18 juni 2020

Vragen en Antwoorden Coronavirus

Binnen Samen komen veel vragen binnen over de maatregelen rondom het coronavirus. Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en wat dat betekent voor onze cliënten, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. De verscherpte maatregelen die genomen worden binnen Woonzorggroep Samen zijn conform het RIVM beleid.

Lees verder

Algemeen

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?
De belangrijkste symptomen zijn:
• koorts (boven de 38 graden);
• met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en verkoudheid.

Wat kunt u doen om verspreiding te voorkomen?
Hygiëne blijft het allerbelangrijkste:

 • Was uw handen regelmatig (minimaal 20 seconden, met stromend water en zeep):
  Om de handen goed te kunnen wassen/desinfecteren dienen geen belemmeringen zoals ringen, polshorloges en armbanden en lange mouwen aanwezig te zijn.
 • Open wondjes aan de handen of huidbeschadigingen afdekken met een waterafstotende pleister. Draag eventueel handschoenen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes of tissues (en gooi ze direct weg).

Aanvullend geldt het dringende advies om ‘géén handen te schudden’.

Testen van medewerkers en bewoners
Landelijk is er inmiddels voldoende testmateriaal beschikbaar om iedereen te kunnen testen. Ook bij Samen volgen we hierin het beleid van de GGD.

Bewoners
Bij onze bewoners testen we in principe alle bewoners met corona gerelateerde klachten (volgens protocol RIVM) om zo een besmetting te kunnen bevestigen of uit te sluiten. We werken in persoons beschermende kleding volgens de richtlijnen van het RIVM.

Geen mond op mond beademing tijdens Corona
Het coronavirus kan worden overgebracht via de luchtwegen, waardoor voorzichtigheid is geboden bij reanimaties. Het risico van overdracht bij een coronavirus besmette reanimatiepatiënt (en) bij luchtweghandelingen zoals mond-op-mond beademing is groot (bijna 100%).

Om die reden wordt door het RIVM geadviseerd om bij een reanimatie van een volwassene geen mond-op-mondbeademing meer toe te passen. Daarbij tevens het advies om alleen nog maar te kijken of er al dan niet ademhaling is en niet meer te voelen. Bij een reanimatie van een kind mag nog wel mond-op-mondbeademing worden toegepast omdat het risico op besmetting hierbij beperkt is.

Corona-unit te Molenweid gesloten
De afgelopen weken heeft Woonzorggroep Samen in Molenweid corona patiënten opgevangen met als doel het ontlasten van de ziekenhuizen en de thuiszorg. Locatie Molenweid heeft hiermee een belangrijke rol vervuld voor de Covid-patiënten die of vanuit huis kwamen of vanuit het ziekenhuis werden doorverwezen. De acute fase neemt af, waardoor de noodzaak van dergelijke corona opvangplekken terug loopt en ziekenhuizen en de thuiszorg de vraag weer goed aankunnen. De laatste patiënt in de corona-unit te Molenweid is inmiddels genezen en ontslagen. Daarmee is de corona-unit Molenweid vanaf afgelopen vrijdag gesloten.

Verhuizing Noorderlicht
De corona-unit in Molenweid blijft tot begin september beschikbaar, mocht dit nodig zijn. Daarna zal de locatie geheel ter beschikking komen voor de cliënten die gaan verhuizen vanuit Noorderlicht.

Dit betekent dat er aan de huidige planning rondom de verhuizing niets verandert. Deze vindt op zijn vroegst medio september plaats. Uiteraard hanteren we ook dan de richtlijnen van het RIVM en nemen we het besluit om te verhuizen pas als dit veilig en verantwoord is. Dat houdt in ieder geval in dat de verpleeghuizen weer voor bezoek opengesteld zijn en Molenweid niet meer in gebruik is als corona-unit.

Maatregelen op locatie

Kan bezoek gewoon komen?
Op 25 juni is tijdens de persconferentie door de minister aangekondigd dat de beperkingen van de bezoekregeling worden opgeheven. De minister benoemde daarbij dat dit verantwoord moet gebeuren en dat er maatwerk per locatie nodig is.

Onderstaande punten gelden voor alle locaties:
1. We houden 1,5 meter afstand van elkaar. Per locatie zijn de omstandigheden verschillend. Op de ene locatie is het eenvoudiger om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, dan op de andere. Zo kunt u zich voorstellen dat in de ene huiskamer gemakkelijker bezoek mogelijk is waarbij 1,5 meter afstand mogelijk is dan in de andere, waar dit misschien helemaal niet mogelijk is. We doen hierbij een beroep op uw gezonde verstand.
2. Het bezoekschema en het maximum aantal bezoekers per bewoner komt hiermee te vervallen.
3. Registratie blijft nodig. Ondanks het loslaten van de beperkingen, blijven we vanuit de overheid wel de verplichting houden om al het bezoek te registreren. Op deze manier hebben wij een goed overzicht
wie er wanneer op bezoek is geweest. De GGD vraagt dit in verband met een bron en contactonderzoek in geval van een nieuwe besmetting.
4. De RIVM vragen met betrekking tot uw gezondheid zullen we blijven stellen bij binnenkomst.
5. Bewoners mogen de locatie weer verlaten. Hierbij geldt wel de 1,5 meter afstand, het verzoek om niet naar drukke locaties te gaan en uiteraard de hygiëneregels.

In overleg met de lokale bewonersraden zijn we aan het werk om dit per locatie op een veilige manier rond te krijgen. Dit proberen we zo snel als mogelijk in te laten gaan. Dit zal uiterlijk 1 juli zijn.

Huisdieren
Het is voor bezoekers ook mogelijk om per bezoek één huisdier mee te nemen.

Zelfstandig naar buiten
Ook is het voor de bewoner mogelijk om vanaf 15 juni zelfstandig naar buiten te gaan. Dit onder bovengenoemde voorwaarden. Bewoners die zelfstandig kunnen fietsen of autorijden kunnen dit weer doen. Belangrijk hierbij is dat ze drukke situaties vermijden, hierbij valt te denken aan familiebezoek en het bezoeken van een winkel.

Uitzondering bij overlijden
Een uitzondering op de sluiting van de locaties geldt voor het bezoeken van cliënten die zich in stervensfase bevinden. Neem daarvoor contact op met de afdeling. Helaas is het niet mogelijk dat we deze persoon beschermingsmiddelen aanreiken uit de voorraad van Samen, hiervoor is onze eigen voorraad te beperkt. Mantelzorgers dienen zelf voor een mondkapje en beschermende kleding te zorgen.

Acties in het kader van welzijn
Door het coronavirus kunnen onze bewoners minder bezoek ontvangen. Om de bewoners een hart onder de riem te steken worden op al onze locaties vele hartverwarmende initiatieven genomen met het oog op het welzijn van onze bewoners. U vindt tips op onze website https://www.woonzorggroepsamen.nl/nieuws/kom-jij-ook-in-actie-voor-onze-bewoners/.

Alternatieven voor contact
In plaats van een bezoek kunt u wellicht op een andere manier contact leggen. Indien uw naaste een tablet of telefoon heeft, dan kan dit bijvoorbeeld telefonisch of door te skypen of facetimen. Dit kunnen mooie manieren zijn om deze tijd zo aangenaam mogelijk door te komen. Eind maart zijn er smartphones beschikbaar op de afdelingen om via WhatsApp te kunnen bellen.

Bellen
Bel wat vaker en langer. Kijk bijvoorbeeld samen naar een televisieprogramma en zet de telefoon op luidsprekerstand. Op deze manier blijf je verbonden met elkaar.

Luisterlijn
Iedereen in Nederland kan gebruik maken van de Luisterlijn (www.deluisterlijn.nl). Via 0900-0767. Mensen kunnen hier terecht voor een gewoon kletspraatje of een goed gesprek.

De Zilverlijn
De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen (www.ouderenfonds.nl/aanmeldenzilverlijn). Professionele vrijwilligers bellen regelmatig en bieden een luisterend oor, een gezellig praatje of een goed gesprek.

Optredens bij locaties
De richtlijn van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is voor optredens bij zorglocaties is als volgt:

Kleinschalige optredens in de binnentuin, buitenplaats of buiten op het terrein van verpleeg- en verzorgingshuizen zijn toegestaan vanaf vandaag 30 april 2020. Mits artiesten vooraf toestemming hebben gekregen van de beheerder van het verpleeg- of verzorgingstehuis. Het is niet de bedoeling dat artiesten van tevoren hun optreden promoten, want het optreden is bedoeld voor de bewoners. We doen een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de artiesten, inwoners en verzorgingshuizen om ervoor te zorgen dat het optreden geen publiek van buiten trekt.

Hoe zit het met vrijwilligers?
Dit wordt ook per 1 juli voorzichtig weer opgestart.

Gaan activiteiten op locatie door?
De dagactiviteiten zijn per maandag 8 juni weer opgestart. Hierbij worden alle hygiëne voorschriften gevolgd. Cliënten zijn hier per brief over geïnformeerd.

Per 15 juni werken we in de locaties niet meer in compartimenten. Dit betekent dat bewoners van verschillende afdelingen binnen de locatie weer gezamenlijke activiteiten mogen ondernemen. Het gaat hierbij niet om de cliënten van buiten, bijvoorbeeld voor de dagactiviteiten of vanuit de naastgelegen huurwoningen. Ook medewerkers mogen weer op verschillende compartimenten werken of bij twee werkgevers. Dit alles geldt enkel op het moment dat er geen verdenking van of besmetting met het coronavirus is.

Bij overlijden
Condoleances worden niet meer op onze locaties gehouden. Hiervoor dient een andere plek gekozen te worden. Dit om het in-en uitlopen van bezoek zoveel mogelijk tot een minimum te beperken. Uitvaartondernemers zijn hierover geïnformeerd. Daarnaast wordt medewerkers geadviseerd niet naar condoleance en uitvaartbijeenkomsten te gaan om het risico op besmetting te voorkomen.

Om dezelfde reden kunnen bewoners die zijn overleden niet meer opgebaard worden op de eigen kamer, appartement of in de locatie.

Veilig opnemen in corona-tijd
Het opnemen van cliënten in de VVT ten tijde van de coronacrisis kent meerdere
dilemma’s. Elke verplaatsing van een cliënt geeft een nieuw risico om andere cliënten of de medewerker te besmetten, dan wel om zelf besmet te raken. Aan de andere kant zijn er steeds meer cliënten voor wie het niet langer haalbaar is om thuis te blijven door bijvoorbeeld het wegvallen van dagbesteding, de minimale inzet van de thuiszorg, overbelasting of wegvallen van mantelzorg of achteruitgang in de fysieke of geestelijke situatie. Voor deze situaties is het protocol veilig opnemen opgesteld door alle ouderenzorg organisaties uit de regio.

Rondleidingen op locaties
Rondleiding op locaties door collega’s van het Bemiddelingsbureau Zorg & Wonen worden stop gezet. Er worden alleen nog rondleidingen gegeven in de huurappartementen, mits het mogelijk is om een medewerkers op locatie de rondleiding te laten doen.

Wat gebeurt er bij een besmetting op locatie?
Het aantal Corona besmettingen in ons werkgebied neemt toe. We weten uit andere regio’s waar dit eerder aan de orde was dat ook verpleeg- en verzorgingshuizen hierbij helaas niet gespaard worden. Dat is bij ons nu helaas ook het geval.

Wij begrijpen dat u zich zorgen maakt over uw naaste. Via deze brief willen we u graag informeren over het protocol dat binnen Woonzorggroep Samen gevolgd wordt in het geval van een besmetting op locatie.

Bij verdenking van besmetting
Bij een verdenking van besmetting van uw naaste nemen we telefonisch contact met u op. Uw naaste komt in isolatie in zijn of haar appartement en wordt met behulp van beschermingsmiddelen verzorgd. Hierbij moet u denken aan een mondkapje, schort en handschoenen.

Bij bewezen besmetting
Bij één bewezen besmetting op de afdeling wordt er contact gezocht met de eerste contactpersoon van de besmette bewoner. Vervolgens worden ook de eerste contactpersonen van de andere bewoners van de afdeling telefonisch op de hoogte gebracht. Ook in dit geval geldt dat de bewoner in kwestie zoveel mogelijk in isolatie verzorgd wordt.

Sprake van uitbraak
Bij twee of meer bewezen besmettingen spreken we van een uitbraak. Op de desbetreffende afdeling worden dan alle maatregelen toegepast om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te minimaliseren. De afdeling wordt dan volledig in isolatie geplaatst. Dit betekent dat bewoners niet van hun kamer af mogen en geen andere bewoners mogen bezoeken. Ook kunnen bewoners niet meer onder begeleiding van een medewerker naar buiten. Een drastische maatregel, maar wel één die noodzakelijk is om de veiligheid van onze bewoners en die van onze medewerkers zoveel mogelijk te beschermen.

Bij een uitbraak worden niet alleen de eerste contactpersonen van de afdeling geïnformeerd, maar worden alle eerste contactpersonen van de locatie geïnformeerd.

Testen van bewoners
Per 10 april zijn de RIVM richtlijnen over het testen bijgesteld, omdat er landelijk meer
testmateriaal ter beschikking is. Dit betekent dat wij vanaf nu alle bewoners testen met klachten die op een besmetting met het coronavirus kunnen duiden, ook als er al sprake van een uitbraak is. Wij gaan hierbij niet preventief alle bewoners testen, omdat de
testen pas betrouwbaar zijn op het moment dat iemand daadwerkelijk klachten
heeft.
Deze testen worden door het zorgpersoneel van Samen afgenomen. De uitslag is dan
maximaal drie dagen later bekend en zal via de verantwoordelijk behandelaar met
naasten gecommuniceerd worden.

Media
Woonzorggroep Samen doet geen uitspraken over individuele gevallen en afdelingen in de media. Wel bevestigen wij op welke locaties een uitbraak vastgesteld is. Dit publiceren wij ook op onze website www.woonzorggroepsamen.nl.

Thuiszorg en hulp in de huishouding

Kan men thuis nog wel bezoek ontvangen?
Tijdens de zorgmomenten (dus ook niet tijdens de hulp bij huishouding) zien we liever geen of zo min mogelijk bezoek bij onze cliënten. Mocht u daarnaast toch willen komen om noodzakelijke dingen te regelen, dan kan dit natuurlijk. Denkt u hierbij aan het brengen van boodschappen voor uw naaste, het ophalen en brengen van de was en eventuele huishoudelijke taken. Wel verzoeken we u dringend om dit niet te doen op het moment dat onze medewerkers bij uw naaste aan het werk zijn. Dit om hen extra te beschermen.

Daarnaast is het van belang om u aan alle voorgeschreven regels en de hygiëne maatregelen te houden, zoals de 1,5 meter afstand te houden, regelmatig handen wassen, niezen in de elleboog en neus snuiten in een papieren zakdoek

Is er bezoek aanwezig tijdens het verlenen van de zorg en/of hulp bij huishouding, dan zijn wij genoodzaakt onze medewerkers in bescherming te nemen. Dit betekent dan dat we genoodzaakt zijn de thuiszorg bij u stop te zetten.

Wat gebeurt er bij een besmetting in de thuiszorg?
Indien er sprake is van een Corona besmetting in de thuiszorg situatie, dan kijken we eerst of er een inwonende mantelzorger is die de dagelijkse zorg over kan nemen. Indien er geen inwonende mantelzorger is, dan zal een medewerker van Samen bekijken wat er echt noodzakelijk is en deze noodzakelijke zorg blijven doen om zo ook de mantelzorgers te beschermen tegen besmetting. Bij besmetting wordt de hulp in de huishouding stopgezet.

Uitbreiding diensten Wonen Plus Welzijn
Om cliënten in de thuiszorg nog beter te ondersteunen heeft Wonen Plus Welzijn zowel de maaltijdservice als de boodschappenservice uitgebreid. Daarnaast bieden zij emotionele ondersteuning voor mensen in de thuissituatie die het moeilijk hebben. Meer informatie hierover is te vinden op www.wonenpluswelzijn.nl

Overleggen

Gaan overleggen door?
Afspraken overleggen intern
Grote overleggen intern worden tot een minimum beperkt. Dit betekent:

 • Overleggen voor grote groepen medewerkers worden geannuleerd
 • Overleg telefonisch waar nodig
 • Medewerkers zijn zelf terughoudend bij het bijwonen van niet noodzakelijke overleggen
 • Het reizen tussen locaties van Samen wordt zoveel mogelijk beperkt
 • In principe gaan geplande teamoverleggen tot nader orde gewoon door. Met andere overleggen zijn we heel terughoudend, de voorzitter bepaalt in zo’n geval of dit wel of niet doorgaat.
 • De trainingen en workshops vanuit de Samen Academie zullen tot nader orde worden stilgelegd.

Overleggen met externen
Voor overleggen met externen geldt dat deze niet doorgaan, tenzij deze echt noodzakelijk zijn. Dit geldt voor overleggen bij Samen alsook voor overleggen buiten Samen.

Kan familie aanwezig zijn bij een opnamegesprek?
Ja, familie kan weer aanwezig zijn bij het opnamegesprek. Dit zal in overleg met de locatie afgestemd worden.

Medewerkers

Wat als een medewerker in een risicogebied zijn geweest, maar geen ziekteverschijnselen heeft?
Het RIVM geeft aan dat het niet nodig is om thuis te blijven als medewerkers terug keren uit een gebied waar het virus is aangetroffen als er geen gezondheidsklachten zijn. Als een medewerker zonder ziekteverschijnselen te hebben terugkeert vanuit een risicogebied, neemt hij of zij voor de zekerheid telefonisch contact op met de leidinggevende om te bespreken of hij of zij kan komen werken of thuis moet blijven.

Wanneer moet een medewerker thuisblijven?
Zolang er geen sprake is van onderstaande verschijnselen adviseren we, alsook de bracheorganisatie Actiz en het RIVM, gewoon naar het werk te gaan.

Verschijnselen wanneer een medewerker thuis moet blijven (in overleg met de leidinggevende):

 • Is er contact geweest met iemand met een corona infectie of is iemand in een risicogebied geweest en zijn er milde klachten
 • Heeft de medewerker klachten van verkoudheid, hoesten of benauwdheid in combinatie met koorts (> 38,0 graden)?

Kantoormedewerkers
De nieuwe landelijke richtlijn is om zoveel mogelijk thuis te werken. Kantoormedewerkers overleggen met hun leidinggevende hoe dit ingevuld wordt.

Wat als een medewerker ziekteverschijnselen vertoont?
Kijk voor een actueel overzicht van de risicogebieden op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.

Als iemand ziekteverschijnselen vertoont en in een risicogebied is geweest en/of contact heeft gehad met een corona-patiënt, dan meldt de medewerker dit bij de leidinggevende. De medewerker blijft thuis en neemt direct telefonisch contact op met de huisarts. Als de ziekteverschijnselen zich voor het eerst voordoen terwijl de medewerker op het werk is, dan wordt dit gemeld bij de leidinggevende (indien mogelijk telefonisch), de medewerker gaat direct naar huis, vermijdt contact met anderen en contacteert telefonisch direct de eigen huisarts. Verder zijn de gebruikelijke regels die gelden in geval van ziekte van toepassing.
Tevens bedenkt de medewerker als hij of zij thuis is welke collega’s recent in de nabijheid zijn geweest. Dit wordt telefonisch doorgegeven aan de leidinggevende.

Wat als een medewerker in quarantaine of isolatie moet?
Van isolatie is sprake als iemand zelf ziek is, en geldt wat hierboven al is opgemerkt. Van quarantaine is sprake als iemand zelf niet ziek is, maar in contact is geweest met een patiënt met een bewezen infectie. Meestal is er sprake van thuisquarantaine. De medewerker moet dan thuis blijven totdat zeker is dat hij of zij niet besmettelijk is voor anderen. Of iemand in quarantaine moet wordt beslist door huisarts of GGD, dat kan medewerker niet zelf beslissen. Bij quarantaine wordt het loon gewoon doorbetaald.

Wat als een medewerker niet naar het werk wil komen, omdat hij of zij bang is besmet te raken?
Er is op dit moment geen reden om extra bang te zijn voor besmetting als medewerkers naar het werk komen. Als een medewerker toch bang is, neemt hij of zij telefonisch contact op met de leidinggevende om dit te bespreken. Medewerkers kunnen alleen thuis blijven, als dat met de leidinggevende is afgesproken. Als er wel een extra risico is voor besmetting, dan zal de organisatie medewerkers daarover informeren. Wij zullen dan tevens meedelen of wij het nodig vinden dat medewerkers thuis blijven. In dat geval zal de organisatie het loon gewoon doorbetalen.

Wat als een medewerkers zijn of haar kind van school of crèche moet ophalen in verband met het virus?
Als de school of crèche sluit en de medewerker met spoed hun kind(eren) op moet halen, heeft de medewerker recht op calamiteitenverlof en wordt het loon doorbetaald. Eventueel ook nog de volgende dag, als de school of crèche gesloten blijft, en er op zo’n korte termijn geen oppas te vinden is. De medewerker bespreekt dit wel eerst met de leidinggevende.

Wat als de medewerker een ziek kind of familielid moet verzorgen?
Als een medewerker de noodzakelijke verzorging op zich moet nemen bij ziekte van een persoon als omschreven in de Wet arbeid en zorg (familieleden etc.) zijn de bij ons geldende regels met betrekking tot kortdurend zorgverlof van toepassing. Als de ziekte het coronavirus betreft, meld de medewerker dit bij de leidinggevende. De medewerker blijft thuis en neemt direct telefonisch contact op met de huisarts.

Kan een medewerker blijven werken ook als zijn of haar partner/ gezinslid in een risicogroep valt?
Op dit moment kan de medewerker gewoon blijven werken. De medewerker houdt zich wel goed aan alle hygiëne maatregelen en vermijdt onnodige contacten met externen. Ook verzoeken wij de medewerker nadrukkelijk om hier ook in de privé situatie rekening mee te houden en terughoudend te zijn in sociale contacten. Mocht de medewerker toch twijfels hebben, dan bespreekt hij of zij dit met de leidinggevende.

Hoe zit het met flexwerken?
Flexwerkers werken zoveel mogelijk op één locatie / afdeling.

Levering goederen

Hoe zit het met de levering van rolstoelen?
Algemeen:

 • De rolstoel leveranciers komen niet meer op de afdeling.
 • Rolstoelen worden afgeleverd bij de ingang en er wordt melding gedaan dat de stoelen er zijn.
 • Reparatie van rolstoelen gebeurt niet op de afdeling. Er wordt gebeld dat reparateur er is, afdeling wordt dan verzocht om de stoel zonder cliënt naar beneden te brengen.
 • Voor inzetten van de rolstoel deze reinigen. Gebruik hierbij handschoenen.

Magnushof specifiek:

 • Retour stoelen worden gemarkeerd en door medewerkers van Samen klaar gezet in de gang bij de kantoortuin.
 • Nieuwe rolstoelen worden geleverd in de kast bij de kantoortuin.
 • Bij levering van de rolstoelen wordt er een melding gedaan naar de afdeling of de behandelaars.

Communicatie & Contactpersonen

Hoe verloopt de communicatie over het coronavirus?
Alle communicatie over het coronavirus verloopt via het coronateam (intern) en de afdeling Marketing en Communicatie (extern).

Maatregelen veranderen als de situatie verandert. Uiteraard houden we iedereen hier zo goed mogelijk van op de hoogte.

Contact met cliënten & familie
Er komen veel telefoontjes binnen bij het Samen Contact Centrum (SCC) van bezorgde familie/vrienden/buren en kennissen van cliënten. Het SCC verbindt alleen 1e contactpersonen door naar de afdelingen (EVV) en verzoekt overige bellers om contact op te nemen met de 1e contactpersoon.

Informatie vanuit de zorg verloopt immers alleen via de 1e contactpersonen en op deze manier proberen de collega’s van het SCC de zorg zoveel mogelijk te ontlasten.

Eerste contactpersonen kunnen ook Carenzorgt inzetten om informatie met andere betrokkenen te delen.