31 mei 2018

Woonzorggroep Samen en Wooncompagnie tekenen intentieverklaring voor overname Molenweid

Wooncompagnie en Woonzorggroep Samen hebben een intentieverklaring getekend voor overname van een deel van de locatie Molenweid in Wieringerwaard door Woonzorggroep Samen. Woonzorggroep Samen gaat deze locatie de komende twee jaar gebruiken als locatie voor acute zorg en overbruggingszorg. Na deze twee jaar zal de locatie, als alles volgens plan verloopt, dienen als wissellocatie voor de bewoners van Noorderlicht in Hippolytushoef omdat daar nieuwbouw zal plaatsvinden.

Lees verder

Er is steeds meer vraag naar tijdelijk verblijf. In Molenweid zijn vanaf 1 augustus cliënten welkom waarvoor een kortdurende opname nodig is en waar verbleven kan worden tot terugkeer naar huis of totdat een (definitieve) opname elders mogelijk is. Vooral cliënten met een Eerste Lijns Verblijf (ELV) indicatie kunnen hier terecht. Deze cliënten kunnen tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving verblijven, bijvoorbeeld cliënten die uitbehandeld zijn in het ziekenhuis maar nog niet naar huis kunnen.

Aanvankelijk was Woonzorggroep Samen van plan om Molenweid te verkopen. Vanwege dit plan van Samen heeft ook Wooncompagnie het besluit moeten nemen een deel van haar aanleunwoningen te verkopen. Nu Molenweid voor de komende jaren haar zorgfunctie behoud, hebben Wooncompagnie en Samen de intentie uitgesproken dat Samen een deel van de woningen van Wooncompagnie overneemt. Dit doen we omdat deze twee gebouwdelen onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn en omdat wij de beide gebouwdelen willen gaan gebruiken. Een ander deel van de woningen blijft in gebruik van de nog aanwezige zittende huurder.

“Wij zijn blij dat we met Wooncompagnie een intentieverklaring hebben kunnen tekenen voor de overname van een deel van de locatie Molenweid. Door deze koop kunnen wij beter inspelen op deze groeiende zorgvraag van kwetsbare ouderen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben,” aldus Hans Groenendijk, voorzitter Raad van Bestuur Woonzorggroep Samen.

“Wooncompagnie is gelukkig met het voornemen van Woonzorggroep Samen om locatie Molenweid een nieuwe toekomst te geven. Dit is goed voor de kern Wieringerwaard, de ouderen in de Noordkop en niet in de laatste plaats voor onze bewoners van de aanleunwoningen” aldus Stefan van Schaik, directeur-bestuurder Wooncompagnie.