Positieve gezondheid

In positieve gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Positieve gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf.

Lees verder

“Positieve gezondheid is het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven (Machteld Huber, 2012).”

Binnen Thuiszorg Samen omarmen we deze benadering.
Hierin wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Hierbij staan met name zingeving, kwaliteit van leven, meedoen, dagelijks functioneren, lichaamsfuncties en mentaal welbevinden centraal.

Gezondheid is meer dan alleen niet-ziek-zijn
Wat verstaat u onder gezondheid? Gaat het u alleen om uw lichamelijke gezondheid? Of vindt u vooral een betekenisvol leven belangrijk? Kun u zich bijvoorbeeld voldoende redden? Voel u zich gelukkig of misschien juist eenzaam? En is er misschien medische zorg nodig of steun uit uw omgeving? Het gaat erom dat u zich gezond en energiek voelt, op de manier die bij u past. Dat is positieve gezondheid.

“Door in gesprek te gaan met cliënten (en/of naasten) voelen zij zich gehoord, leren we als medewerkers (stille) wensen beter kennen en helpt deze benadering om door te pakken om wensen te vervullen.”

 
 
 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Marianne Hooiveld
Wijkverpleegkundige
Tel: 088 - 619 4892
marianne.hooiveld@wzgsamen.nl

Wilma Levendig
Consulent positieve gezondheid
Tel: 088 – 6194654
wilma.levendig@wzgsamen.nl

 
 

Noordkop voor elkaar

Woonzorggroep Samen maakt onderdeel uit van het regionetwerk ‘Noordkop gezond voor elkaar’. Hierin streven we naar een vitaler Nederland. Dit doen we door te geloven in de veerkracht van mensen en de positieve werking van eigen regie en werken vanuit de visie van Positieve Gezondheid.

Voor meer informatie over dit netwerk