05 december 2018

WarmThuis, Woonzorggroep Samen & Reigershoeve ontwikkelen opleiding verzorgende IG/helpende

WarmThuis, de Reigershoeve en Woonzorggroep Samen bieden zorg aan mensen met dementie. Zij ontwikkelen een opleiding die aansluit op hun visie en werkwijze; persoonsgerichte, liefdevolle zorg voor mensen met dementie. In plaats van op school vindt het leren vooral plaats op werkplek, met inspirerende opdrachten die opleiden tot verzorgende IG of helpende dementiezorg. Steeds gericht op een zinvolle dag voor bewoners en medewerkers die met passie kunnen werken. Studenten ontvangen een landelijk erkend diploma en komen in dienst bij een van de deelnemende zorgorganisaties. “Je bent verzekerd van een baan, nu en in de toekomst.”

Lees verder

“We ontwikkelen dit jaar een opleiding voor woonzorgbegeleiders die volledig aansluit op de visie ‘warme zorg’ van WarmThuis. Het begon allemaal met de film ‘mooi werk’ die we samen met Reigershoeve maakten. Het grote ROC Horizon College in Alkmaar zag de film, werd enthousiast en dacht; wij willen onze leerlingen opleiden om te gaan werken zoals bij WarmThuis. We maakten kennis met elkaar, hielden een inspiratiebijeenkomst en onze woonzorgbegeleiders verzorgden gastlessen op het ROC. Het vertrouwen groeide snel en ondertussen hebben we besloten in februari 2019 te starten met een opleiding nieuwe stijl. Zorgorganisaties Woonzorggroep Samen, Reigershoeve en het ROC Kop van Noord Holland sloten zich ook aan.” Aldus een woordvoerder van Warm Thuis.

Visie op leren
WarmThuis en Woonzorggroep Samen zijn deelnemer in de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Tijdens de landelijke inspiratiebijeenkomst van Radicale vernieuwing op 12 november 2018, presenteerde Warm Thuis het projectplan van de nieuwe opleiding. De inhoudsopgaaf geeft op hoofdpunten de visie op leren weer:
1. Student is vertrekpunt
2. Regie bij de student
3. Visie als vertrekpunt
4. Werkspanning geeft leerspanning
5. Leren daar waar het geleerde in de praktijk gebracht kan worden
6. Duurzaam leren, tools ontwikkelen om voorbereid te zijn op de dingen die gaan veranderen, competenties van de 21e eeuw
7. Leren en ontwikkelen doe je zelf, maar het helpt om les te krijgen en gecoacht te worden door mensen met passie voor het vak

‘Passie, lef en energie’
WarmThuis: “Wat maakt de nieuwe opleiding zo anders? In de eerste plaats gaan we ook bij de opleiding ons handelsmerk, “Passie, lef en energie” voluit inzetten.” Ambities, drijfveren en dromen van studenten zijn uitgangspunt van het nieuwe opleiden. En de bewoner is en blijft de baas in eigen huis, om dat mogelijk te maken is daar ook specifiek aandacht voor, net als voor de vraag: wat is voor bewoners een zinvolle dag?

90% in de praktijk
“In het huidige opleidingsbeleid bestaat er een (sterke) scheiding tussen daar waar geleerd wordt en daar waar gewerkt wordt. De wens om het onderwijs aan te sluiten bij de actualiteit is daardoor een grote opgave geworden. Er leven vragen als: Hoe leiden we nu het juiste personeel op, met voldoende niveau en met liefde voor het vak, maar ook zo dat de student op het moment dat hij/zij klaar is meteen de praktijk in kan? En hoe kunnen we zorgen dat de gap tussen theorie en praktijk nu eens voor altijd gedicht wordt.” Deze vraagstukken leidden WarmThuis ertoe om werving en selectie voor de opleiding zelf te doen. “En de opleiding speelt zich voor 90% af bij WarmThuis, Reigershoeve en woonzorggroep Samen.

De leerlingen doorlopen ongeveer tien thema’s die volgens ons relevant zijn (zie ook het projectplan). Bijvoorbeeld het thema ‘eten en drinken’, Een opdracht kan dan zijn: inventariseer wat de lievelingsmaaltijden van de bewoners op de woning zijn. Leer die met hulp van de naasten koken en kook vervolgens al deze maaltijden ook daadwerkelijk op de woning. Een ander voorbeeld: bij het thema ‘wie is de bewoner’ zou de opdracht kunnen zijn met onze bewoner het ouderlijk huis te bezoeken, of andere dierbare plekken uit zijn of haar verleden, waarna verslag gedaan wordt tijdens een familie-avond. En zo zijn er tientallen voorbeelden te bedenken.

De ontwikkelgroep waar vanuit WarmThuis Kirsten, Anita en Corine aan mee doen gaat dat de komende maanden doen. De inhoud van het werk is het vertrekpunt en daar bouwen we de opleiding omheen. Vervolgens gaat het ROC al onze plannen onderbrengen in het ‘landelijk kader’ en vertelt ons wat er nog mist om voor een officieel diploma in aanmerking te komen. Dus eerst de inhoud en dan pas het kader, in die volgorde.

Hartverwarmend
Het is hartverwarmend om te zien met hoeveel enthousiasme onze mensen hiermee aan de slag willen. En het is heel hoopgevend hoe een enorm groot instituut als het ROC dit project met ons wil aangaan. En het draagt beslist bij aan de missie van WarmThuis: topzorg voor alle mensen met dementie in Nederland.”