Palliatieve & terminale zorg

Sterven hoort, net als geboren worden, bij het leven. Dat is gemakkelijk gezegd. Wanneer u te horen heeft gekregen dat het einde nabij is, is dat zwaar. Het verdriet dat hierbij komt kijken, kunnen wij niet wegnemen, wel een deel van de zorg.

Lees verder

Binnen Woonzorggroep Samen kunnen uw naasten verzekerd zijn van ondersteuning in deze meest kwetsbare fase van uw leven. Door een nauwe samenwerking van gespecialiseerd verpleegkundigen palliatieve zorg met huis- en verpleeghuisartsen, verschillende disciplines en zorgteams (binnen de thuiszorg als in de langdurige zorg) is er aandacht voor zowel de lichamelijke als psychosociale klachten.

Wij streven naar comfort en rust voor u en uw dierbaren.

Veelgestelde vragen over terminale zorg

 
 
 

Palliatieve & terminale thuiszorg

De meeste mensen die weten dat zij gaan sterven geven er de voorkeur aan dat in hun eigen vertrouwde omgeving te doen. Thuis sterven is echter een intensief en zwaar proces. Niet alleen voor de zorgvrager zelf, maar ook voor de familie die hem of haar verzorgt. Palliatieve of terminale thuiszorg is dan vaak essentieel.

Bent u of is uw naaste terminaal ziek? Onze medewerkers helpen u tijdens deze moeilijke periode. Wij komen bij u thuis en nemen zorg uit handen. Wij richten ons zoveel mogelijk op het in stand houden van uw kwaliteit van leven, het voorkomen of verlichten van klachten en ongemakken, pijnbestrijding en verzachting.

Palliatieve & terminale zorg richt zich specifiek op zorg in de laatste fase van het leven, waarin kenmerken van het sterven zichtbaar en onafwendbaar zijn. Meestal betreft dit een periode van maximaal 3 maanden.
De palliatieve & terminale zorg en behandeling richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Waarbij we aandacht hebben voor lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid, gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte, vragen rondom leven en dood, zorg voor de naasten en allerlei praktische zaken.

 
 

Hospice Schagen

Hospice Schagen is een 'bijna-thuis-huis'. Een kleinschalige instelling waar 24/7 professionals en vrijwilligers palliatieve zorg en ondersteuning bieden aan mensen in hun laatste levensfase. Wanneer genezing niet meer mogelijk is. Hospice Schagen bevindt zich aan de Johan Vermeerstraat 1 in Schagen.

Vaste bezoektijden zijn er niet. Uw familie en vrienden kunnen komen en gaan wanneer u wilt. Tevens bestaat voor hen de mogelijkheid om op uw kamer te overnachten.

In aanmerking komen voor Hospice Schagen

In Hospice Schagen worden terminaal zieke mensen opgenomen. Bent u ongeneeslijk ziek en heeft u nog een levensverwachting van maximaal drie maanden, dan kunt u voor opname in aanmerking komen. Voor meer informatie, zie www.hospiceschagen.nl of neem contact op met de coordinatoren van het Hospice Schagen via 0224-274000 / 06-36559429. U kunt ook contact opnemen met ons bemiddelingsbureau Zorg & Wonen via 088-6194100.

Mail het hospice
 
 

Het zijn moeilijke tijden. Wat zo vanzelfsprekend was; nabijheid, warmte, een arm om je schouders, iemand die je vasthoudt… al die tekens van verbondenheid, bemoediging en troost zijn nu verzand in een bezoekverbod en anderhalve meter afstand.

In deze verwarrende tijden kunnen we niet altijd persoonlijk afscheid nemen van onze stervende naasten. Dit kan verdrietig en zwaar zijn. Daarom hierbij een korte handreiking zodat u toch uw eigen vorm van afscheid vindt, in gezamenlijkheid (hoewel op afstand) met de mensen die u lief zijn.

Gedichten in tijden van afscheid

Waar we lichamelijk afstand moeten houden tot elkaar kunnen woorden die afstand overbruggen. Woorden van troost, liefde, vriendschap en bemoediging. Soms schieten onze eigen woorden tekort. Op die momenten kunnen we troost, steun en herkenning vinden in gedichten die verwoorden wat er diep van binnen bij ons speelt.

De gedichten in dit document zijn bedoeld om u te ondersteunen in moeilijke tijden, in tijden van verdriet, afscheid nemen (op afstand) en rouw. De geestelijk verzorgers van Samen hebben deze gedichten verzameld en stellen ze beschikbaar voor iedereen die woorden van troost en bemoediging kan gebruiken.

Wij hopen dat deze gedichten iedereen helpen om moeilijke periodes door te komen en dat deze gedichten inspiratie bieden aan zorgmedewerkers als zij de laatste zorg gaan geven aan één van hun cliënten.

Met warme groeten, Anita Witte, Aly Vader, Christel Bakker en Kirsten Müller
Geestelijk verzorgers van Samen.

De geestelijk verzorgers van Samen kunnen u ook helpen om ‘afscheid op afstand’ zinvol vorm te geven op een manier die bij u en uw naaste past. Zij zijn beschikbaar voor alle intramurale cliënten en hun naasten.