CVA / Beroerte

Als u getroffen bent door een CVA, cerebro vasculair accident, beter bekend als een beroerte, dan stort uw wereld in. De gevolgen van een CVA zijn voor u en uw omgeving behoorlijk ingrijpend. Een van de belangrijkste vragen is: ‘Hoe pak ik de draad weer op?’

Lees verder

Gevolgen van een beroerte

Soms worden de gevolgen van een CVA pas na langere tijd echt duidelijk. Verlammingsverschijnselen, spraakproblemen, verslikken en zichtproblemen beperken u bij het doen van alledaagse dingen.

Maar ook niet zichtbare gevolgen, zoals moeite met uw geheugen, het zoeken naar woorden, concentreren en plannen, het niet meer nemen van initiatief, veranderen uw leven. En ze zijn lastig uit te leggen aan uw omgeving. Onze behandelaars hebben specifieke kennis over de revalidatie en behandeling en helpen u graag op weg.

Wij helpen u waar nodig

We zoeken samen naar de beste combinatie van ondersteuning op het gebied van welzijn, behandeling en zorg. In overleg met u en uw naasten stellen we een pakket samen. U krijgt ondersteuning 'op maat' in het dagelijkse leven.

Van fysiotherapie tot hulp bij de administratie: samen gaan we er tegenaan aan om u er bovenop te helpen!

Veelgestelde vragen over CVA/beroerte

 
 
 

Thuiszorg

Wanneer u weer naar huis kunt na een intensieve revalidatieperiode is dat erg fijn. Maar misschien heeft u nog wat extra hulp en ondersteuning nodig. Dan staat Thuiszorg Samen voor u klaar. De wijkverpleegkundige komt bij u thuis om kennis met u te maken. Zij kijkt of hulp of begeleiding met bijvoorbeeld het huishouden, eten, wassen, aankleden of medicatie toedienen zinvol kan zijn. Ook kan personenalarmering voor een veiliger gevoel zorgen. Afhankelijk van uw specifieke situatie zal passende zorg als huishoudelijke hulp, begeleiding, verzorging of verpleging worden aangevraagd.

Klik hier voor meer informatie over Thuiszorg Samen
 
 

Thuiskomen na CVA

individuele ondersteuning op maat in de thuissituatie

Thuiskomen na CVA is individuele ondersteuning op maat voor mensen die zijn getroffen door een CVA, toegesneden op uw persoonlijke behoeften. Wonen Plus Welzijn en Revalidatie- & Behandelcentrum Samen werken in dit programma samen om iemand de best passende combinatie van ondersteuning in de thuissituatie op het gebied van welzijn en zorg te bieden. Afhankelijk van uw vraag en wens wordt de ondersteuning ingezet en wordt ook naar de financiering gekeken.

De hulp is gericht op begeleiding en kan bestaan uit het gezamenlijk boodschappen doen en koken, hulp bij de administratie, structureren van uw dag of ondersteuning bij het onderhouden van uw sociale contacten. Maar ook behandeling zoals fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en/of zorg thuis valt onder de ondersteuning van Thuiskomen na CVA.
Vanuit Thuiskomen na CVA heeft u contact met één van de ondersteuners. De ondersteuner is voor u een vast gezicht en aanspreekpunt. Daarnaast kunt u hulp en steun krijgen van deskundige vrijwilligers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Revalidatie- & Behandelcentrum Samen via 088 - 619 4000.

Mail Revalidatie- & Behandelcentrum Samen
 
 

Psycholoog

Vaak heeft een CVA gevolgen op het gebied van denken, waarnemen en handelen. De psycholoog kijkt samen met u wat de gevolgen van het CVA zijn voor uw geheugen, de concentratie en communicatie. Deze vaardigheden zijn immers belangrijk voor het dagelijks functioneren. Wanneer u problemen heeft met uw geheugen, concentratie en/of communicatie kijkt de psycholoog samen met u hoe u het beste met deze problemen om kunt gaan. Tijdens het revalidatieproces kunt u of uw familie ook bij de psycholoog terecht voor begeleiding bij emotionele problemen of wanneer u zich somber voelt.

Klik hier voor meer informatie
 
 

Ergotherapie

Na een CVA kan het zijn dat u niet alle dagelijkse handelingen goed meer kunt uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld problemen ondervinden bij uw persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, (vrijwilligers)werk, vrijetijdsbesteding, de mogelijkheid om u te verplaatsen, vervoer enzovoort. De ergotherapeut kijkt hoe uw zelfredzaamheid vergroot kan worden. Dit kan door advies te geven, training, het gebruik van hulpmiddelen of door woningaanpassingen.

Klik hier voor meer informatie over onze ergotherapie
 
 

Logopedie

Na een CVA kunnen stoornissen ontstaan op het gebied van spraak, taal, stem of slikken. De logopedist onderzoekt en behandelt deze stoornissen. Bij taal- en spraakproblemen is het doel van de behandeling dat u leert zo goed mogelijk te communiceren. Enerzijds door verbetering van de aangetaste functies en anderzijds door optimaal gebruik te maken van de resterende mogelijkheden.
Bij kauw- of slikproblemen wordt er met u gezocht naar mogelijkheden om veilig en voldoende te kunnen eten en drinken.

Meer informatie over onze logopedie
 
 

Fysiotherapie

Het is goed om na een CVA zo snel mogelijk weer uit bed te komen, bij voorkeur binnen drie dagen. Daar helpt uw fysiotherapeut u bij. Snel weer in beweging komen, heeft een positieve invloed op het herstel.

Het doel van de fysiotherapie is dat u leert om allerlei dagelijkse activiteiten weer zelf te doen. De fysiotherapeut probeert door oefeningen en/of behandelingen uw lichamelijke functies zoals lopen, zitten en staan te verbeteren of op peil te houden, zodat uw zelfstandigheid wordt hersteld of zoveel mogelijk behouden blijft. Daarnaast kan de fysiotherapeut een verlamde arm of een pijnlijke schouder behandelen. Het is belangrijk dat u zelf al in een vroeg stadium aan de fysiotherapeut laat weten wat u wilt bereiken met de therapie. In hoeverre dit lukt, is vaak moeilijk te voorspellen, zeker wanneer de beroerte nog niet zo lang geleden heeft plaatsgevonden. Wel staat vast dat intensief oefenen noodzakelijk is.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw eigen behoeften stelt de fysiotherapeut samen met u een oefenprogramma vast, zodat u zo snel mogelijk uw doel bereikt. Wanneer u weer naar huis kunt is het belangrijk dat u blijft oefenen. Zo onderhoudt u de vaardigheden die u geleerd heeft en blijft u conditie op peil. Ook wanneer u weer thuis bent kunt u fysiotherapie blijven krijgen, om uw herstel zo goed mogelijk te blijven begeleiden.

Meer informatie over onze fysiotherapie