17 november 2020

Van vergrijzing naar vernieuwing in de Kop van Noord-Holland

​Woonzorggroep Samen tekende samen met andere partijen in de regio de intentieverklaring "Van vergrijzing naar vernieuwing in de Kop van Noord-Holland"

Lees verder

"Alleen al de komende vijf jaar moeten er in het hele land 25.000 extra verpleeghuisplaatsen bijkomen, zeggen de zorgverzekeraars. Dat zijn er echt heel veel. Dat geeft ook de urgentie weer van waar we voor staan. Ook in de Noordkop zullen we extra verpleeghuiszorg moeten organiseren", aldus bestuurder Hans Groenendijk van Woonzorggroep Samen.

Lees hier de intentieverklaring.