18 juni 2021

Verbouwing Maria Mater gaat van start!

Onlangs heeft de gemeente Hollands Kroon ons de benodigde vergunning verstrekt om van start te gaan met de verbouwing van Maria Mater. Een belangrijke stap in het toekomstbestendig maken van de zorg in de locatie Maria Mater voor ’t Veld. Vanaf 21 juni gaan de bouwwerkzaamheden van start.

Lees verder

Het afgelopen jaar heeft Woonzorggroep Samen haar aanbod in Maria Mater naast huur en thuiszorg uitgebreid met langdurige zorg. Dit betekent dat er nu ook 24/7 zorg verleend wordt aan bewoners die dit nodig hebben. Op deze manier ontstaat er een mix aan bewoners met een langdurige zorgvraag, bewoners met een thuiszorgvraag en huurders die samen wonen in Maria Mater. Onder deze bewoners varieert als vanzelfsprekend de zorgvraag van ouderen die (nog) geen zorg nodig hebben tot ouderen met een zwaardere zorgvraag. Alles met als doel om de ouderen, zolang als redelijkerwijs mogelijk, in de voor hun vertrouwde omgeving van ’t Veld te laten wonen.

Werken in buurtjes
Binnen Maria Mater gaan we werken met het wonen in buurtjes.
Elk buurtje bestaat straks uit een eigen buurtkamer en ontmoetingsruimte, deze
ruimten zijn centraal gelegen op de verschillende verdiepingen. Hier is alle
gelegenheid om elkaar op laagdrempelige wijze te ontmoeten. Er is ruimte voor
spontane ontmoeting, afgewisseld met georganiseerde activiteiten.
Met elkaar brengen we het wonen in een buurtje tot leven,
van bewoner tot medewerker en van mantelzorger tot vrijwilliger, iedereen
draagt bij. Om deze buurtjes te realiseren gaan we inpandig verbouwen en
realiseren we nieuwe appartementen in de vleugel rechts van de ingang.


Bouwterrein inrichten en start sloopwerkzaamheden
In de week van 21 juni zal het bouwterrein rondom Maria Mater ingericht worden. Dit betekent dat een deel afgezet zal worden met hekken, er wordt materiaal opgeslagen en er komt een bouwkeet. Deze
aanpassingen worden gedaan aan de achterzijde van Maria Mater. Vervolgens gaan in de week van 28 juni de sloopwerkzaamheden van start. Dit betreft de werkzaamheden aan de vleugel rechts van de hoofdingang. Deze vleugel wordt van binnenuit gesloopt en vervolgens weer opgebouwd. Hierin
worden nieuwe appartementen gerealiseerd. Deze appartementen zijn nodig om het
aantal appartementen in Maria Mater gelijk te laten zijn. De verwachting is dat we deze fase van de bouw tegen het einde van dit jaar af zullen ronden.

Parkeren
Door het bouwterrein zijn er tijdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar bij Maria Mater. We hebben ons personeel verzocht met de fiets te komen of de auto verder weg van Maria Mater te parkeren. Op die manier laten we voldoende ruimte te laten voor de bewoners van de aanleunwoningen naast Maria Mater, Oranjehof en de Oranjelaan. Hiermee hopen we de parkeeroverlast voor eenieder tot een minimum te beperken.

Communicatie
De aanpassingen die wij gaan doen aan Maria Mater hebben alles te maken met het voorbereid zijn op de toekomst voor mensen met een complexe zorgvraag. Wij kijken erg uit naar het resultaat. Mocht u ergens tegenaan lopen of vragen voor ons hebben, neem dan contact op via Verbouw.mariamater@wzgsamen.nl.