Ik heb een klacht

Natuurlijk proberen wij het u zoveel mogelijk naar de zin te maken. Toch kan het zijn dat u ergens ontevreden over bent. De eerste stap is dan een gesprek met de betreffende medewerker en/of diens leidinggevende.

Lees verder

Als u na dat gesprek nog niet tevreden bent, kunt u een beroep doen op onze klachtenfunctionaris. U kunt bij onze klachtenfunctionaris terecht voor het indienen van een formele klacht, opvang, bemiddeling, informatie en voor advies over uw klacht.

De klachtenfunctionaris is te bereiken via:
Tel: 088 - 619 4602
E-mail: p.breed@woonzorggroepsamen.nl

Of vul onderstaande formulier in.

Als het het indienen van een formele klacht of de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet het gewenste resultaat heeft, kunt u uw klacht indienen bij de externe klachtencommissie Facit waarbij we zijn aangesloten. Zie hiervoor het reglement op de website van Facit. Het staat u ook vrij om uw klacht direct bij de externe klachtencommissie in te dienen. Als u dat wilt, begeleidt onze klachtenfunctionaris u bij het officieel indienen van een klacht en bij het traject dat daarna volgt.

Geschillencommissie
Woonzorggroep Samen is aangesloten bij de geschillencommissie. Als er een geschil is tussen u en ons over de inhoud van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst of de totstandkoming of uitvoering daarvan, kunt u een geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg volgens het reglement van de Geschillencommissie. Deze vindt u hier.
Ook wij kunnen een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Daarvoor hebben wij wel uw instemming nodig.

Klachten Wet Zorg en Dwang (WZD)
Indien u een klacht heeft die betrekking heeft op de Wet Zorg en Dwang, dan kunt u deze indienen bij de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). Op de website www.kcoz.nl vindt u meer informatie over de procedure en de wijze waarop u uw klacht kunt indienen. Contactpersoon bij KCOZ is Lotte Doornbos, Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Lotte is te bereiken op telefoonnummer 06 36 34 61 94.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Hoe? Dat leest u in ons privacy statement.
U heeft ons privacystatement gelezen en gaat akkoord.