12 februari 2020

Twee nieuwe leden Raad van Toezicht

Per 1 januari 2020 heeft de Raad van Toezicht (RvT) van Woonzorggroep Samen twee nieuwe leden; de heer Verschoor en mevrouw Boekweit. De RvT is belast met het toezicht op de Raad van Bestuur van Woonzorggroep Samen. Daarnaast heeft de RvT tot taak Woonzorggroep Samen te adviseren over alle onderwerpen die voor de organisatie van belang zijn.

Lees verder

De Raad van Toezicht kent nu de volgende samenstelling:

mw. E.M. (Dineke) ten Hoorn Boer (voorzitter)
mw. M.J.M. (Marja) van Wuijtswinkel
dhr. R.C.P. (Ronald) Bruins
dhr. J. (Hans) Verschoor (beoogd voorzitter)
mw. D.P.M. (Frieda) Boekweit

Mw. D.P.M. (Frieda) Boekweit (1962) is sinds 2009 Directeur Informatievoorziening, Financiën & Control van de stichting Antoni van Leeuwenhoek (waartoe onder andere het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het Nederlandse Kankerinstituut behoren). Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht van de stichting Kleinschalig Wonen Westwoud. Mevr. Boekweit zal bij Woonzorggroep Samen tevens zitting nemen in de auditcommissie.

Dhr. J. (Hans) Verschoor (1954) heeft veel ervaring in leidinggevende en toezichthoudende functies in zowel het onderwijs als de gezondheidszorg (met name de GGZ). In zijn laatste functie was hij Voorzitter van het College van Bestuur van het Atlas College. Dhr. Verschoor is op dit moment nog voorzitter ALR commissie coöperatieve vernieuwing Rabobank en voorzitter van de Raad van Commissarissen bij de Rabobank West-Friesland. Dhr. Verschoor wordt per 1 juli a.s. voorzitter van de RvT en zal deze rol overnemen van mevr. ten Hoorn Boer die op 31 december 2020 afscheid zal nemen als lid van de RvT.