Thuiszorg

We worden steeds ouder en blijven steeds langer gezond. Ook als het allemaal niet meer zo makkelijk gaat, willen we thuis blijven wonen. Dat kan, want er is thuiszorg.

Lees verder

Welke zorg heeft u nodig?

Bij Thuiszorg Samen heeft u de keuze uit alle vormen van zorg en dienstverlening die u helpen en ondersteunen om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Samen met u stellen we vast welke ondersteuning u nodig heeft. Onze kracht ligt in samenwerking. Daarom kijken we ook naar wat u zelf kunt en waar uw familie kan bijspringen. Samen kunnen we immers meer.

We komen bij u thuis voor huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleegkundige hulp, individuele begeleiding en alarmering.

Kleine, lokale teams

Wij werken met kleine, lokale teams vanuit al onze locaties. Hierdoor krijgt u uw thuiszorg zoveel mogelijk van dezelfde mensen, die u en uw omgeving als geen ander kennen.

Wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige is de spil in de zorgverlening en uw eerste contactpersoon wanneer u thuiszorg bij ons wilt afnemen. De wijkverpleegkundige bespreekt met u wat u zelf nog kunt en welke verpleging en verzorging nodig is. Deze afspraken zet hij of zij op papier in een beschikking thuiszorg. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. Ook kan de wijkverpleegkundige u adviseren in de aanvraag van hulp bij het huishouden of begeleiding. De wijkverpleegkundige onderhoudt contacten met zowel u en uw familie, als met uw huisarts en het zorgteam. Zo wordt de communicatie tussen alle partijen optimaal afgestemd, wel zo prettig. Ook kan de wijkverpleegkundige gespecialiseerde thuiszorg leveren.

“Ik woon al bijna zestig jaar in dit huis. Ik wil hier niet weg. Dankzij hulp van mijn kinderen en de thuiszorg hoeft dat ook niet.”

Mevrouw De Wit
 
 

Thuiszorg Samen diensten

 
 

Onze wijkverpleegkundigen

 
 • Susan Niazioglou

  Susan is wijkverpleegkundige in de regio Schagen (De Bron & De Caegstate).

 • Annemieke Verresen

  Annemieke is wijkverpleegkundige in de regio Schagen (De Zandstee, Huys ten Oghe, Hornhoeve, Sabinahof & St. Maartenshof). Daarnaast werkt ze als gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve en oncologische zorg voor de hele organisatie.

 • Susan Slijkhuis

  Susan is wijkverpleegkundige in de regio Schagen (De Bron, De Caegstate). Daarnaast werkt ze als gespecialiseerd verpleegkundige huidzorg voor de hele organisatie.

 • Sharon Stam

  Sharon is wijkverpleegkundige in de regio Schagen (Angelapark, St. Jozefpark).

 • Eveline Jonkers

  Eveline is wijkverpleegkundige in de regio Hollands Kroon (De Carrousel, Keijzershoff, Lelypark, Parkzicht, Noorderlicht, Kapellehof).

 • Marianne Hooiveld

  Marianne is wijkverpleegkundige in de regio Schagen (De Zandstee, Huys ten Oghe, Hornhoeve, Sabinahof & St. Maartenshof).

 • Alberdien Zandbergen

  Alberdien is wijkverpleegkundige in de regio Hollands Kroon (De Carrousel, Keijzershoff, Lelypark, Parkzicht, Noorderlicht, Kapellehof).

 • Francis Smit

  Francis is wijkverpleegkundige in de regio Hollands Kroon (De Trambaan, Maria Mater).

 • Serena Meijerman

  Serena is wijkverpleegkundige in de regio Schagen. Daarnaast werkt ze als gespecialiseerd verpleegkundige chronische aandoeningen voor de hele organisatie.

 • Diana Moens

  Diana is wijkverpleegkundige in de regio Schagen (De Zandstee, Huys ten Oghe, Sabinahof & St. Maartenshof). Daarnaast werkt ze als gespecialiseerd verpleegkundige chronische aandoeningen voor de hele organisatie.

 •