie is een verpleeghuis, welke een zorgcentrum en welke een woonzorgcomplex?

  Voorheen was er een veel striktere scheiding tussen deze woonvormen dan nu. Nu mensen steeds langer thuis blijven wonen, komen mensen met een veel zwaardere zorgvraag in de zorglocaties terecht. De scheiding tussen woonzorgcomplex, zorgcentrum en verpleeghuis vervaagd hierdoor.

  Kort gezegd is een verpleeghuis een locatie voor mensen met intensieve zorg. Een zorgcentrum, ook wel bejaardenhuis genoemd, is een wonen met zorg-locatie waar de zorg 24 uur per dag beschikbaar is. En een woonzorgcomplex is een locatie waar mensen zelfstandig wonen en de zorg krijgen via thuiszorg. In de praktijk bieden wij in veel huizen verschillende woonvormen aan, waardoor een locatie zowel verpleeghuis, zorgcentrum als woonzorgcomplex in één is.

  Op de pagina Verzorgd Wonen vindt u informatie over al onze woonvormen en de locaties die deze woonvormen aanbieden.

  Verzorgd Wonen

Diabetes

 • Hoe herkent u diabetes?

  U herkent diabetes aan de volgende symptomen:

  • Vaak moeten plassen
  • Veel dorst hebben
  • Een moe en slap gevoel
  • Last van de ogen, zoals rode en branderige ogen, wazig, dubbel of slecht zien
  • Afvallen, terwijl u normaal eet
  • Veel jeuk hebben
  • Wondjes die slecht genezen
  • Vaak terugkomende infecties, zoals blaasontsteking
  • Te weinig adem krijgen of pijn in de benen bij het lopen
 • Wat zijn de gevolgen van diabetes?

  Mogelijke gevolgen van diabetes zijn:

  • Beschadigde en verstopte bloedvaten (aderverkalking). Hierdoor heeft u meer risico op bijvoorbeeld een hartaanval of beroerte.
  • Nieren die slechter werken. De nieren zijn een filter, ze halen afvalstoffen uit het bloed. Bij diabetes kan dat minder goed gaan werken.
  • Problemen met ogen. Bij diabetes zijn de kleine bloedvaatjes in de ogen zwakker. Ze kunnen kapot gaan en er komen littekentjes. Daardoor zien mensen slechter of worden soms zelfs blind.
  • Problemen met voeten en handen. Zenuwen en bloedvaatjes kunnen beschadigd zijn. Dan voelen mensen pijn of tintelingen in hun handen en voeten. Andere mensen voelen juist veel minder. Ze merken dan bijvoorbeeld niet dat ze een wondje hebben aan een voet. Dat wondje kan groter worden en gaan zweren. Soms is dat niet te stoppen en moet een teen, voet of zelfs been eraf worden gehaald (amputatie). Daarom is het belangrijk dat mensen met diabetes hun voeten elke dag controleren en goed verzorgen, en goede schoenen dragen.
  • Problemen met het geheugen. Vooral oudere mensen met diabetes kunnen moeite krijgen met dingen onthouden. Of ze kunnen hun aandacht moeilijker ergens bijhouden. Mensen met diabetes type 2 hebben ook meer kans op dementie.
  • Last van maag of darmen. Het eten gaat soms moeilijker door de maag en darmen. Daarvan kunt u misselijk worden en buikpijn en diarree krijgen.
 • Waar komt bloedsuiker vandaan?

  Van suiker eten komt er meer suiker in uw bloed. Maar ook door andere soorten eten gaat de bloedsuiker omhoog. Door bijvoorbeeld brood, aardappelen, rijst, melk en macaroni. Want daar zitten 'koolhydraten' in. Die worden in het lichaam veranderd in bloedsuiker. Als u diabetes hebt, kunt u de bloedsuiker niet goed verwerken.

 • Wat is een hypo?

  Hypo betekent een te lage bloedsuikerspiegel (minder dan 4 mmol/l). Dit komt vooral voor bij de behandeling van diabetes met insuline. Maar het kan ook gebeuren bij mensen die alleen tabletten slikken. U kunt een hypo krijgen doordat u minder, later of anders hebt gegeten, alcohol hebt gedronken, te veel of verkeerd insuline hebt gespoten, of meer beweging hebt gehad dan normaal. Het lichaam reageert op een lage bloedsuiker. Wat kunt u merken:
  • trillen;
  • hartkloppingen;
  • zweten;
  • een hongergevoel;
  • vaak gapen;
  • slecht humeur of snel boos worden;
  • slechter zien;
  • duizeligheid.
  Een hypo kunt u stoppen door snel iets zoets te eten of te drinken.

 • Wat is een hyper?

  Hyper betekent een te hoge bloedsuikerspiegel (hoger dan 10 mmol/l). Een hyper kan komen door stress, ziekte of te veel eten. Bij een hyper hebben de cellen hebben geen insuline en kunnen dan geen suiker (glucose) gebruiken die ze nodig hebben om energie te krijgen. Daarom gaan de cellen eiwitten en vetten verbranden. Daarbij komen ongezonde afvalstoffen in het bloed. Een hyper is moeilijk te herkennen. Alleen bij een erg hoge bloedsuikerspiegel merkt u het. Bijvoorbeeld aan:
  • veel dorst;
  • vaak plassen;
  • zich niet lekker voelen;
  • misselijk of overgeven;
  • moe;
  • alles voelt vervelend of snel boos worden;
  • geen honger meer.
  Vraag aan uw arts of verpleegkundige wat u moet doen als u een hyper hebt. Meestal moet u extra insuline inspuiten.

Stomazorg

 • Wat is een stoma?

  Een stoma is een kunstmatige uitgang voor ontlasting of urine. Bij de maag-darm-leverchirurgie wordt gesproken over het stoma voor ontlasting. Hierbij wordt de darm door een gaatje in de buikwand naar buiten geleid, omgeslagen en vastgehecht. Het stoma wordt aangelegd als de ontlasting het lichaam niet langs de natuurlijke weg kan verlaten of om een deel van de darm rust te geven.

 • Is een stoma blijvend of tijdelijk?

  Een stoma kan tijdelijk of blijvend zijn:

  • Tijdelijk: Een tijdelijk stoma krijgt u bijvoorbeeld als een deel van uw darm operatief is verwijderd en er een nieuwe verbinding is gemaakt tussen twee darmdelen. De nieuwe darmnaad moet dan herstellen. Vóór deze verbinding krijgt u een stoma. Deze wordt opgeheven zodra uw darm hersteld is.
  • Blijvend: Een blijvend stoma is nodig als het lichaam zich na de operatie niet meer op de normale manier kan ontlasten. Bijvoorbeeld een operatie waarbij de sluitspier of de blaas is verwijderd.

  Het kan voorkomen dat een tijdelijk stoma toch blijvend wordt. Dit kan gebeuren om de volgende redenen:

  • Het opheffen van de stoma geeft te veel risico voor uw gezondheid.
  • U heeft andere medische problemen, zoals een slecht functionerende sluitspier.
  • U er zelf voor kiest om de stoma niet op te laten heffen.
 • Hebben stomadragers een speciaal dieet nodig?

  Een stomadrager heeft geen controle over het moment dat gas of ontlasting naar buiten komt, maar met een stoma kan iemand op dezelfde manier eten en drinken als vroeger. Wel is het verstandig om voorzichtig te zijn met bepaalde voedingsmiddelen.

Palliatieve & terminale zorg

 • Wat is palliatieve zorg?

  Iemand die niet meer kan genezen kan nog wel een tijd met een ziekte leven. Het doel van palliatieve zorg is om de kwaliteit van leven van deze cliënten te behouden en te verbeteren als dat mogelijk is. Palliatieve zorg gaat over lichamelijke, sociale, psychische en spirituele behoeften van cliënten.

 • Wat is terminale zorg?

  Terminale zorg ontvangen cliënten die een levensverwachting hebben van drie maanden of minder. Bij deze vorm van zorg worden nare ziekteverschijnselen tegengegaan, zoals pijn, jeuk of benauwdheid. Ook wordt er steun geboden voor geestelijke klachten, zoals angst of depressiviteit. Verder worden maatregelen getroffen om de laatste levensfase van de cliënten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

 • Waar vindt terminale zorg plaats?

  Als het mogelijk is, bepaalt de cliënt zelf waar hij of zij terminale zorg krijgt. De meeste mensen willen thuiszorg ontvangen en thuis sterven. Alternatieven zijn een hospice, verzorgingshuis, verpleeghuis of ziekenhuis. Binnen Woonzorggroep Samen zijn er gespecialiseerd verpleegkundigen palliatieve zorg werkzaam die de cliënt en diens naasten kunnen ondersteunen bij het nemen van moeilijke beslissingen in deze kwetsbare fase van het leven.

 • Wat is een hospice?

  Een hospice is een huis waar men in huiselijke omgeving de terminale fase van het leven door kan brengen. Verpleegkundigen nemen in een hospice een spilfunctie in. Naast professionele zorgverleners hebben vrijwilligers in hospices een belangrijke rol in de zorg. Voor meer informatie, zie www.hospiceschagen.nl

Geestelijke verzorging

 • Wat doen geestelijke verzorgers?

  • We ondersteunen bewoners en hun naasten door middel van gesprekken op moeilijke momenten
  • We helpen bewoners en naasten bij het doordenken van ingrijpende beslissingen, bijvoorbeeld rond behandelingen en/of het levenseinde.
  • We begeleiden gespreksgroepen voor bewoners en/of mantelzorgers
  • We bieden training en begeleiding aan medewerkers als het gaat om hoe zij om kunnen gaan met zingeving en levensvragen
  • We begeleiden gesprekken met medewerkers en behandelaren rond morele dilemma’s
  • We sluiten aan bij uw identiteit, uw levensbeschouwing staat centraal. We geven, aansluitend bij uw wensen en overtuigingen, vorm aan rituelen en voeren deze ook uit. U kunt daarbij denken aan het lezen van teksten en gedichten, samen bidden, het geven van een zegen of een afscheidsritueel dat bij u past.

 • Voor wie is de geestelijk verzorger beschikbaar?

  Wij zijn beschikbaar voor iedereen, ongeacht geloofs- of levensbeschouwing, die op een van de locaties van Samen woont of werkt. Dat geldt ook voor naasten en/of mantelzorgers van bewoners. We sluiten altijd aan bij uw eigen identiteit, levensbeschouwing en levensverhaal. Bij wie u bent, hoe u de situatie ervaart en welke betekenis deze heeft voor ú op dit moment.

 • ​Hoe kom ik in contact met een geestelijk verzorger?

  Als u in één van de locaties van Samen Samen woont, kunt altijd de eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV’er) of uw arts vragen om contact met de geestelijk verzorger. Dat geldt ook voor uw partner/ naaste . Het kan ook zijn dat wij zelf kennis met u komen maken.

 • ​Ik ontvang alleen Thuiszorg van Samen, hoe kom ik in contact met een geestelijk verzorger?

  Cliënten van de Thuiszorg Samen kunnen contact opnemen met het Centrum voor Levensvragen via 06-13956823. Bij het Centrum voor Levensvragen staan geestelijk verzorgers geregistreerd die bij u thuis komen en die graag en kosteloos (dankzij overheidssubsidies) met u in gesprek gaan over uw situatie. Meer informatie vindt u op www.centrumlevensvragen.nl

 • Wat zijn ​de contactgegevens van de geestelijk verzorgers bij Samen?

  Lelypark, Kapellehof en Molenweid (Noorderlicht)

  Christel Bakker: 06 – 25680394/ 088-6194653
  christel.bakker@wzgsamen.nl


  De Trambaan, De Bron en Parkhuis

  Anita Witte: 06 – 13182915/ 088 - 6194657
  anita.witte@wzgsamen.nl

  Magnushof Keins Noord, Magnushof Avendorp Noord en De Zandstee

  Aly Vader: 06 – 12460329/ 088 - 6194656
  aly.terpstra@wzgsamen.nl


  Magnushof (Zuidkant) en De Elshof

  Kirsten Muller: 06 – 27111352/ 088 - 6194982
  kirsten.muller@wzgsamen.nl


  Magnushof Zandvenne Noord, Magnushof Neskaag Noord, Magnushof Hoog 1,2 en 3 en Maria Mater

  Jos Timmerman: 06 - 25679898/ 088 - 6194365
  jos.timmerman@wzgsamen.nl

CVA / Beroerte

 • Wat is het verschil tussen een CVA, beroerte, hersenbloeding, herseninfarct en een TIA?

  De afkorting CVA staat voor "Cerebro Vasculair Accident". Een CVA is hetzelfde als een beroerte. Ook de Engelse term "stroke" wordt in Nederland regelmatig gebruikt. Beroerte, CVA en stroke zijn dus alle drie hetzelfde. CVA of beroerte is een verzamelnaam voor alle "ongelukken" in de bloedvaten in de hersenen. Dit kan een herseninfarct of een hersenbloeding zijn. Wij spreken van een TIA wanneer de uitvalverschijnselen van de beroerte na afloop volledig wegtrekken. De afkorting TIA staat voor "Transient Ischemic Attack", dat wil zeggen: een belemmering van de bloedtoevoer naar de hersenen die voorbij gaat. De klachten (uitvalsverschijnselen) komen overeen met die bij een beroerte. Pas achteraf kan een arts bepalen of er sprake is geweest van een TIA.

 • Hoe groot is de kans op herhaling van een CVA?

  De kans op herhaling van een CVA is voor iedereen verschillend en is afhankelijk van de oorzaak, welke risicofactoren voor een CVA bij u aanwezig zijn, en de mogelijke aanpak van deze risicofactoren. Veel hangt dus af van de vraag of het goed lukt een eventuele oorzaak te behandelen en de risicofactoren goed te regelen. Met het regelen van risicofactoren wordt o.a. bedoeld: het goed instellen van de bloeddruk, elke dag een half uur wandelen of fietsen, gezonde voeding, niet roken, maximaal 1 tot 2 glazen alcohol per dag, goede behandeling van verhoogd cholesterol of verhoogd bloedsuiker, enzovoorts. Het advies is dat u zich regelmatig laat controleren bij uw huisarts.

 • Is bewegen belangrijk?

  Door voldoende lichaamsbeweging verbetert u de conditie van uw lichaam. Onder andere houdt u uw hart en bloedvaten in conditie. Daarnaast heeft bewegen een bloeddrukverlagend effect. Dit verkleint de kans op hart- en vaatziekten en het risico op een (nieuw) CVA. Lichaamsbeweging helpt bovendien bij het voorkomen of terugdringen van overgewicht.

  Voor uw gezondheid is het voldoende om, zo mogelijk, dagelijks een half uur te bewegen, met een matige tot redelijke inspanning. Dit kan een half uur achter elkaar zijn, maar ook bijvoorbeeld drie keer 10 minuten. Het is belangrijk om het rustig op te bouwen en iets te vinden dat bij u past. Het is niet direct nodig dat u een bepaalde sport beoefent, wandelen naar de winkel voor de dagelijkse boodschappen kan ook.

  Bewegen (sport) is niet alleen belangrijk voor uw lichamelijke gezondheid, ook geestelijk voelt u zich fitter en weerbaarder dan wanneer u te weinig beweegt. Voor mensen die een CVA hebben gehad is het een uitstekend middel om het vertrouwen te herwinnen in hun lijf.

 • Wat kan ik doen om een nieuwe beroerte te voorkomen?

  De medicatie die u gebruikt moet u blijven gebruiken. Enkele belangrijke oorzaken van een beroerte liggen in ons eigen gedrag. Daarom is een gezonde leefstijl heel belangrijk:
  • eet gezond: gevarieerd met veel groente en fruit, gebruik weinig zout en vet en kies voor onverzadigde vetten
  • rook niet
  • zorg regelmatig voor lichaamsbeweging, minimaal een halfuur per dag
  • drink hooguit 2 glazen alcohol per dag (voor vrouwen) of 3 (voor mannen) en drink niet elke dag
  • leer omgaan met stress en voorkom dit waar mogelijk

 • Wat zijn de oorzaken van een CVA?

  Naarmate men ouder wordt, neemt de kans op een CVA toe, omdat bij iedereen in meer of mindere mate aderverkalking ontstaat. Er zijn een aantal risicofactoren waardoor de kans op het krijgen van een CVA vergroot wordt. Onder andere kunnen deze risicofactoren de mate van aderverkalking versnellen en laten toenemen. De belangrijkste risicofactoren staan hieronder beschreven:
  • hoge bloeddruk
  • roken
  • suikerziekte (diabetes mellitus)
  • hoog cholesterol
  • doorgemaakt hartinfarct in het verleden
  • eerdere TIA/ CVA
  • overgewicht
  • weinig lichamelijke activiteit
  • ongezonde voeding (overmatig zoutgebruik, weinig groenten en fruit eten, veel dierlijke vetten eten)
  • langdurige stress
  • overmatig alcoholgebruik (>2 glazen/dag)
  • OSAS/ slaapapneus
  • andere familieleden met hart- en vaatziekten

Parkinson

 • Wat is de ziekte van Parkinson?

  De ziekte van Parkinson is een progressieve hersenaandoening waarbij een kleine groep cellen in de hersenen afsterft. Deze cellen maken de chemische stof dopamine aan. Deze stof heeft een zogenaamde boodschapperfunctie en is noodzakelijk voor het controleren van lichaamsbewegingen. Te weinig dopamine heeft nare ziekteverschijnselen als gevolg. Zoals trillen, moeilijk praten en stijve armen en benen. Waarom deze cellen bij de ziekte van Parkinson afsterven, is nog niet bekend.

 • Wat zijn de symptomen van Parkinson?

  Beginnende symptomen zijn nauwelijks te herkennen. Vaak worden deze pas na jaren duidelijk merkbaar. Denk dan aan:

  • vermoeidheid
  • trillerigheid
  • depressiviteit
  • zwakke stem
  • verkrampt handschrift
  • vlakke gelaatsuitdrukking
  • arm of been niet meer kunnen bewegen

  De belangrijkste aanwijzingen zijn:

  • stijve armen, benen of nek
  • onopzettelijk trillen van ledematen in rusthouding
  • langzaam in beweging komen
  • slechte lichaamshouding en een verstoord evenwichtsgevoel

 • Welke klachten treden bij de ziekte van Parkinson het eerste op?

  Bij 70 procent van de patiënten is beven het eerste verschijnsel van de ziekte. In de beginfase doen de klachten zich bij 50 procent van de mensen slechts voor in één lichaamshelft. Verder begint het trillen vaak in één ledemaat. bijvoorbeeld in de linker- of rechterarm of in een van beide benen.

  De ziekte van Parkinson kan ook met atypische klachten beginnen, al is dat wel een uitzondering. Dergelijke atypische klachten zijn: vallen, somberheid en moeheid. Over het algemeen gaan deze klachten gepaard met beven, stijfheid en traagheid.

 • Wie krijgt de ziekte van Parkinson?

  Vooral mannen en vrouwen boven de vijftig jaar. Ongeveer 1 procent van de 55-plussers krijgt ermee te maken. Maar ook steeds meer dertigers en veertigers krijgen het. Ruim 55.000 Nederlanders hebben de ziekte van Parkinson.

 • Is de ziekte van Parkinson erfelijk?

  De ziekte van Parkinson is niet erfelijk, maar er kan wel een aanleg voor het krijgen van de ziekte in de familie bestaan. Zo is er bij een Italiaanse familie een gen gevonden dat verantwoordelijk lijkt te zijn voor de vorm van Parkinson in die specifieke familie. Verder onderzoek is echter noodzakelijk.

Dementie

 • Kan iemand met dementie nog zelfstandig blijven wonen?

  Ja, zo lang het thuis nog goed gaat kan iemand met dementie thuis blijven wonen. Eventueel met hulp van thuiszorg. Wanneer thuis wonen niet meer mogelijk is, hebben wij verschillende woonvormen voor mensen met dementie.

 • Welke woonvormen zijn er voor mensen met dementie?

  Voor mensen met dementie hebben wij kleinschalige woningen, groepswonen dementie en afdelingen voor mensen met dementie in Magnushof. Als iemand nog niet gaat dwalen, kan deze persoon ook terecht in een appartement in een van onze andere locaties.

 • Wat is kleinschalig wonen en groepswonen dementie?

  Bij kleinschalig wonen woont iemand met zes of zeven anderen gezamenlijk in een appartement. Samen met de verzorging runnen zij een huishouden. Zo wordt er zelf gekookt en worden er kleine huishoudelijke klusjes gedaan. Bij groepswonen dementie woont iemand met ongeveer tien personen op een afdeling met een gezamenlijke huiskamer. Huiselijkheid staat bij beide woonvormen centraal.

Mantelzorgers

 • Wat is mantelzorg?

  Mantelzorg is langdurige, onbetaalde zorg voor een naaste, zoals een familielid, vriend, kennis of buurman of buurvrouw. Gewoon, omdat het nodig is. Kenmerkend voor een mantelzorger is de persoonlijke band die deze met de hulpbehoevende naaste heeft.

 • Wat doet Samen voor mantelzorgers?

  Als mantelzorger neemt u een belangrijke positie in binnen onze organisatie. Samen met u en de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) stemmen we de zorg af. Ook vragen we u om evaluatiegesprekken bij te wonen en betrekken we u bij activiteiten.

 • Waar kan ik terecht als de mantelzorg mij te veel wordt?

  Trek, wanneer de mantelzorg u teveel wordt, op tijd aan de bel! Wellicht kunnen we u (tijdelijk) ondersteunen door wat extra zorg voor uw naaste over te nemen. U kunt in sommige gevallen ook bij onze psycholoog terecht. Hier kunt u praten, maar we kunnen u ook praktische tips geven om beter om te kunnen gaan met de aandoening van uw naaste. En u kunt natuurlijk een beroep doen op de ondersteuning die ons netwerk u kan bieden.

Moeilijke termen

 • Wat is extramurale zorg?

  Extramurale verzorging wil zeggen dat u nog zelfstandig woont en zorg ontvangt. Thuiszorg dus.

 • Wat is een persoonsgebonden budget (PGB)?

  Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf de zorg kunt inkopen waarop u recht heeft. U kunt niet voor alle soorten zorg een persoonsgebonden budget krijgen. Voor behandeling kan dit bijvoorbeeld niet. Ook als u langdurig of voor behandeling in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijft is een pgb niet mogelijk. U krijgt dan van de instelling alle zorg die u nodig heeft. Die ontvangt u in natura. Voor persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding thuis is een persoonsgebonden budget wel mogelijk.

  Een persoonsgebonden budget aanvragen
  U vraagt een pgb aan bij het zorgkantoor bij u in de buurt. In deze regio is dit Zorgkantoor NHN (Noord-Holland Noord). Het zorgkantoor stelt vast hoe hoog het pgb is. De hoogte van het geldbedrag is afhankelijk van uw zorgzwaartepakket. Ook wordt gekeken naar de hoogte van uw inkomen. Met het persoonsgebonden budget kunt u zelf zorg inkopen. U kiest dan zelf uw zorgverlener uit. Ieder jaar legt u aan het zorgkantoor verantwoording af over hoe u het geld heeft besteed.

  Een combinatie
  Sommige mensen willen een combinatie van een persoonsgebonden budget en zorg in natura. Dat is alleen mogelijk als u thuis woont. Wanneer u in een verzorgings- of verpleeghuis woont kan dit niet, omdat u daar alle zorg in natura ontvangt.

 • Wat is intramurale zorg?

  U ontvangt intramurale zorg wanneer u in een wonen met zorg-locatie of wonen met intensieve zorg-locatie woont.

  Locaties
 • Wat is psychogeriatrische zorg?

  Psychogeriatrische zorg is zorg voor ouderen met een geestelijke beperking. Kort gezegd dementiezorg. In de wandelgangen wordt de psychogeriatrie ook wel met PG afgekort.

 • Wat is somatische zorg?

  Somatische zorg is zorg voor mensen met een lichamelijke aandoening.

 • Wat is GRZ?

  GRZ staat voor Geriatrische Revalidatie Zorg.

 • Wat is eerstelijns behandeling

  Eerstelijns behandeling, ook wel poliklinische behandeling genoemd, is een behandeling bij bijvoorbeeld de fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist voor mensen die thuis wonen. Mensen kunnen bij ons terecht voor eerstelijns behandeling als ze naar huis gaan na een revalidatietraject, maar ook zonder dat er een revalidatietraject aan vooraf gaat kunnen mensen bij onze eerstelijns behandelaren terecht.

Professionals

 • Welke vormen van zorg- en dienstverlening biedt Samen?

  Woonzorggroep Samen is een VVT instelling. Wij richten ons op zorg en ondersteuning voor de ouder wordende mens. Dit kan zijn thuiszorg, wonen in één van onze locaties of revalidatie en behandeling. Naast deze zorg bieden wij diverse diensten die het leven van onze cliënten gemakkelijker en/of leuker maken. Denk bijvoorbeeld aan maaltijdvoorziening of de mogelijkheid om bij ons een ruimte te huren. Samen met de cliënt zoeken wij altijd naar een oplossing voor ieder probleem.  Wilt u weten wat wij voor uw patiënt kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via 0224-211136 of mail naar klantenservice@woonzorggroepsamen.nl.

 • Heeft Woonzorggroep Samen wijkverpleegkundigen?

  Jazeker, wij hebben zowel wijkverpleegkundigen S1 als S2 in dienst. Zij kunnen samen met u, de patiënt en diens naasten afstemmen welke zorg het beste is voor uw patiënt. Ook kunnen de wijkverpleegkundigen indiceren en zijn ze bevoegd om gespecialiseerde thuiszorg uit te voeren.

 • Mijn patiënt heeft veel zorg nodig maar wil niet verhuizen. Wat nu?

  Voor mensen die een indicatie voor zorg met verblijf hebben, maar zelfstandig willen blijven wonen, is er het Volledig Pakket Thuis (VPT). Met het VPT krijgt uw patiënt thuis alle zorg en ondersteuning die hij of zij anders in een zorgcentrum zou krijgen. Voor mensen met een VPT is het noodzakelijk dat de zorg 24 uur per dag direct oproepbaar is. Wij leveren een VPT daarom met name bij mensen die zelfstandig wonen in of bij een van onze locaties. In overleg is het ook mogelijk om VPT te leveren aan mensen die zelfstandig in de wijk wonen.

  Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice via 0224-211136 of klantenservice@woonzorggroepsamen.nl.

Professionals

 • Wat is het PGB?

  Het PGB (Persoonsgebonden budget) is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig heeft. Of om zelf uw hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren. Bent u chronisch ziek of heeft u een beperking of aandoening? Dan kunt u met een PGB zelf uw eigen zorg, begeleiding, hulpmiddelen of voorzieningen regelen.

 • Ik krijg een PGB, kan ik mijn zorg bij Samen inkopen?

  Ja, Samen kan zorg leveren aan mensen met een persoonsgebonden budget. Dit doen wij tegen onze tarieven voor particuliere zorg. Benieuwd naar onze actuele tarieven? Deze vindt u op de pagina ´Wat kunt u van ons verwachten?´