09 oktober 2017

Start leerafdeling

Begin september is Revalidatie- & Behandelcentrum Samen gestart met een leerafdeling. Op de revalidatieafdeling ’t Hoog in Schagen lopen dertien leerlingen stage van de opleiding verzorgende IG en verpleegkundigen niveau 4-5. Gedurende twintig tot veertig weken worden zij voorbereid en meegenomen om als stageteam volledig mee te werken op de revalidatieafdeling.

Lees verder

Onder supervisie van een enthousiast team van zorgmedewerkers/werkbegeleiders, twee docenten van het Horizon College en een praktijkopleider van Samen worden de stagiaires ingewerkt op de werkzaamheden van de afdeling. Afhankelijk van hun periode in de opleiding dragen zij steeds meer verantwoordelijkheid.

Leerlingen en stagiaires runnen de leerafdeling zoveel mogelijk zelf. Door het uit handen nemen van dagelijkse werkzaamheden, het beantwoorden van onderzoeksvragen en een actieve rol te spelen binnen het lerende revalidatieteam zal de leerling/stagiaire een waardevolle ervaring krijgen voor de toekomst.

Revalidatieafdeling ‘t Hoog
Revalidatieafdeling ‘t Hoog is een dynamische afdeling, waarbij leerlingen en stagiaires veel verschillende facetten van zorg en behandeling kunnen leren. Door hun komst is er op de afdeling meer gelegenheid tot extra oefenmomenten om te revalideren of gewoon meer aandacht voor de cliënten. Daarnaast sturen we zoveel mogelijk op het ontwikkelen van medewerkers door het geven van gezamenlijke klinische lessen, voorlichting en scholing. Op die manier worden medewerkers uitgedaagd om hun kennis te vergroten en deze te delen met collega’s.
De leerafdeling wordt feestelijk geopend op:
·
Maandag 16 oktober 2017 om 15:00 uur·
Locatie: “t Hoog, 2e etage ·
Adres: Magnushof, Jacob Ruysdaellaan 30, 1741 KW Schagen

Onder het genot van een hapje en drankje, zal de leerafdeling feestelijk geopend worden door de stagiaires.