Wat kunt u van ons verwachten?

Een verhuizing naar een zorginstelling of een deel van uw zorg uit handen geven, kan erg ingrijpend zijn. Dan is het goed om te weten wat u wel en niet van ons kunt verwachten.

Lees verder

Deze informatie vindt u op deze pagina. U vindt hier onze tarieven, informatie over de wachtlijst, beleid bij het ontruimen van een appartement en onze algemene voorwaarden (zie downloads onderaan deze pagina).

Vanuit de overheid hebben wij uiteraard ook verplichtingen. Voor de cliënten die via de Wet Langdurige Zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet (Zvw) zorg van Samen ontvangen, heeft Zorginstituut Nederland hiervoor het Wlz-kompas en Zvw-kompas ontwikkeld. In het Wlz-kompas staat precies omschreven welke zorg onder de Wet langdurige zorg valt. In het Zvw-kompas staat welke zorg onder de zorgverzekeringswet valt.

Er zijn verschillende manieren om Wlz-zorg geleverd te krijgen. Welke manieren dit zijn kunt u nalezen op de site van Zorginstituut Nederland.

Tarieven

Benieuwd naar de tarieven die wij binnen Samen hanteren? U vindt ze bij de downloads onderaan deze pagina.

Wachtlijst?

Denkt u erover om naar één van onze locaties te verhuizen of thuiszorg van ons af te nemen? Dan is het goed om te weten of er een wachtlijst is en hoe lang deze is. U vindt onze actuele wachtlijsten hier.

Beleid ontruimen appartement

Mocht u in één van onze zorgcentra of verpleeghuis wonen en komen te overlijden of verhuizen, gaan wij er vanuit dat u / uw naasten binnen zeven dagen nadat de zorg gestopt is het appartement leeg opleveren. Dan hebben wij, conform de 13-dagenregeling van de overheid, nog zes dagen om het appartement klaar te maken voor de volgende bewoner.

13-dagenregeling

De overheid gaat er vanuit dat na overlijden of vertrek van een cliënt, de volgende bewoner binnen 13 dagen zijn of haar intrek in het appartement kan nemen. De zorginstelling ontvangt daarom voor een appartement waar geen zorg geleverd wordt, maximaal 13 dagen een vergoeding.
Conform het advies van onze koepelorganisatie Actiz en LOC heeft de familie van de overleden of vertrekkende cliënt zeven dagen de tijd om het appartement te ontruimen en op te leveren, dit is ook vastgelegd in de zorgleveringsovereenkomst tussen cliënt en Woonzorggroep Samen. Wij hebben dan nog zes dagen om het appartement gebruiksklaar te maken voor een nieuwe bewoner.

Als het niet lukt om het appartement op tijd te ontruimen

Deze strakke regie op de ontruiming en verhuizing staat soms haaks op de emoties die spelen bij een ontruiming na overlijden. Als het niet lukt om het appartement op tijd te ontruimen bij overlijden of vertrek, bieden wij het volgende aan:
- hulp bij ontruiming via het Facilitair Bedrijf zodat alsnog tijdig ontruimd kan worden. Deze hulp wordt in rekening gebracht;
- extra dagen inkopen is mogelijk. Hiervoor geldt een maximum van 10 dagen. Er dient een machtiging voor automatische incasso ondertekend te worden. Kijk voor de actuele tarieven hieronder in het downloadblok.

Als de familie niet op tijd heeft ontruimd en er is geen van bovenstaande mogelijkheden afgesproken, of familie ontbreekt, gaan wij na zeven dagen over tot ontruiming van het appartement. De goederen worden opgeslagen. De kosten van opslag worden betaald door de nabestaanden. De kosten van opslag kunnen ook uit de verkoop van de goederen betaald worden.

 
 

Nieuws

 
14 juli 2020

Woonzorggroep Samen zet grote stap in realisatie nieuwbouw in de kern van Hippolytushoef

Dinsdagochtend 14 juli zijn de aannemingsovereenkomsten getekend voor de nieuwbouw van Woonzorggroep Samen te Hippolytushoef. Het huidige Noorderlicht maakt plaats voor twee nieuwe locaties met elk 32 appartementen. In de nieuwbouw komen ruim opgezette appartementen. Ook zijn er op diverse plekken in de nieuwbouw zogenaamde buurtkamers. Hier kunnen bewoners elkaar ontmoeten voor allerlei sociale activiteiten.

Lees verder