Parkinson

Als u moet leven met de ziekte van Parkinson, dan reageert uw lichaam – uw belangrijkste instrument – soms ineens niet meer zoals u gewend bent. Dat is ingrijpend voor u en uw omgeving. Onze deskundigen geven u handvatten om zoveel mogelijk grip op uw leven te behouden.

Lees verder

Parkinson en meer kunnen

We vinden het belangrijk dat u zo lang mogelijk kunt blijven doen wat u nu doet. Samen met uw mantelzorger kunt u bij ons terecht als u behoefte heeft aan informatie, advies en behandeling.

Experts helpen bij Parkinson

Onze behandelaars zijn experts op het gebied van de ziekte van Parkinson en werken nauw met elkaar samen. Ze zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Of u nu hulp nodig heeft bij dagelijkse bezigheden, stem- of slikproblemen, gewichtsbeheersing of u wilt gewoon blijven bewegen, we zijn er voor u.

Daarnaast organiseren we regelmatig een zogeheten Parkinson Café. Een ongedwongen ontmoetingsplaats waar u ervaringen kunt delen met mensen die u begrijpen.

Nieuw is de Parkinson beweeggroep. De Parkinson beweeggroep is speciaal voor mensen met de ziekte van Parkinson(isme), waarbij er geoefend wordt met kleine groepen van ongeveer vier personen. Tijdens de beweeggroep worden oefeningen gegeven gericht op kracht, conditie en balans. Voorafgaand aan deelname worden individuele metingen gedaan om het niveau van de deelnemer te bepalen. Na ongeveer drie maanden worden de metingen herhaald om te kijken of er vooruitgang geboekt is. Voor deelname is een verwijzing van de huisarts verplicht.

Veelgestelde vragen over Parkinson

 
 
 

Parkinson Café

Iedere derde dinsdag van de maand kunt u van 10.00 uur tot 12.00 uur naar het Parkinson Café in Magnushof. Het Parkinson Café voor de regio Noord-Holland Noord is een initiatief van vrijwilligers van de Parkinsonvereniging samen met therapeuten van ParkinsonNet en is bedoeld voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun partners/mantelzorgers en belangstellenden.

Tijdens de bijeenkomsten van het Parkinson Café worden thema's besproken over alle aspecten van Parkinson. Er is tevens gelegenheid elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en er is ruimte voor ontspanning. Het Parkinson Café is als een ontmoetingsplek voor mensen met Parkinson en direct betrokkenen een veilige en plezierige omgeving, waarin je elkaar kunt inspireren om ondanks de ziekte een prettig, volwaardig leven kunt leiden.

 
 

Logopedie

Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen in een vroeger of later stadium van de ziekte problemen krijgen op gebied van spraak, taal, stem en gehoor. De logopedist is deskundige op deze gebieden en kan u helpen bij het verbeteren of in stand houden van uw spraak, taal, stem of gehoor.

De meest voorkomende problemen bij Parkinson doen zich voor op het gebied van de spraak. De verstaanbaarheid vermindert onder andere doordat de stem zachter en heser kan worden, u kunt binnensmonds gaan mompelen doordat u niet goed meer kunt articuleren en uw spreektempo kan toenemen. Daarnaast kunnen er in een later stadium problemen optreden op het gebied van kauwen, slikken en speekselcontrole. Ook een verminderde gelaatsexpressie / mimiek is mogelijk. Dankzij logopedie kunt u uw verstaanbaarheid, kauwen en slikken en speekselcontrole zo lang mogelijk onder controle houden.

Meer informatie over logopedie
 
 

Ergotherapie

Iedereen verricht dagelijks vele handelingen zoals eten, strijken, koken, schrijven en telefoneren. Veel van deze handelingen doen we automatisch. Hoe ingewikkeld het uitvoeren van een handeling eigenlijk is, realiseren we ons pas als het functioneren tijdelijk of blijvend verstoord is. Ergotherapie helpt mensen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in dagelijkse situaties. Ergotherapie richt zich niet op de ziekte, maar op de praktische gevolgen daarvan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Door de ziekte van Parkinson kunt u problemen ondervinden bij uw persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, (vrijwilligers)werk, vrijetijdsbesteding, de mogelijkheid om u te verplaatsen, vervoer enzovoort. De ergotherapeut kijkt hoe uw zelfredzaamheid vergroot kan worden. Dit kan door advies te geven, training, het gebruik van hulpmiddelen of door woningaanpassingen.

Meer informatie over ergotherapie
 
 

Fysiotherapie

Uw fysiotherapeut kijkt samen met u hoe we de problemen die u ervaart kunnen verminderen, uw zelfstandigheid en veiligheid kunnen verbeteren of behouden. U kunt samen met de fysiotherapeut werken aan de verbetering van uw conditie en specifieke dagelijkse activiteiten zoals lopen en opstaan uit een stoel. De adviezen, behandeling en begeleiding worden afgestemd op uw situatie en op hoe ver Parkinson zich bij u ontwikkeld heeft.

Verschillende fases

In de vroege fase van Parkinson kunt u nog vrijwel alles doen. U kunt dan fysiotherapie krijgen om te zorgen dat u actief blijft, dat u niet bang bent om te bewegen of te vallen en dat uw conditie op peil blijft en/of verbetert.
In de middenfase merkt u dat u minder aankunt bij diverse activiteiten. Het is lastiger om uw evenwicht te bewaren en de kans om te vallen is groter. Fysiotherapie richt zich op het oefenen van bewegingen zoals omrollen in bed en opstaan uit een stoel, de juiste lichaamshouding, reiken en grijpen, evenwicht bewaren en lopen.
Bij een klein deel van de Parkinsonpatiënten ontwikkelt de ziekte zich zodanig dat ze op een gegeven moment op een rolstoel zijn aangewezen of in bed moeten blijven. Fysiotherapie helpt dan onder meer om belangrijke functies zoals uw ademhaling te behouden en doorligplekken te voorkomen.

Meer informatie over fysiotherapie
 
 

Psycholoog

Na de diagnose ziekte van Parkinson kunnen er heftige reacties naar boven komen zoals boosheid, verdriet en angst. Het levensperspectief verandert meestal onmiddellijk. U maakt zich zorgen over hoe de ziekte zich bij u zal gaan uiten, hoe u uw werk kan blijven doen of hoe uw familie, vrienden en collega's zullen gaan reageren. Begeleiding door een psycholoog kan u helpen om te gaan met de veranderingen. Deze hulp kan zowel voor uzelf als uw partner nodig zijn. Door beter om te leren gaan met de ziekte en de gevolgen ervan kunnen nieuwe problemen voorkomen worden.

Klik hier voor meer informatie