Modulair Pakket Thuis (MPT)

Heeft u een indicatie voor zorg met verblijf? Maar U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, ook als uw gezondheid minder wordt? Dan kunt u de zorg die op uw indicatie staat ook thuis krijgen. U kunt gebruik maken van het Modulair Pakket Thuis.

Lees verder

Wat is Modulair Pakket Thuis ?

Met een ‘modulair pakket thuis’ ontvangt u zorg thuis vanuit de Wet langdurige zorg, (Wlz). U ontvangt dezelfde zorg en begeleiding als in een zorginstelling. De enige uitzondering hierop zijn maaltijden.

Met een modulair pakket thuis kiest u welke delen (modules) van het totale zorgpakket u wilt ontvangen. U kunt ook bepaalde zorg niet uitkiezen. Bijvoorbeeld omdat u dat niet wilt of omdat u bepaalde zorg zelf wilt inkopen met een pgb. U kunt er dus voor kiezen om niet alle zorg die in uw indicatie staat af te nemen, maar gedeeltes daarvan (modules).

Voor wie is Modulair Pakket Thuis?

MPT is voor iedereen met een indicatie voor zorg met verblijf, die zelfstandig woont in één van onze locaties of aanleunwoningen (Huren bij Samen) of in de wijk. U blijft zelfstandig wonen, maar krijgt wel alle zorg die u nodig heeft.

Wat krijgt u ?

Bij de Wlz-indicatie hoort een zorgprofiel. In het zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft. Als u kiest voor een modulair pakket thuis, spreekt u met het zorgkantoor af welke zorg u thuis wilt ontvangen. Deze zorg kan uit de volgende
onderdelen bestaan:

 • verpleging;
 • persoonlijke verzorging;
 • begeleiding;
 • Wlz-behandeling;
 • vervoer naar de behandeling (met begeleiding);
 • logeeropvang ter ontlasting van mantelzorgers;
 • huishoudelijke hulp.

Kiest u voor een modulair pakket thuis? Dan bespreekt we met u hoe de onderdelen precies geleverd worden. De afspraken worden opgeschreven in uw (deel)zorgplan.

Verschil tussen een Modulair en Volledig Pakket Thuis

Het modulair pakket thuis is iets anders dan het volledig pakket thuis. Wat zijn de verschillen met het modulair pakket thuis?

 • Met een modulair pakket thuis krijgt u geen maaltijden. Bij een volledig pakket thuis wel.
 • Met een modulair pakket thuis kunt u zorg bij verschillende zorgaanbieders afnemen. Met een volledig pakket thuis levert één zorgaanbieder alle zorg.
 • U kunt het modulair pakket thuis combineren met een pgb. U ontvangt daarbij een deel van de zorg 'in natura'. Een ander deel koopt u zelf in met een pgb. Bij een volledig pakket thuis is dit niet mogelijk.
 • Voor het modulair pakket thuis krijgt u (meestal) een extra aftrek op de eigen bijdrage en het inkomen dat meetelt voor uw eigen bijdrage. Bij het volledig pakket thuis geldt deze korting niet.
 
 
 

Indicatie

Voor zorg, verpleging of behandeling heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wij helpen u graag bij het aanvragen van deze indicatie. Zo nemen we u een boel administratie uit handen, maar u kunt natuurlijk ook zelf zorg aanvragen bij het CIZ via telefoonnummer 088- 789 10 00 of via het aanvraagformulier op www.ciz.nl. Zorg dat u uw Burgerservicenummer bij de hand heeft.

Nadat u de aanvraag ingediend heeft, kan het zijn dat het CIZ nog aanvullende vragen heeft. In dat geval bellen ze u, of ze komen (op afspraak) bij u op bezoek om een beter beeld te krijgen van uw woon- en leefomstandigheden. In sommige gevallen vraagt het CIZ informatie op bij uw huisarts of specialist. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

De meeste aanvragen worden binnen enkele weken afgehandeld. U krijgt het indicatiebesluit per post thuisgestuurd. Als u uw voorkeur voor Woonzorggroep Samen heeft aangegeven, krijgen wij de indicatie automatisch binnen. Een van onze medewerkers neemt dan, na het afgeven van het indicatiebesluit, binnen vier dagen contact met u op. Samen stemmen we af wanneer de zorg van start gaat, of wanneer u gaat verhuizen. Ook nemen we uw zorgplan door. Samen bepalen we waar u hulp en ondersteuning bij nodig heeft, en wat u zelf nog kunt. Dit doen we aan de hand van de afgegeven indicatie.

Met deze indicatie kunt u het grootste deel van de kosten voor de geïndiceerde zorg via de Wlz-regeling vergoed krijgen. Wel wordt een eigen bijdrage gevraagd, die door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt geïnd.

Neem contact op met ons bemiddelingsbureau Zorg & Wonen voor meer informatie of voor hulp bij uw CIZ-aanvraag.

 
 

Kosten / eigen bijdrage

Als u zorg heeft, betaalt u een eigen bijdrage. Deze wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De eigen bijdrage is afhankelijk van uw verzamelinkomen, vermogen en de samenstelling van uw huishouden.

Wilt u alvast weten wat u ongeveer moet betalen? Op www.hetcak.nl staat een eenvoudig rekenprogramma om zelf de eigen bijdrage te berekenen.

Naast de eigen bijdrage voor de zorg betaalt u uiteraard ook gewoon uw woonlasten zoals u dat gewend bent.

 
 

Aanvragen

Wilt u het Modulair Pakket Thuis aanvragen? Neem dan contact met ons op via:

tel: 088-6194100
e-mail: zorgbemiddeling@wzgsamen.nl

Of vul onderstaande formulier in.


Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Hoe? Dat leest u in ons privacy statement.
U heeft ons privacystatement gelezen en gaat akkoord.