Specialisten

Als u wordt opgenomen in Magnushof, of in één van onze andere locaties op een afdeling voor kleinschalig wonen of groepswonen dementie, neemt de specialist ouderengeneeskunde de taak van de huisarts over.

Lees verder

Wij behandelen altijd in overleg met u of uw vertegenwoordiger. Ook ondersteunen de specialisten ouderengeneeskunde de zorg in de diverse dagverzorgingsprojecten.

De specialisten ouderengeneeskunde werken nauw samen met de verpleegkundig specialisten van Samen. De verpleegkundig specialist ondersteunt de specialist ouderengeneeskunde door zelfstandig en structureel een aantal geprotocolleerde medische taken onder supervisie te verrichten. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het totale zorgproces.

Daarnaast is een groot aantal specialisten als consulent aan Woonzorggroep Samen verbonden, waaronder een psychiater, geriater, revalidatiearts, internist, neuroloog, chirurg, orthopedisch chirurg en dermatoloog.

 
 

 
  • Tenny van Paridon

    Tenny is Specialist Ouderengeneeskunde (BIG: 69063934001)

  • Fahima Sufizada

    Fahima is basisarts (BIG: 19912720701)

  • Monique Deutekom

    Monique is verpleegkundig specialist. (BIG: 19032484930)

  •