01 oktober 2019

Nieuwe datum Parkinson Café

Op 15 oktober vindt er weer een ParkinsonCafé plaats in Schagen, locatie Magnushof, Jacob Ruijsdaellaan 30. Het ParkinsonCafé voor de regio Noord-Holland Noord is een initiatief van vrijwilligers van de Parkinsonvereniging samen met therapeuten van ParkinsonNet en is bedoeld voor mensen met de ziekte van Parkinson en Parkinsonismen, hun partners/mantelzorgers en belangstellenden.

Lees verder

Op 15 oktober a.s. zal de volgende bijeenkomst van Parkinson Café Schagen e.o. plaatsvinden. In deze bijeenkomst besteden we aandacht aan twee onderwerpen.

Allereerst vertellen Renée Blok, fysiotherapeut en Patricia Groothedde, logopedist, over de training PPEP4ALL. Het hebben van een chronische ziekte brengt niet alleen lichamelijke, maar ook psychologische en sociale gevolgen met zich mee. Deze gevolgen hebben hun weerslag op de kwaliteit van leven van de patiënt maar ook van de partner. We brengen u graag op de hoogte van de training die we in 2020 gaan geven.

Na deze presentatie zal Marianne Weel, Consulent mantelzorg / Coach respijtzorg bij het Mantelzorgcentrum alles vertellen over het Mantelzorgcentrum. Het Mantelzorgcentrum is het kenniscentrum en de hulplijn voor mantelzorgers. Zie ook https://www.mantelzorgcentrum.nl/.

De bijeenkomst vindt plaats in vergaderruimte 5 in Magnushof. Vraag hiernaar bij de gastvrouw.
De toegang is gratis.

Programma:
9:30 Inloop met koffie/thee
10:00 Welkom
10:05 Presentatie PPEP4ALL
10:20 Presentatie Marianne Weel
10:35 Pauze
10:50 Vervolg presentatie
11:30 Einde ‘officiële’ gedeelte van deze bijeenkomst. Aansluitend gelegenheid tot kennismaking met medeleden en overige aanwezigen, waarbij koffie/thee
12:00 Sluiting

Wij hopen u te kunnen begroeten!