Wonen met zorg

Als thuis wonen niet meer gaat, kunt u verhuizen naar een locatie waar onze medewerkers 24 uur per dag, zeven dagen in de week voor u klaarstaan om u de zorg te bieden die u nodig heeft.

Lees verder

Uw eigen meubels kunnen gewoon mee. En uw manier van leven ook! U krijgt alleen wat meer hulp. In uw eigen appartement heeft u genoeg ruimte om familie en kennissen te ontvangen. En als u behoefte heeft aan activiteiten... er wordt van alles georganiseerd. We zetten ons er graag voor in om uw leven zo prettig mogelijk te maken.

Onze visie op Wonen en Welzijn: oog voor eigenheid van bewoners

Binnen Samen bieden wij onze bewoners een omgeving die zoveel mogelijk aansluit bij zijn of haar wensen en zorgbehoeften. Wij willen de overgang naar wonen bij Samen zo gemakkelijk mogelijk laten verlopen en iedereen die bij ons komt wonen een zo prettig mogelijk leven laten leiden. Onze medewerkers blijven daarom in gesprek met bewoners en/of diens mantelzorgers om hierover af te stemmen wat u gewend bent en wat Samen hierin voor u kan betekenen:

  1. Uw leefgewoontes zijn belangrijk, wij willen dat u uw eigen gebruiken en gewoontes zoveel mogelijk behoudt.
  2. U ontvangt bij ons liefdevolle zorg op maat, persoonlijk aandacht en we bieden u een sfeer waarin u zich thuis voelt, geleverd door goed opgeleide medewerkers die trots zijn op hun werk in samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers.
  3. Uw welzijn is voor ons belangrijk. Geborgenheid, veiligheid en leefplezier zijn hierbij thema’s die we vooropstellen, evenals sociale contacten met medebewoners, mantelzorgers, met als doel dat u zich prettig voelt als bewoner bij Samen.
  4. De deskundige zorg, begeleiding en behandeling sluit zoveel mogelijk aan bij uw wensen, behoeften en de levensfase waarin u zich bevindt.

Meer informatie over onze visie, vindt u hier.

Waar heeft u hulp bij nodig?

Samen met u stemmen we af welke zorg u nodig heeft. Als u zelf nog kunt opstaan en aankleden is dat heel fijn, maar als dat niet meer lukt, willen wij u daar natuurlijk graag bij helpen. Zo ook met alle andere dagelijkse handelingen als uw ontbijt klaarmaken, medicijnen toedienen, wassen en naar het toilet gaan.. noem maar op! Via een knop in uw appartement en via een halsalarm kunt u de verzorging altijd oproepen, als dat nodig is.

Een keer per week wordt uw appartement schoongemaakt en ook de was wordt voor u gedaan. U zorgt zelf voor de broodmaaltijden, tenzij u dat niet meer kunt. Dan komen wij met de broodkar bij u langs. De warme maaltijd kunt u in het restaurant of in uw eigen appartement gebruiken. U heeft iedere dag de keuze uit verschillende menu's.

 
 
 

De locaties van Samen

Klik op de verschillende woonvormen om te zien welke locaties deze woonvorm aanbieden.

 

Indicatie en eigen bijdrage

Voor zorg, verpleging of behandeling heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wij helpen u graag bij het aanvragen van deze indicatie. Zo nemen we u een boel administratie uit handen, maar u kunt natuurlijk ook zelf zorg aanvragen bij het CIZ via telefoonnummer 0900-1404 of via het aanvraagformulier op www.ciz.nl. Zorg dat u uw Burgerservicenummer bij de hand heeft.

Nadat u de aanvraag ingediend heeft, kan het zijn dat het CIZ nog aanvullende vragen heeft. In dat geval bellen ze u, of ze komen (op afspraak) bij u op bezoek om een beter beeld te krijgen van uw woon- en leefomstandigheden. In sommige gevallen vraagt het CIZ informatie op bij uw huisarts of specialist. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Indicatiebesluit

De meeste aanvragen worden binnen enkele weken afgehandeld. U krijgt het indicatiebesluit per post thuisgestuurd. Als u uw voorkeur voor Woonzorggroep Samen heeft aangegeven, krijgen wij de indicatie automatisch binnen. Een van onze medewerkers neemt dan, na het afgeven van het indicatiebesluit, binnen vier dagen contact met u op. Samen stemmen we af wanneer de zorg van start gaat, of wanneer u gaat verhuizen. Ook nemen we uw zorgplan door. Samen bepalen we waar u hulp en ondersteuning bij nodig heeft, en wat u zelf nog kunt. Dit doen we aan de hand van de afgegeven indicatie.

Met deze indicatie kunt u het grootste deel van de kosten voor de geïndiceerde zorg via de AWBZ-regeling vergoed krijgen. Wel wordt een eigen bijdrage gevraagd, die door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt geïnd.

Eigen bijdrage CAK

Als u zorg heeft, betaalt u een eigen bijdrage. Deze wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De eigen bijdrage is afhankelijk van uw verzamelinkomen, vermogen en de samenstelling van uw huishouden.

Wilt u alvast weten wat u ongeveer moet betalen? Op www.hetcak.nl staat een eenvoudig rekenprogramma om zelf de eigen bijdrage te berekenen.

 
 

Aanvragen

Voor meer informatie of om kortdurende opname aan te vragen kunt u contact opnemen met het Bemiddelingsbureau Zorg & Wonen:

Tel: 088-6194100
E-mail: bemiddelingsbureau@woonzorggroepsamen.nl

of via onderstaande formulier


Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Hoe? Dat leest u in ons privacy statement.
U heeft ons privacystatement gelezen en gaat akkoord.