Verpleegkundig Technisch Team

Het verpleegkundig technisch team (VTT) van Samen maakt het mogelijk om zorg die voorheen in het ziekenhuis werd verricht ook thuis te kunnen worden verricht.

Lees verder

Het VTT Samen bestaat uit een team van verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in het verrichten van en coachen op verpleegtechnische handelingen. In nauwe samenwerking met medisch specialisten, huisartsen, (wijk-)verpleegkundige en andere zorgprofessionals levert het VTT kwalitatief hoogwaardige zorg bij de cliënt thuis en bij cliënten binnen alle locaties van Samen.

24/7 bereikbaar
Het VTT verzorgt de verpleegkundige bereikbaarheid voor verpleegkundige en medische vragen. Het VTT triageert de hulpvraag van de cliënt naar de dienstdoende arts. Ook kan het VTT bij calamiteiten binnen Samen ingeschakeld worden. Het VTT kan binnen 30 minuten ter plaatse zijn en is 24/7 bereikbaar.

Inzet VTT
Het VTT wordt ingezet voor specialistische handelingen zoals:

  • Palliatieve sedatie
  • Pijnbestrijding (subcutaan/epiduraal/spinaal)
  • Infuusbehandeling, bijvoorbeeld antibiotica
  • Specialistische wondbehandeling
  • Ziekenhuisverplaatste zorg
  • Inbrengen sondes
  • Advies en voorlichting