Psycholoog

Heeft u vragen of zorgen over uw geheugen, emoties en/of gedrag, of dat van uw naasten? Onze psychologen hebben veel kennis van problemen die kunnen voorkomen bij de ouder wordende mens. Denkt u hierbij aan dementie, een beroerte (CVA) of ander niet aangeboren hersenletsel en de ziekte van Parkinson. Daarnaast kunnen we helpen met de emotionele impact die een operatie aan uw knie, heup of amputatie kan hebben en hoe u hiermee om kunt gaan.


Samen met u en eventueel uw naasten brengen onze psychologen uw situatie in kaart. We voeren gesprekken of nemen vragenlijsten en testen af. Vervolgens stellen we samen een plan op om uw klachten te verminderen of beter om te leren gaan met de nieuwe situatie. Hierbij houden we rekening met uw specifieke situatie en zoeken we samen naar de best passende behandeling.