Stemvorming

De stem is zowel krachtig als kwetsbaar. Ze is even persoonlijk en eigen als je vingerafdruk. De stem is de drager van de emoties. De minste verandering in gevoelens en beroering heeft een invloed op de stem. Bovendien is de stem het middel om contact te maken met anderen.

Lees verder

De meeste mensen kennen de mogelijkheden van hun eigen stem onvoldoende. Als u assertief wil zijn, duidelijk wil overkomen, in vergaderingen uw stem wil laten horen, een publiek moet toespreken....dan is niet alleen wat u zegt belangrijk, maar ook hoe u het zegt.

Als u in het dagelijks leven uw stem intensief moet gebruiken bij spreken, kan dit stemklachten tot gevolg hebben. Intensief stemgebruik vermoeit de keel en het fijne weefsel van de stembanden. De keel kan branderig, pijnlijk of dichtgesnoerd aanvoelen en kan geïrriteerd zijn. Vaak ontstaat dit omdat er niet de juiste verhouding is tussen stembelasting en stemrust.

Signalen verkeerd stemgebruik

De belangrijkste signalen van verkeerd stemgebruik zijn :

  • een vermoeid gevoel in de keel
  • hees- of schorheid
  • een branderig/pijnlijk gevoel in de keel
  • hoesten
  • kuchen of keelschrapen
  • spanning in de keel

Therapie

Bij Revalidatie- & Behandelcentrum Samen kunt u zowel individueel als in groepsverband therapie volgen om de stemkwaliteit te verbeteren. Uw stembelastbaarheid wordt daarbij vergroot. Ook als er bij u stembandafwijkingen (bijvoorbeeld stembandknobbels, poliepen of oedeem) zijn geconstateerd door een KNO-arts of uw huisarts, kunt u voor therapie bij ons terecht.

In de therapie krijgt u uitleg over uw stem en de werking ervan. We werken aan het opbouwen van een draagkrachtige, (meer) heldere, spreekstem. Een gezonde ademhaling en een open lichaamshouding maakt dat onze stem volledig tot haar recht kan komen. U leert hoe u uw adem adequaat kan koppelen aan uw stemgeving. U krijgt tips en adviezen over hoe het beste met uw stem om te gaan.

Heeft u vragen over deze methode of wilt u een afspraak maken met onze gespecialiseerde logopedisten, neem dan contact op via 088-619 4100 of stuur een e-mail naar zorgbemiddeling@wzgsamen.nl.