22 februari 2018

Woonzorggroep Samen traint vrijwilligers in samenwerking met Geriant

Woonzorggroep Samen is in samenwerking met Geriant gestart met een scholing voor vrijwilligers. Er zijn eerst drie groepen van vijftien vrijwilligers gestart: één in De Elshof in Anna Paulowna en twee in Magnushof in Schagen. Inmiddels zijn de eerste drie groepen succesvol afgerond.

Doel

Doel van de scholing “Samen dichterbij dementie” is het vergroten van kennis over de doelgroep waarmee de vrijwilligers werken, waardoor de vrijwilligers de cliënten beter weten te begrijpen. Daarnaast is de training een blijk van waardering voor de inzet van de kundige en enthousiaste vrijwilligers. De training biedt hen ondersteuning bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Op 21 februari vond voor de drie groepen vrijwilligers de feestelijke certificaatuitreiking plaats in De Bron.

Ook vrijwilliger worden?

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Woonzorggroep Samen. Zonder vrijwilligers kunnen wij niet de huidige kwaliteit van zorg en veelheid aan activiteiten bieden. Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers! Vrijwilligers kunnen ons op verschillende manieren ondersteunen. Bijvoorbeeld door te helpen bij de activiteiten die we organiseren, of bij individuele activiteiten zoals een cliënt helpen bij het lezen van de krant, met iemand te gaan wandelen of een gezelschapsspelletje met iemand te spelen. Interesse? Aanmelden kan via www.woonzorggroepsamen.nl/vrijwilligers