Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Zowel u als uw vertegenwoordiger hebben recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntvertrouwenspersoon biedt die ondersteuning, is niet in dienst van Samen, maar werkt onafhankelijk. Zorgstem is een landelijke organisatie die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert.


Iedere cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang, heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan. Deze wet geldt o.a. voor mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. De Wzd vervangt de oude Wet Bopz (Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen).

U kunt bij de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd terecht wanneer:

  • U te maken heeft met zorg of begeleiding waar u niet zelf voor gekozen hebt;
  • U het gevoel hebt dat u minder vrijheid heeft dan u wilt;
  • Of u hebt bijvoorbeeld een probleem dat u aan niemand durft te vertellen.

Contact

Marianne Knuit


U kunt direct contact opnemen met onze onafhankelijke clientvertrouwenspersoon. Dit kan zowel telefonisch, per email of via het onderstaande contactformulier.
Contact met de cliëntvertrouwenspersoon"*" geeft vereiste velden aan