27 maart 2020

Vragen en Antwoorden Coronavirus

Binnen Samen komen veel vragen binnen over de maatregelen rondom het coronavirus. Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en wat dat betekent voor onze cliënten, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. De verscherpte maatregelen die genomen worden binnen Woonzorggroep Samen zijn conform het RIVM beleid.

Lees verder

Algemeen

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?
De belangrijkste symptomen zijn:
• koorts (boven de 38 graden);
• met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en verkoudheid.

Wat kunt u doen om verspreiding te voorkomen?
Hygiëne blijft het allerbelangrijkste:

 • Was uw handen regelmatig (minimaal 20 seconden, met stromend water en zeep):
  Om de handen goed te kunnen wassen/desinfecteren dienen geen belemmeringen zoals ringen, polshorloges en armbanden en lange mouwen aanwezig te zijn.
 • Open wondjes aan de handen of huidbeschadigingen afdekken met een waterafstotende pleister. Draag eventueel handschoenen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes of tissues (en gooi ze direct weg).

Aanvullend geldt het dringende advies om ‘géén handen te schudden’.

Hoe zit het met de berichten over zelftesten?
Op dit moment kunnen we de bron van deze berichten niet achterhalen en ze dus niet op juistheid controleren. We volgen de richtlijnen van het RIVM, GGD’s en Actiz en zullen de in Nederland geldende richtlijnen en protocollen aanhouden.

Geen mond op mond beademing tijdens Corona
Het coronavirus kan worden overgebracht via de luchtwegen, waardoor voorzichtigheid is geboden bij reanimaties. Het risico van overdracht bij een coronavirus besmette reanimatiepatiënt (en) bij luchtweghandelingen zoals mond-op-mond beademing is groot (bijna 100%).

Om die reden wordt door het RIVM geadviseerd om bij een reanimatie van een volwassene geen mond-op-mondbeademing meer toe te passen. Daarbij tevens het advies om alleen nog maar te kijken of er al dan niet ademhaling is en niet meer te voelen. Bij een reanimatie van een kind mag nog wel mond-op-mondbeademing worden toegepast omdat het risico op besmetting hierbij beperkt is.

Molenweid ingericht als corona-unit
Vanuit de regionale zorgorganisaties is de oproep gedaan voor een noodlocatie voor corona patiënten in de Kop van Noord-Holland. Afgelopen maandag is door de Raad van Bestuur besloten dat Molenweid te Wieringerwaard deels ingericht gaat worden als tijdelijke noodlocatie voor corona patiënten. Voluit heet de locatie straks: VVT Covid-unit Noord-Holland-Noord, locatie Molenweid.

Vanaf maandag 30 maart zal een deel van Molenweid gereed zijn om corona patiënten te ontvangen. In Molenweid is op de begane grond een aparte vleugel ingericht bestaande uit 8 appartementen. Hier is in eerste instantie plek voor 8 corona patiënten met een mogelijke uitbreiding naar 16 patiënten. We beginnen maandag met de opvang van maximaal 4 patiënten en zullen dit dan naar verwachting snel uitbouwen naar 8 cliënten.

Wie gaan hier werken?
Achter de schermen is geïnventariseerd wie er vanuit de interne teams hier naartoe geplaatst kunnen worden. Daarnaast is er extern gezocht naar extra krachten om onze teams te versterken.

Voor wie is de Covid-unit?
Op deze afdeling liggen mensen die positief getest zijn op het coronavirus. Dit kunnen patiënten zijn die vanuit het ziekenhuis doorgestuurd worden, omdat zij aan de beterende hand zijn, maar nog niet naar huis kunnen. Het kunnen ook patiënten zijn die niet langer thuis verzorgd kunnen worden.

Strikte isolatie
De vleugel in Molenweid wordt strikt geïsoleerd van de rest van het gebouw en heeft een eigen ingang. De medewerkers die op deze afdeling komen werken dragen continu beschermende kleding, handschoenen en een mondmasker. Dit omdat alle patiënten immers positief getest zijn op het coronavirus.

Bezoek
Net als voor alle andere locaties geldt ook hier dat er geen bezoekers toegelaten zullen worden. Als een cliënt zich in de overlijdensfase bevindt, dan hanteren we voor bezoek individueel maatwerk, waarbij uiteraard geen risico op besmetting van medewerkers mag worden gelopen.

Verhuizing Noorderlicht
De veiligheid van onze bewoners en medewerkers staat te allen tijde voorop. Graag willen we benadrukken dat de verhuizing van de bewoners van Noorderlicht niet plaats zal vinden, zolang er op dat moment nog sprake is van een gesloten deuren beleid voor zorginstellingen.

We gaan wel door met de voorbereidingen voor de verhuizing die gepland staat van 11 tot en met 15 mei, zodat we een en ander snel weer op kunnen pakken op het moment dat de situatie dit weer toelaat.

Maatregelen op locatie

Kan bezoek gewoon komen?
NEE. Per 19 maart is landelijk besloten dat alle verpleeg- en zorglocaties in Nederland hun deuren moeten sluiten voor bezoekers. Zo moet de verdere verspreiding van het Coronavirus worden tegengegaan. Om deze reden zijn ook bij Samen de deuren van de verpleeg- en zorglocaties dicht voor mensen van buitenaf. We begrijpen dat deze maatregel heel ingrijpend is voor zowel bewoners als familieleden, maar we realiseren ons dat we niet anders kunnen, de gezondheid van cliënten en medewerkers gaat boven alles. Het is dus niet mogelijk om onze verpleeg- en zorglocaties te bezoeken. Alleen medewerkers mogen met bewoners een blokje om lopen.

De locaties Magnushof, De Elshof, Parkhuis, De Bron, De Zandstee, Kapellehof, De Trambaan, Maria Mater, Noorderlicht en Lelypark zijn vanaf heden gesloten voor bezoek. Deze maatregel geldt ook voor Molenweid, de nieuwe ELV locatie Ruysdael in Schagen en revalidatieafdeling ’t Hoog in Magnushof.

Uitzondering bij overlijden
Een uitzondering op de sluiting van de locaties geldt voor het bezoeken van cliënten die zich in stervensfase bevinden. Neem daarvoor contact op met de afdeling. Helaas is het niet mogelijk dat we deze persoon beschermingsmiddelen aanreiken uit de voorraad van Samen, hiervoor is onze eigen voorraad te beperkt. Mantelzorgers dienen zelf voor een mondkapje en beschermende kleding te zorgen.

Alternatieven voor contact
In plaats van een bezoek kunt u wellicht op een andere manier contact leggen. Indien uw naaste een tablet of telefoon heeft, dan kan dit bijvoorbeeld telefonisch of door te skypen of facetimen. Dit kunnen mooie manieren zijn om deze tijd zo aangenaam mogelijk door te komen. Eind maart zijn er smartphones beschikbaar op de afdelingen om via WhatsApp te kunnen bellen.

Bellen
Bel wat vaker en langer. Kijk bijvoorbeeld samen naar een televisieprogramma en zet de telefoon op luidsprekerstand. Op deze manier blijf je verbonden met elkaar.

Luisterlijn
Iedereen in Nederland kan gebruik maken van de Luisterlijn (www.deluisterlijn.nl). Via 0900-0767. Mensen kunnen hier terecht voor een gewoon kletspraatje of een goed gesprek.

De Zilverlijn
De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen (www.ouderenfonds.nl/aanmeldenzilverlijn). Professionele vrijwilligers bellen regelmatig en bieden een luisterend oor, een gezellig praatje of een goed gesprek.

Boodschappen, post en was cliënten
We weten dat familie en vrienden vaak boodschappen of de post meenemen voor bewoners of de was doen. U kunt dit blijven doen, graag zelfs. U kunt afspraken maken met de contactverzorgende voor het ophalen en afleveren van boodschappen en de was bij de ingang van de locatie (tijdens kantoortijden). Bij een verdenking of besmetting van het coronavirus zullen de extra hygiëne maatregelen gecommuniceerd worden met de familie.

Hoe zit het met vrijwilligers?
Voor vrijwilligers hanteren we een terughoudend beleid; wanneer zij geheel risicovrij zijn dan kunnen zij in overleg met de locatie ingezet worden.

Gaan activiteiten op locatie door?
Activiteiten houden we beperkt en vinden alleen nog plaats op locatie. Vanuit Samen organiseren we tot nader orde geen externe uitjes voor cliënten.

Dagactiviteiten voor de nog thuiswonende cliënten
Deze zullen niet meer plaatsvinden. Contactpersonen van de dagactiviteiten zijn hier apart over geïnformeerd. Echter, als deze maatregel teveel ontwrichtend blijkt te zijn voor het thuisfront, dan zal hier per individu naar een oplossing gekeken worden.

Fitness
Ook de fitness wordt per direct gesloten voor iedereen, dus ook abonnementhouders en personeelsleden.

Hoe zit het met restaurants en ontmoetingsruimtes op locatie?
Vanaf zaterdag 14 maart wordt restaurant De Ontmoeting in Magnushof gesloten. Bewoners en hun bezoek kunnen hier dan niet meer terecht. Medewerkers kunnen op kantoor of de afdeling hun lunch nuttigen.

Vanaf dinsdag 17 maart wordt ook het gezamenlijk eten op andere locaties zoveel mogelijk teruggeschroefd. Dit betekent dat er niet meer in de gezamenlijke ruimtes gegeten wordt. Bewoners van de aanleunwoningen en huurders in de locaties zullen hierover ook geïnformeerd worden. Doorlopen naar de aanleunwoningen zijn zoveel mogelijk afgeschermd. Medewerkers werken zoveel mogelijk in compartimenten. Dat geldt ook voor de te houden activiteiten en stamtafels. Niet meer locatie breed, maar per kleine groepen/afdelingen.

Bij overlijden
Condoleances worden niet meer op onze locaties gehouden. Hiervoor dient een andere plek gekozen te worden. Dit om het in-en uitlopen van bezoek zoveel mogelijk tot een minimum te beperken. Uitvaartondernemers zijn hierover geïnformeerd. Daarnaast wordt medewerkers geadviseerd niet naar condoleance en uitvaartbijeenkomsten te gaan om het risico op besmetting te voorkomen.

Om dezelfde reden kunnen bewoners die zijn overleden niet meer opgebaard worden op de eigen kamer, appartement of in de locatie.

Rondleidingen op locaties
Rondleiding op locaties door collega’s van het Bemiddelingsbureau Zorg & Wonen worden stop gezet. Er worden alleen nog rondleidingen gegeven in de huurappartementen, mits het mogelijk is om een medewerkers op locatie de rondleiding te laten doen.

Wat gebeurt er bij een besmetting op locatie?
Bij een coronaverdenking wordt de gehele afdeling op de locatie uit voorzorg in quarantaine gezet. Bij bevestiging van het coronavirus gaat de gehele locatie in isolatie. Magnushof rekenen we hierbij als één locatie. Als een bewoner/cliënt 24 uur klachtenvrij is, dan wordt de quarantaine opgeheven. Volgens de richtlijnen bij besmetting werken we met beschermende kleding (inclusief handschoenen en masker).

Thuiszorg en hulp in de huishouding

Kan men thuis nog wel bezoek ontvangen?
Zoals aangegeven zien we liever geen of zo min mogelijk bezoek bij onze cliënten. In ieder geval niet tijdens de zorgmomenten (dus ook niet tijdens de hulp bij huishouding). Mocht u daarnaast toch willen komen om noodzakelijke dingen te regelen, dan kan dit natuurlijk. Denkt u hierbij aan het brengen van boodschappen voor uw naaste, het ophalen en brengen van de was en eventuele huishoudelijke taken. Wel verzoeken we u dringend om dit niet te doen op het moment dat onze medewerkers bij uw naaste aan het werk zijn. Dit om hen extra te beschermen.

Daarnaast is het van belang om u aan alle voorgeschreven regels en de hygiëne maatregelen te houden, zoals de 1,5 meter afstand te houden, regelmatig handen wassen, niezen in de elleboog en neus snuiten in een papieren zakdoek

Is er bezoek aanwezig tijdens het verlenen van de zorg en/of hulp bij huishouding, dan zijn wij genoodzaakt onze medewerkers in bescherming te nemen. Dit betekent dan dat we genoodzaakt zijn de thuiszorg bij u stop te zetten.

Wat gebeurt er bij een verdenking van besmetting in de thuiszorg?
Indien er in de thuiszorgsituatie sprake is van een verdenking van of besmetting met het coronavirus dan werken we met persoonlijke beschermingsmiddelen, waarbij alle extra hygiëne maatregelen nauw worden opgevolgd.

Wat gebeurt er bij een besmetting in de thuiszorg?
Indien er sprake is van een Corona besmetting in de thuiszorg situatie, dan kijken we eerst of er een inwonende mantelzorger is die de dagelijkse zorg over kan nemen. Indien er geen inwonende mantelzorger is, dan zal een medewerker van Samen bekijken wat er echt noodzakelijk is en deze noodzakelijke zorg blijven doen om zo ook de mantelzorgers te beschermen tegen besmetting. Bij besmetting wordt de hulp in de huishouding stopgezet.

Uitbreiding diensten Wonen Plus Welzijn
Om cliënten in de thuiszorg nog beter te ondersteunen heeft Wonen Plus Welzijn zowel de maaltijdservice als de boodschappenservice uitgebreid. Daarnaast bieden zij emotionele ondersteuning voor mensen in de thuissituatie die het moeilijk hebben. Meer informatie hierover is te vinden op www.wonenpluswelzijn.nl

Overleggen

Gaan overleggen door?
Afspraken overleggen intern
Grote overleggen intern worden tot een minimum beperkt. Dit betekent:

 • Overleggen voor grote groepen medewerkers worden geannuleerd
 • Overleg telefonisch waar nodig
 • Medewerkers zijn zelf terughoudend bij het bijwonen van niet noodzakelijke overleggen
 • Het reizen tussen locaties van Samen wordt zoveel mogelijk beperkt
 • In principe gaan geplande teamoverleggen tot nader orde gewoon door. Met andere overleggen zijn we heel terughoudend, de voorzitter bepaalt in zo’n geval of dit wel of niet doorgaat.
 • De trainingen en workshops vanuit de Samen Academie zullen tot nader orde worden stilgelegd.

Overleggen met externen
Voor overleggen met externen geldt dat deze niet doorgaan, tenzij deze echt noodzakelijk zijn. Dit geldt voor overleggen bij Samen alsook voor overleggen buiten Samen.

Gaan de Multidisciplinaire overleggen (MDO) nog door?
MDO’s worden alleen nog in beperkte samenstelling gehouden. Dit betekent in klein teamverband, zonder aanwezigheid van familie. Eerste contactpersonen worden op de hoogte gebracht van de besproken punten.

Medewerkers

Wat als een medewerker in een risicogebied zijn geweest, maar geen ziekteverschijnselen heeft?
Het RIVM geeft aan dat het niet nodig is om thuis te blijven als medewerkers terug keren uit een gebied waar het virus is aangetroffen als er geen gezondheidsklachten zijn. Als een medewerker zonder ziekteverschijnselen te hebben terugkeert vanuit een risicogebied, neemt hij of zij voor de zekerheid telefonisch contact op met de leidinggevende om te bespreken of hij of zij kan komen werken of thuis moet blijven.

Wanneer moet een medewerker thuisblijven?
Zolang er geen sprake is van onderstaande verschijnselen adviseren we, alsook de bracheorganisatie Actiz en het RIVM, gewoon naar het werk te gaan.

Verschijnselen wanneer een medewerker thuis moet blijven (in overleg met de leidinggevende):

 • Is er contact geweest met iemand met een corona infectie of is iemand in een risicogebied geweest en zijn er milde klachten
 • Heeft de medewerker klachten van verkoudheid, hoesten of benauwdheid in combinatie met koorts (> 38,0 graden)?

Kantoormedewerkers
De nieuwe landelijke richtlijn is om zoveel mogelijk thuis te werken. Kantoormedewerkers overleggen met hun leidinggevende hoe dit ingevuld wordt.

Wat als een medewerker ziekteverschijnselen vertoont?
Kijk voor een actueel overzicht van de risicogebieden op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.

Als iemand ziekteverschijnselen vertoont en in een risicogebied is geweest en/of contact heeft gehad met een corona-patiënt, dan meldt de medewerker dit bij de leidinggevende. De medewerker blijft thuis en neemt direct telefonisch contact op met de huisarts. Als de ziekteverschijnselen zich voor het eerst voordoen terwijl de medewerker op het werk is, dan wordt dit gemeld bij de leidinggevende (indien mogelijk telefonisch), de medewerker gaat direct naar huis, vermijdt contact met anderen en contacteert telefonisch direct de eigen huisarts. Verder zijn de gebruikelijke regels die gelden in geval van ziekte van toepassing.
Tevens bedenkt de medewerker als hij of zij thuis is welke collega’s recent in de nabijheid zijn geweest. Dit wordt telefonisch doorgegeven aan de leidinggevende.

Wat als een medewerker in quarantaine of isolatie moet?
Van isolatie is sprake als iemand zelf ziek is, en geldt wat hierboven al is opgemerkt. Van quarantaine is sprake als iemand zelf niet ziek is, maar in contact is geweest met een patiënt met een bewezen infectie. Meestal is er sprake van thuisquarantaine. De medewerker moet dan thuis blijven totdat zeker is dat hij of zij niet besmettelijk is voor anderen. Of iemand in quarantaine moet wordt beslist door huisarts of GGD, dat kan medewerker niet zelf beslissen. Bij quarantaine wordt het loon gewoon doorbetaald.

Wat als een medewerker niet naar het werk wil komen, omdat hij of zij bang is besmet te raken?
Er is op dit moment geen reden om extra bang te zijn voor besmetting als medewerkers naar het werk komen. Als een medewerker toch bang is, neemt hij of zij telefonisch contact op met de leidinggevende om dit te bespreken. Medewerkers kunnen alleen thuis blijven, als dat met de leidinggevende is afgesproken. Als er wel een extra risico is voor besmetting, dan zal de organisatie medewerkers daarover informeren. Wij zullen dan tevens meedelen of wij het nodig vinden dat medewerkers thuis blijven. In dat geval zal de organisatie het loon gewoon doorbetalen.

Wat als een medewerkers zijn of haar kind van school of crèche moet ophalen in verband met het virus?
Als de school of crèche sluit en de medewerker met spoed hun kind(eren) op moet halen, heeft de medewerker recht op calamiteitenverlof en wordt het loon doorbetaald. Eventueel ook nog de volgende dag, als de school of crèche gesloten blijft, en er op zo’n korte termijn geen oppas te vinden is. De medewerker bespreekt dit wel eerst met de leidinggevende.

Wat als de medewerker een ziek kind of familielid moet verzorgen?
Als een medewerker de noodzakelijke verzorging op zich moet nemen bij ziekte van een persoon als omschreven in de Wet arbeid en zorg (familieleden etc.) zijn de bij ons geldende regels met betrekking tot kortdurend zorgverlof van toepassing. Als de ziekte het coronavirus betreft, meld de medewerker dit bij de leidinggevende. De medewerker blijft thuis en neemt direct telefonisch contact op met de huisarts.

Kan een medewerker blijven werken ook als zijn of haar partner/ gezinslid in een risicogroep valt?
Op dit moment kan de medewerker gewoon blijven werken. De medewerker houdt zich wel goed aan alle hygiëne maatregelen en vermijdt onnodige contacten met externen. Ook verzoeken wij de medewerker nadrukkelijk om hier ook in de privé situatie rekening mee te houden en terughoudend te zijn in sociale contacten. Mocht de medewerker toch twijfels hebben, dan bespreekt hij of zij dit met de leidinggevende.

Hoe zit het met flexwerken?
Flexwerkers werken zoveel mogelijk op één locatie / afdeling.

Reizen

Mogen medewerkers nog reizen naar het buitenland?
Voor medewerkers die met cliënten werken, houden we binnen Samen de landelijke maatregel aan om niet naar het buitenland te reizen. Is er een urgente reden om dit wel te doen, dan dient de medewerker hierover met de leidinggevende in contact te gaan. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 31 maart.

Indien een medewerker er, na overleg met de leidinggevende, geen dringende reden heeft en er voor kiest om alsnog weg te gaan, dan leggen we dit vast in het medewerkersdossier. Als de medewerker terugkomt met ziekteverschijnselen, dan gelden eerdergenoemde afspraken. Zonder ziekteverschijnselen dient er eerst met de leidinggevende contact te zijn geweest alvorens iemand kan starten.
Kantoormedewerkers verzoeken we nadrukkelijk om zich hier ook aan te houden.

Wordt een geannuleerde reis vergoed?
Er wordt een landelijke annuleringsregeling verwacht. Deze zullen we ruimhartig toepassen. Indien er nu financiële problemen zijn, kan er een voorschot worden gegeven. De insteek hierbij blijft wel dat medewerkers eerst moeten proberen om de reis om te boeken en aanspraak op hun annuleringsverzekering te doen. Als zij aan kunnen tonen dat dit niet lukt, zullen we de landelijke annuleringsregeling ruimhartig toepassen. Gaan medewerkers toch, dan zijn de consequenties voor hen zelf: twee weken verlof na thuiskomst of onbetaald verlof.

Leerlingen

Kunnen leerlingen gewoon naar school?
De ROC’s /HBO’s hebben hard gewerkt om de lesdagen om te zetten naar digitaal onderwijs. Dit betekent dat veel leerlingen en stagiaires thuis aan het werk kunnen met vervangende opdrachten of met digitale lessen via” Meet”.

Nu het onderwijs weer gestart is, is het verzoek om rekening te houden met de digitale lesmomenten van de leerling en stagiaire. Leerlingen mogen hun lestijdvergoeding weer schrijven, wanneer zij een hele lesdag digitaal onderwijs volgen.

Als de leerling niet een hele lesdag bezig is met school, kunnen zij de resterende uren inzetten in de zorg. Tevens is er ruimte om te schuiven met de lestijdvergoeding. Als de zorg het niet toelaat om een lesdag uitgeroosterd te worden, dan kan de lestijdvergoeding op een andere moment van de week in het rooster gezet worden. De leerling/stagiaire moet dit wel met school afstemmen met de vraag of een digitale les op een ander moment ingehaald kan worden. Wanneer het echt niet mogelijk is om onderwijs te volgen, dan kun je dit doorgeven aan de Samen Academie. De Samen Academie zal dan contact opnemen met school om te kijken naar andere onderwijsalternatieven.

Levering goederen
Hoe zit het met de levering van rolstoelen?
Algemeen:

 • De rolstoel leveranciers komen niet meer op de afdeling.
 • Rolstoelen worden afgeleverd bij de ingang en er wordt melding gedaan dat de stoelen er zijn.
 • Reparatie van rolstoelen gebeurt niet op de afdeling. Er wordt gebeld dat reparateur er is, afdeling wordt dan verzocht om de stoel zonder cliënt naar beneden te brengen.
 • Voor inzetten van de rolstoel deze reinigen. Gebruik hierbij handschoenen.

Magnushof specifiek:

 • Retour stoelen worden gemarkeerd en door medewerkers van Samen klaar gezet in de gang bij de kantoortuin.
 • Nieuwe rolstoelen worden geleverd in de kast bij de kantoortuin.
 • Bij levering van de rolstoelen wordt er een melding gedaan naar de afdeling of de behandelaars.

Communicatie & Contactpersonen

Hoe verloopt de communicatie over het coronavirus?
Alle communicatie over het coronavirus verloopt via het coronateam (intern) en de afdeling Marketing en Communicatie (extern).

Maatregelen veranderen als de situatie verandert. Uiteraard houden we iedereen hier zo goed mogelijk van op de hoogte.

Contact met cliënten & familie
Er komen veel telefoontjes binnen bij het Samen Contact Centrum (SCC) van bezorgde familie/vrienden/buren en kennissen van cliënten. Het SCC verbindt alleen 1e contactpersonen door naar de afdelingen (EVV) en verzoekt overige bellers om contact op te nemen met de 1e contactpersoon.

Informatie vanuit de zorg verloopt immers alleen via de 1e contactpersonen en op deze manier proberen de collega’s van het SCC de zorg zoveel mogelijk te ontlasten.

Eerste contactpersonen kunnen ook Carenzorgt inzetten om informatie met andere betrokkenen te delen.