Werken en leren

Bij Woonzorggroep Samen werken zo'n 1600 mensen, die dagelijks klaar staan om de best mogelijke ouderenzorg te bieden. Daarnaast zijn bij ons vele vrijwilligers, leerlingen en stagiaires actief. Al deze mensen zijn voor ons zeer waardevol. Goed, voldoende en gemotiveerd personeel is belangrijk om goede zorg te verlenen.

Lees verder

Regelmatig zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers, leerlingen en stagiaires. Wil jij ons team komen versterken?

Snel naar het overzicht van de vacatures >

Opleidingsmogelijkheden

Woonzorggroep Samen is een erkend leerbedrijf. Wij bieden jonge mensen, herintreders en zij-instromers de mogelijkheid om een opleiding in de zorg te volgen. Daarnaast kunnen scholieren en studenten bij ons stage lopen. Niet alleen in de zorg, maar ook in bijvoorbeeld fysiotherapie, bedrijfsadministratie, facilitair, etc.

Doorgroeien doe je Samen

Leerlingen en stagiaires zijn voor ons erg belangrijk. Zij beschikken immers over de meest actuele kennis vanuit hun opleiding. Zo kunnen leerlingen en stagiaires ons team versterken. Daar tegenover kunnen onze leerlingen en stagiaires rekenen op goede begeleiding vanuit de beroepspraktijk. Ben jij een aanwinst voor ons team? Wij proberen goede leerlingen altijd te laten doorstromen naar een reguliere functie.

 
 

De dag van Eveline Jonkers

 
 

Ik ben wijkverpleegkundige op Wieringen en in de Wieringermeer. Het werk van een wijkverpleegkundige is erg veelzijdig en elke dag ziet er weer anders uit: uitvoeren van de zorg, contact met cliënten en/of familie, overleg met andere disciplines, coördineren van de zorg rondom de cliënt, uitdragen van vakkennis en op peil houden. Die veelzijdigheid spreekt mij erg aan, maar het meeste energie krijg ik van het directe cliëntencontact.

Ik werk samen met de teams van Wieringen en Wieringermeer en dit verloopt grotendeels via de mail en telefonisch. Omdat ik 4 dagen in de week werk, probeer ik 2 dagen op kantoor in Hippolytushoef te zijn en 2 dagen in Wieringerwerf, zodat ik mijn gezicht laat zien aan collega’s en cliënten. Samen met het team wijkverpleegkundigen hebben we maandelijks overleg en hebben we 2 samenwerkingsmomenten waarbij we samenkomen op een centrale locatie om casussen te bespreken en situaties te overleggen. Het is fijn om die mogelijkheid te hebben om direct antwoorden op vragen te kunnen krijgen. Ook telefonisch en via de mail heb ik veel contact met collega wijkverpleegkundigen.

Hoe ziet een gemiddelde dag eruit?

Zo nu en dan heb ik 's ochtends een cliëntenronde. De ene keer loop ik een ronde in de wijk, de andere keer op afspraak, bijvoorbeeld in verband met wonden. Dagelijks aan het einde van de ochtend controleer ik mijn e-mail. Dit kan dan gaan om vragen van collega’s over cliënten, maar kunnen ook meer organisatie gerichte vragen zijn. Ook familie heeft de mogelijkheid om vragen te mailen.

In de middag plan ik vaak gesprekken in met cliënten. Dit kunnen evaluatiegesprekken zijn, intake gesprekken maar ook om de huidige situatie in kaart te kunnen brengen. Ook het administratieve gedeelte
(aanpassen van zorgplannen, contact met andere zorgprofessionals etc.) vindt grotendeels in de middag plaats. Ook worden vergaderingen in de middag gepland. Dit kunnen teamvergaderingen zijn, maar ook voor een vakgroep. Zelf zit ik in de vakgroep marketing & communicatie. Het is belangrijk om de thuiszorg goed op de kaart te zetten en tijdens de vakgroep vergadering lopen wij na welke verbeteringen hiervoor toegepast kunnen worden.

 
 
 

Vacatures

 
 

Open sollicitatie

Zijn er op het moment geen vacatures of zit er geen passende vacature voor jou tussen? Dan nodigen wij je uit om een open sollicitatie te sturen. Je kunt je motivatiebrief en CV sturen naar solliciteren@woonzorggroepsamen.nl.

 
 

Werken en leren (BBL)

BBL opleiding tot verzorgende IG

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een leerwerkplek bij Samen. Wij bieden de mogelijkheid aan om een BBL opleiding te volgen tot verzorgende IG. Als BBL leerling volg je een opleiding via de Beroeps Begeleidende Leerweg. Je krijgt een leerarbeidsovereenkomst aangeboden van 24, 28 of 32 uur. Afhankelijk van je leerarbeidsovereenkomst werk je gemiddeld 3 tot 5 dagen bij Samen. Daarnaast ga je 1 dag per week naar school om het beroep te leren en gemiddeld 10 avonden per jaar naar school om de algemene vakken zoals rekenen, Nederlands, Engels en loopbaan/burgerschap te volgen. Afhankelijk van je leerarbeidsovereenkomst krijg je een kleine tegemoetkoming van de lesdagen. Minimaal 2,5 uur en maximaal 4 uur. Dit wordt naar rato berekend. Je werkplek rouleert elk jaar, zodat je met verschillende kanten van de ouderenzorg in aanraking komt. We hebben verschillende locaties waar verschillende zorg geleverd wordt:

 • Langdurige zorg, voor cliënten die lichamelijke en psychische zorg nodig hebben
 • Revalidatie afdeling
 • Thuiszorg
 • Momenteel is de werving gesloten. De werving voor leerlingen die per februari 2020 starten kunnen vanaf medio september solliciteren.


   
   

  Stages

  Scholieren en studenten kunnen bij ons stage lopen. Niet alleen in de zorg, maar ook in bijvoorbeeld fysiotherapie, bedrijfsadministratie, facilitair, etc.

  Op zoek naar een stage? Neem dan contact op met p&o@woonzorggroepsamen.nl. Vermeld daarbij je naam, geboortedatum, naam van de opleiding, periode van de stage, het aantal uur dat je stage wil komen lopen, het doel van je stage en op welke afdeling en/of locatie je graag wil stage lopen.

   
   

  Medewerkers

  Alle medewerkers van Samen hebben vanuit huis toegang tot het intranet (ISA) en de webmail.
  Klik op onderstaande links om naar ISA of je webmail te gaan. Je kunt inloggen met dezelfde gegevens als waarmee je op de Samen-computer inlogt.

  Intranet
  Webmail

  Klokkenluidersregeling van kracht

  Woonzorggroep Samen streeft ernaar om integer, open en fatsoenlijk te handelen. Daarom gebruiken wij onder andere een bedrijfs- en gedragscode waaraan alle medewerkers, zelfstandigen, vrijwilligers, flexwerkers, gedetacheerden en stagiaires zicht dienen te houden. Dit neemt echter niet weg dat zich misstanden kunnen voordoen of dat er zich situaties kunnen voordoen waardoor personeel of derden in gevaar (kunnen) worden gebracht. Angst voor nadelige persoonlijke gevolgen kan medewerkers ervan weerhouden om voorvallen te melden. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat medewerkers van de organisatie snel in de gaten hebben wanneer zich een (vermoeden van een) misstand voordoet, proberen wij de lat om dit te melden zo laag mogelijk te leggen. Daarom is deze vernieuwde regeling van kracht
  geworden. Met deze Klokkenluidersregeling streeft Woonzorggroep Samen ernaar een transparante en veilige manier te bieden om een (vermoeden van) misstand te melden. Hierbij wordt niet van een medewerker verwacht dat deze misstand direct kan worden bewezen. Wel moet de medewerker aannemelijk maken dat er feiten of omstandigheden bestaan die een redelijk vermoeden rechtvaardigden. Doordat een (vermoeden van een) misstand gemeld worden aan de organisatie, wordt Woonzorggroep Samen in de gelegenheid gesteld om misstanden aan te pakken en wordt voor medewerkers een veilige omgeving om te melden gecreëerd. Met deze Klokkenluidersregeling geeft Woonzorggroep Samen onder andere invulling aan de Governancecode Zorg en sluiten we tevens aan op de wet Huis voor
  Klokkenluiders. Alle medewerkers in dienst van Woonzorggroep Samen kunnen gebruik maken van deze regeling. Dit geldt onverminderd voor (ex-)medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, stagiairs, inhuurkrachten en personen die op uitnodiging of in opdracht van Woonzorggroep Samen binnen de organisatie werkzaamheden verrichten.

  Samenspraak

  De Samenspraak is het personeelsblad van Woonzorggroep Samen. Het digitale magazine komt vier keer per jaar uit.

  Samenspraak januari 2017
  Extra editie Samenspraak februari 2017 - Meerjarenbeleidsplan
  Samenspraak april 2017
  SamenSpraak juli 2017
  SamenSpraak oktober 2017
  SamenSpraak januari 2018
  SamenSpraak april 2018
  SamenSpraak juli 2018
  SamenSpraak okt 2018
  SamenSpraak januari 2019
  SamenSpraak voorjaar 2019


   
   

  Vakantiekrachten

  Wil jij een nieuwe uitdaging aangaan en ben je op zoek naar een leuke vakantiebaan met een mooi salaris?

  Dan is Samen misschien wel iets voor jou.

  Ben jij een:

  • Zorg assistent;
  • Helpende;
  • Verzorgende IG;
  • Student;
  • Vind je het leuk om huishoudelijke taken te verrichten?

  Samen slaan we de handen ineen.

  Nieuwsgierig?
  Samen is er voor jong en oud, voor vakantiewerk, maar ook voor flexibel of vast werk.

  Dus kom dan bij ons werken! Je kunt bijvoorbeeld helpen in de zorg.

  Meer informatie?
  App met onze collega's van recruitment via 06 - 20 48 68 58 of 06 - 57 12 16 18. Mailen kan ook via solliciteren@woonzorggroepsamen.nl.