Organisatie en bestuur

Samen heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur bestuurt de organisatie als geheel en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Goed bestuur en goed toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De zorgbrede Governancecode is hierbij een belangrijk instrument.

De Raad van Bestuur wil letterlijk zichtbaar zijn in de organisatie en laagdrempelig contact met de medewerkers van Samen. Medewerkers voelen zich vrij de Raad van Bestuur aan te spreken. De visie op leidinggeven is dan ook: richting, ruimte en vertrouwen geven en een gelijkwaardige dialoog organiseren.


Raad van Bestuur

  • Tanja Ineke, voorzitter
  • Caroline Beentjes, lid

Raad van toezicht

  • J. (Hans) Verschoor (voorzitter)
  • R.H.M. (Roxanne) Vernimmen (vice-voorzitter)
  • P.K. (Pien) de Jong
  • R.C.P. (Ronald) Bruins
  • D.P.M. (Frieda) Boekweit