12 juni 2020

Woonzorggroep Samen verruimt bezoekregeling per 15 juni

​Vanaf maandag 15 juni is er meer mogelijk voor bezoek aan de bewoners van Woonzorggroep Samen. Waar nu nog slechts één vaste bezoeker op bezoek kan komen, geldt vanaf volgende week dat er meerdere bezoekers welkom zijn per bewoner. Wel blijven alle bezoeken vooraf in samenspraak met de locatie ingepland worden via een vast bezoekrooster en mogen er niet meer dan twee bezoekers tegelijkertijd op bezoek komen.

Lees verder

Caroline Beentjes, raad van bestuur, legt uit: “We zijn zeer verheugd met het beeld dat we momenteel in de regio zien. Niet alleen onze locaties zijn vrij van het coronavirus, ook in de regio is het beeld heel stabiel. Daarnaast horen en zien wij dat er zowel vanuit onze bewoners/cliënten en hun naasten een grote behoefte is om weer meer contact met elkaar te hebben. Dit maakt dat we binnen Samen versneld over gaan tot verdere verruiming. We blijven hierin echter wel voorzichtig en volgen de richtlijnen die het RIVM hierin geeft.

Tijdens het bezoek is het vanaf 15 juni niet langer noodzakelijk om een mondneusmasker te dragen. We bieden ze echter wel aan, indien bezoekers hier gebruik van willen maken dan kan dit uiteraard. Ook kan er vanaf 15 juni gezamenlijk een kopje koffie/thee gedronken worden en kunnen er consumpties die meegebracht worden samen in het appartement genuttigd worden. Ook kan er tijdens het bezoek weer gewandeld worden, waarbij drukke plekken zoals winkels of de snackbar vermeden te worden om de kans op besmetting te minimaliseren. En uiteraard blijft de 1,5 meter afstandsmaatregel nog steeds van kracht.

Ook binnen de locaties is er sprake van een verruiming. Zo kunnen bewoners van verschillende afdelingen vanaf volgende week binnen één locatie weer gezamenlijk activiteiten ondernemen. Per 8 juni zijn op diverse locaties ook de dagactiviteiten voor cliënten uit de wijk weer opgestart.”