Wonen met intensieve zorg

U kunt in een situatie komen waarbij u 24 uur per dag zorg en begeleiding nodig heeft. Soms is dit tijdelijk, bijvoorbeeld als u moet revalideren na een ziekenhuisopname, maar het kan ook gebeuren dat u permanent intensieve zorg en begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld wanneer u een zwaardere vorm van dementie heeft, of als uw lichaam zware zorg nodig heeft. Ook in die situaties staan wij voor u klaar!

Lees verder

Samen kijken we naar wat u nog kan en naar hoe we u kunnen helpen. Als u komt revalideren heeft u uzelf ongetwijfeld een doel gesteld. We gaan er dan samen aan werken om dit doel zo snel mogelijk te bereiken. Als u permanent bij ons komt wonen, kijken we samen hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Welke zorg heeft u nodig? Waar heeft u behoefte aan? We proberen u zo snel mogelijk thuis te laten voelen. Bij iedere zorgvraag past een andere woonvorm.

 
 
 
 
 

Revalideren bij Samen

Revalidatie valt onder de zorgverzekeringswet. U heeft recht op deze revalidatie als dit aansluit op een opname in het ziekenhuis met medisch specialistische zorg. Denk aan revalideren na een ongeluk, operatie of ziekte. U kunt in het ziekenhuis uw voorkeur voor Samen aangeven. De transferverpleegkundige in het ziekenhuis legt contact met ons. Samen met de transferverpleegkundige regelen we uw opname bij ons. U heeft hier verder geen werk aan.

Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor revalidatie grotendeels vanuit de basisverzekering. U betaalt alleen het eigen risico op uw zorgverzekering, wat u voor dat jaar nog heeft openstaan.

Langdurige intensieve zorg

Voor zorg, verpleging of behandeling heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wij helpen u graag bij het aanvragen van deze indicatie. Zo nemen we u een boel administratie uit handen, maar u kunt natuurlijk ook zelf zorg aanvragen bij het CIZ via telefoonnummer 0900-1404 of via het aanvraagformulier op www.ciz.nl. Zorg dat u uw Burgerservicenummer bij de hand heeft.

Nadat u de aanvraag ingediend heeft, kan het zijn dat het CIZ nog aanvullende vragen heeft. In dat geval bellen ze u, of ze komen (op afspraak) bij u op bezoek om een beter beeld te krijgen van uw woon- en leefomstandigheden. In sommige gevallen vraagt het CIZ informatie op bij uw huisarts of specialist. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Indicatiebesluit

De meeste aanvragen worden binnen enkele weken afgehandeld. U krijgt het indicatiebesluit per post thuisgestuurd. Als u uw voorkeur voor Woonzorggroep Samen heeft aangegeven, krijgen wij de indicatie automatisch binnen. Een van onze medewerkers neemt dan, na het afgeven van het indicatiebesluit, binnen vier dagen contact met u op. Samen stemmen we af wanneer de zorg van start gaat, of wanneer u gaat verhuizen. Ook nemen we uw zorgplan door. Samen bepalen we waar u hulp en ondersteuning bij nodig heeft, en wat u zelf nog kunt. Dit doen we aan de hand van de afgegeven indicatie.

Met deze indicatie kunt u het grootste deel van de kosten voor de geïndiceerde zorg via de AWBZ-regeling vergoed krijgen. Wel wordt een eigen bijdrage gevraagd, die door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt geïnd.

Eigen bijdrage CAK

Als u zorg heeft, betaalt u een eigen bijdrage. Deze wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De eigen bijdrage is afhankelijk van uw verzamelinkomen, vermogen en de samenstelling van uw huishouden.

Wilt u alvast weten wat u ongeveer moet betalen? Op www.hetcak.nl staat een eenvoudig rekenprogramma om zelf de eigen bijdrage te berekenen.

 
 

Aanvragen

Voor meer informatie of om kortdurende opname aan te vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice:

Tel: 0224-211136
E-mail: klantenservice@woonzorggroepsamen.nl

of via onderstaande formulier


Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Hoe? Dat leest u in ons privacy statement.
U heeft ons privacystatement gelezen en gaat akkoord.